Amazon Guide : เอกสารและข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการส่งออก

Amazon Guide : เอกสารและข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการส่งออก

เอกสารประกอบการส่งออกนี้จะเป็นเอกสารใช้สำหรับขนส่งกับ บริษัทเทอเรสเทรียล เพื่อทำเอกสารประกอบการส่งออกไปอเมริกา สำหรับการทำเอกสารเพื่อส่งออกสินค้านั้นส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบที่ต้องมีหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของสินค้า แต่หากมองในภาพรวมของการส่งออกแล้วนั้นจะมีรายการที่ต้องมีประกอบกับการส่งออกที่เราได้รวบรวมและสรุปมาในบทความนี้แล้วว่าประกอบไปด้วยเอกสารและข้อมูลใด้บ้าง

  1. Invoice / Export Packlist หรือ ใบกำกับสินค้า
    ซึ่งจะมีข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง จะประกอบไปด้วย ชื่อที่อยู่บริษัท เลขทะเบียนเสียภาษี วันที่ เลขเอกสาร และต้องมีรายละเอียดของสินค้าที่ส่ง เช่น รายการสินค้าทั้งหมด รายละเอียดคำอธิบายสินค้าเบื้องต้น เลข SKU จำนวน ภาพตัวอย่าง มูลค่าสินค้าหน่วยเป็นไทยบาท เป็นต้น

2. Inventory Form
ในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของสินค้าแต่ละชิ้นที่บอกถึงชนิดประเภทของสินค้า ขนาดสินค้า น้ำหนัก ความกว้าง ยาว สูง SKU Barcode รวมถึงวันหมดอายุหากเป็นอาหาร และรวมถึงรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้า

Note : ในฟรอม Inventory Form ใหม่ของเราจะทั้งหมด 4 Tab ได้แก่ Instruction / Inventory Template / Packlist / Invoice Generator
ลูกค้าเลือกกรอกข้อมูลรายละเอียดที่เซลล์เหลืองเท่านั้นสินค้าที่ Tab Inventory Template เท่านั้น ข้อมูลจากไฟล์นี้จะถูกดึงไปยัง Packlist / Invoice Generator โดยอัตโนมัติ ซึ่งฟรอมใหม่จะทำให้ลูกค้ากรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับการทำงานsoftware ของบริษัท ช่วยลดความผิดพลาดและประหยัดเวลาในการทำเอกสารทั้ง 2 ฝ่าย 😊

.

3. Packing list หรือ รายการบรรจุหีบห่อ
เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ ว่าแต่ละกล่องลังนั้นประกอบไปด้วยอะไรด้านในและมีจำนวนอย่างเท่าไหร่ โดยกรอกข้อมูลบรรจุหีบห่อและน้ำหนักต่อกล่องโดยมีหน่วยเป็นปอนด์ บนไฟล์ Inventory Form Tab -> Packlist

Tips : อย่าลืมเขียนเลข No Box. ติดไว้ที่กล่องด้วยเพื่อให้ทางเรานำป้าย Label ไปติดถูกกล่อง เช่น ส่งทั้งหมด 15 ลัง เขียนกำกับ Box No. 1/15 , Box No. 2/15 รันไปจนครบและหากต้องการให้ทางเราจัดเรียงอย่างไรสามารถทำ Packing List มาได้ หากใช้กล่องของบริษัทเราอย่าลืมใส่ Box Type ด้วย

ทางบริษัทขออนุญาตในสุ่มเปิดเช็คกล่องสินค้าว่าจำนวนตรงกับเอกสาร Packlist หรือไม่ เพื่อความถูกต้องในการจัดทำชิปเมนท์และเอกสารส่งออก

หากจะจัดส่งทางเรืออย่าลืมตรวจสอบป้ายฉลากสินค้า ต้องมีบาร์โค้ดอเมซอนและ Made in ให้เรียบร้อย การติดป้ายฉลากสินค้าอย่างถูกต้อง การติดฉลากดูได้ในลิ้งค์ที่แนบให้นี้ 

หากเลือกการจัดส่ง APC (Amazon Supply Chain Connect) จะต้องติดตั้งระบบ Amazon Supply Chain Connect (SCC)  

หากติดตั้งระบบ SCC ทางเราจะเป็นคนทำ Shipment ให้และจะเป็นติด Label Box / Label Pallet ให้ และหากจะเลือกรูปแบบฝากคลังที่อเมริกาทางเราจะทำ Shipment ให้ตอนที่สินค้าถึงที่อเมริกาหรือเมื่อลูกค้าพร้อมจะส่งออกไป FBA ค่ะ 


รายละเอียดเอกสารอื่น ในกรณีที่ลูกค้าทำชิปเมนท์เอง จะต้องแจ้งรายละเอียด ข้อ 4-5 ให้กับทางบริษัทด้วย

4.Label Box / Pallet Label – เป็นสติกเกอร์ที่ Amazon กำหนดออกมาเป็นมาตรฐานซึ่งมีรายละเอียดและรูปแบบเดียวกันกับ Barcode ที่ติดข้างกล่องพัสดุ

5.Amazon Reference ID – เป็นรหัสการขนส่งที่ต้องลงทะเบียนในบัญชี Amazon ก่อนเพื่อระบุปลายทางการขนส่งไปยังโกดังอเมซอน ซึ่งจะเป็นเลขรหัสที่ไว้บอกแหล่งที่ส่งและที่รับพัสดุตั้งแต่ต้นสายยันปลายทาง

6. เอกสารพิเศษ – เอกสารที่ต้องมีประกอบสินค้าบางประเภทที่ต้องมีเงื่อนไขในการส่งออกแตกต่างจากสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น ใบกำกับไม้สัก ใบรับรองสายไฟ UL เป็นต้น

หากใช้บริการส่งกับเราเอกสารประกอบการส่งออกจะมีฟรอมส่งให้กรอก สามารถติดต่อทีมงานของเราได้เลยค่ะ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.