การปรับเปลี่ยนListingของสินค้าบน amazon.com

การปรับเปลี่ยนตัวอักษรสินค้าบน amazon.com

ในบางกรณีที่ลงทะเบียนสินค้าเราอยากจะเน้น  Product description  เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาอ่านรายละเอียดสินค้าของเราแต่ทั้ง template และแบบฟอร์มของอเมซอนไม่มีตัวเลือกให้ปรับ…. แต่จริงๆแล้วสามารถปรับได้ด้วยกาใช้HTML CODE

ก่อนอื่นจะต้องเข้าไปในระบบและเลือกสินค้าที่ต้องแก้ไข

กดที่ EDIT เพื่อปรับ listing ของท่าน

กดตรง Description

จะสามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้เลย

HTML Coding ที่จะใช้กับ Listing

ตัวอย่าง HTML Coding

<b> – Bold text

<b>This text is bold</b>

<i> – Italic text

<i>This text is italic</i>

<b>Defines bold text
<em>Defines emphasized text 
<i>Defines a part of text in an alternate voice or mood
<small>Defines smaller text
<strong>Defines important text
<sub>Defines subscripted text
<sup>Defines superscripted text
<ins>Defines inserted text
<del>Defines deleted text
<mark>Defines marked/highlighted text

หลังจากเสร็จแล้ว Product Description จะมีรูปลักษณะตามรูปด้านล่าง

และสิ่งที่สำคัญคือท่านต้องเลื่อนให้ด้านล่างสดและกด save and finish

การปรับListingให้มีอักรหนาเป็นเพียงแค่ทิปในการสร้างListingที่น่าดึงดูดและเพิ่มความหน้าสนใจ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.