ศิลปะเรอเนซองส์ ศิลปะแดนยุโรปที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ

ศิลปเรอเนซองส์ ศิลปะแดนยุโรปที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ

ศิลปเรอเนซองส์ (Renaissance) – เป็นยุคสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยา เริ่มสมัยศตวรรษที่ 14 ถึง 16 เป็นการระลึกถึงศิลปะยุคสมัยกรีกโรมัน เป็นยุคที่ศิลปะ Classic ที่ถููกฟื้นฟู เน้นความสำคัญของลักษณะเฉพาะบุคคล เน้นไปที่ลักษณะภายนอกของมนุษย์และธรรมชาติ ที่ได้รับแบบอย่างจากศิลปะชั้นสูงในสมัยกรีกและโรมัน นำมาสร้างสรรค์รวมไปถึงงานสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ซึ่งในภาพรวมอาคารจะมีประตูหน้าต่างเพิ่มมากยิ่งขึ้น ประดับตกแต่งภายในด้วยภาพจิตรกรรมและประติมากรรมที่ดูหรูหรา สง่างาม

สถาปัตยกรรมที่เป็นที่รู้จักคือ มหาวิหารเซนจ์ปีเตอร์ (St.Peter) ในกรุงโรม เป็นสถานที่สำคัญ เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ได้รับการออกแบบจากศิลปินหลายๆท่านที่ลงมือออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างเอง เช่น โดนาโด บรามันโด (Donato Bramante) ราฟาเอล (Raphel) ไมเคิล แองเจลโล (Michel Angelo) และ โจวันนิ เบอร์นินี (Giovanni Bernini)

Donato Bramante
Michel Angelo
Raphael

จิตรกรรมและประติมากรรม – ศิลปินในสมัยนั้นสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบของความงามตามธรรมชาติ ได้รับอิทธิพลอีกส่วนหนึ่งมากจากแนวคิดมนุษยนิยม มีเทคนิคการวาดภาพหรือสร้างสรรค์ผลงานออกมาใช้องค์ประกอบทางศิลปะ หลักกายวิภาค หลักการเขียนภาพทัศนีย์วิทยา สะท้อนภาพชีวิต สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม หากเป็นงานประติมากรรมจะมีมิติที่ดูโดดเด่น เน้นการเล่นแสงเงาทำให้เกิดความสมจริง สร้างระยะลึกตื้น งานศิลปะส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่รูปแบบลักษณะของมนุษย์และสัตว์

สำหรับจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นที่เป็นที่รู้จักกันเช่น ภาพมื้ออาหารสุดท้ายของพระเยซู (The last Supper) ภาพพระแม่บนก้อนหิน ( The virgin on the Rock) ภาพพระแม่กับเซนต์แอน (The virgin and St.Anne) และภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ทุกคนต้องรู้จักคือ ภาพหญิงสาวผู้มีรอยยิ้มอันลึกลับ โมนาลิซา(Mona Lisa)

The last Supper Image : hubpages.com
The virgin on the Rock Image : fineartamerica.com
The virgin and St.Anne Image : commons.wikimedia.org
Mona Lisa Image : drawpaintacademy.com

ศิลปะบารอกและรอกโกโก (Baroque & Rococo Art) – ศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของศิลปะเรอนาซอง ทั้งสองคำมีความหมายว่า เป็นสิ่งที่มีการตกแต่งที่ประดับประดาด้วยเครื่องตกแต่งอลังการ เป็นศิลปะยุคที่เชื่อมต่อระยะยุคศิลปวิทยากับศิลปะยุคใหม่ มีลักษณะการจัดองค์ประกอบและแสดงรายละเอียดย่อยอย่างฟุ่มเฟือย มีการแสดงส่วนโค้งเว้า ในงานประเภทจิตรกรรมและประติมากรรม เน้นไปที่รูปร่าง แสดงความอ่อนไหวความเป็นธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ มีการใช้สีที่รุนแรง

Image : Pinterest

บารอก (Baroque) หมายถึง ความผิดปกติ ไม่มีระเบียบ ไม่สม่ำเสมอประกอบด้วยเส้นโค้งมนตกแต่งเพิ่มเติมจากโครงสร้างเดิม มีลักษณะลวดลายที่อ่อนช้อยงดงาม ตัวอย่างอาคารที่สร้างในสมัยนั้นคือ โบสถ์เซนต์แอกเนส (Church of St. Agnese) โบสถ์เซนต์คาร์โล (Church of St. Carlo) กรุงโรม และพระราชวังแวร์ซาย (Versailes palace) ในฝรั่งเศส

