Mood board for the dining table (Cottage style)

  • by

การตกแต่งห้องทานอาหารมีหลากหลายสไตล์ แต่ในบทความนี้จะมาพูดถึงเรื่อง mood board ในสไตล์ Cottage อย่างแรกมาทำความรู้จักกับสไตล์นี้กันก่อน

สไตล์ Cottage คือ เป็นสไตล์ที่มีการตกแต่งโดยใช้วัสดุจากวัสดุธรรมชาติ หรือมีความใกล้เคียงธรรมชาติ ฉะนั้นเรามักจะเห็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ ไม่ว่าจะโต๊ะหรือเก้าอี้ อีกทั้งหากมองในภาพรวมเราจะเห็นว่าจะเป็นสีโทนอบอุ่น ไม่มีความฉูดฉาดออกมา

สไตล์นี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจคนอยู่ เพราะมันไม่ได้จำกัดว่าต้องใช้โต๊ะหรือเก้าอี้ในลักษณะนี้ เพียงแต่สิ่งที่ต้องยึดมั่นคือการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและมีสีธรรมชาติ เพื่อสร้างบรรยากาศภาพรวมภายในห้องให้ดูอบอุ่น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.