โบสถ์เซนต์แอกเนส (Church of St. Agnese) Image : reddit.com
โบสถ์เซนต์คาร์โล (Church of St. Carlo) Image : Pinterest
พระราชวังแวร์ซาย (Versailes palace) Image : hervemouyal.com

รอกโกโก (Rococo) เป็นรูปแบบศิลปกรรมแสดงออกถึงรสนิยมของคนชั้นสูง ได้รับการพัฒนามาจากศิลปะบารอก ซึ่งความหมายของคำว่า Rococo จริงๆแล้วหมายถึง การตกแต่งภายในอาคารและรูปลักษณ์ลวดลายในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 มีจุดเด่นอยู่การใช้สิ่งของเล็กๆในการตกแต่งภายใน ออกแบบเครื่องเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ รูปทรงจะบอบบาง มีลวดลายที่เป็นลักษณะคดเคี้ยวคล้ายกับลายคลื่นของน้ำหรือเป็นลายขมวดแบบกนหอย ส่วนใหญ่จะศิลปกรรมประเภทตกแต่งผนังในห้องพักผ่อนหรือห้องแต่งตัว

งานจิตรกรรม – ส่วนใหญ่จะเหมือนกับยุคเรเนสซองส์ เพิ่มฝีมือและพัฒนาเทคนิคมากยิ่งขึ้น ใช้สีสดดูฉูดฉาด มักจะเป็นภาพวาดที่ติดตามผนังวัดหรือวังต่างๆ หรืออาจจะเป็นคฤหาสน์ของชนชั้นกลาง แสดงถึงความเป็นอยู่ที่ดูหรูหรา สุขสบาย และเป็นภาพที่แสดงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนา

ประติมากรรม – เน้นไปที่การจัดลีลาท่าทางของคน เป็นรูปสลักที่กำลังแสดงอาการหรือกิริยาต่างๆ

สถาปัตยกรรม – มีลักษณะรูปแบบที่สืบเนื่องมาจากสถาปัตยกรรมยุคเรเนสซองส์ เพิ่มเติมและพัฒนาด้วยการเติมโครงสร้างส่วนประกอบและรายละเอียดต่างๆเข้าไปอีก นำความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในงานก่อสร้างมีการใช้เส้นโค้ง เส้นคด แสดงลักณะการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น มีการเล่นมิติ แสดงความลึกตื้นมากขึ้น จะมีการจัดองค์ประกอบที่โดดเด่นมีอิสระ ใช้หินอ่อน หินสี หินสำริด หรือกระจกในการตกแต่ง เล่นกับแสงเงาเพื่อดึงดูดสายตาผู้คน สถานที่เป็นที่โด่งดังคือ พระราชวังแวซายส์(Versailles) ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

ศิลปะแบบโรแมนติกหรือจินตนิยม (Romanticism) – เป็นศิลปะที่ให้ความสำคัญกับอารณ์และความรู้สึก ลดความเชื่อในเรื่องเหตและระเบียบแบบแผนเช่นเดียวกัน ให้ความสำคัญแก่มนุษย์ในมุมมองของปัจเจกบุคคลมากกว่าส่วนรวม ได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่มากจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ปฏิวัติในฝรั่งเศสปี ค.ศ.1789

Image : pixels.com

ด้านสถาปัตยกรรม – นำรูปแบบในอดีตมากดัดแปลง และได้รับอิทธิพลเพิ่มเติ่มจากแบบโกธิก

Image : wattpad.com

ด้านประติมากรรม – เน้นการแสงความรู้สึก มีมากมายหลายประเภท เช่น รูปปั้นนูนสูง มาเซเลส ประดับฐานอนุสาวรีย์ประตูชัย ในกรุงปารีส และรูปปั้นสัตว์สองตัวที่กำลังต่อสู้กัน

Image : flickr.com

ด้านจิตรกรรม – ใช้ สี เส้น แรเงา รุนแรงมุ่งให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ เช่น ภาพ “อิสรภาพนำประชาชน” ( Liberty Leading the People ),ภาพ “แพของเมดูซา” ( Raft of Medusa )

Liberty Leading the People Image : society6.com
Raft of Medusa Image : mentalfloss.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.