Contemporary Thai Style ศิลปะไทยในอดีตถูกเปลี่ยนให้เข้ากับปัจจุบัน

Contemporary Thai Style

โดยปกติวัดจะเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะไว้ หากเราสังเกตบริเวณผนังด้านใน เนื่องจากคนสมัยก่อนต่างนิยมสร้างศิลปะเพื่ออุทิศให้ศาสนา ทำให้สถานที่ทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้มีความพิเศษ นั่นคือเหตุผลที่มีงานศิลปะโบราณมากมายในวัดของประเทศไทย แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เมื่อวัฒนธรรมและศิลปะตะวันตกเริ่มเข้ามา ศิลปินได้รับอิทธิพลและรับเข้ามาปรับใช้กับศิลปะไทย ศิลปะของไทยจึงถูกนำมาผสมผสานกลมกลืนกับศิลปะแนวใหม่ ๆ จนกลายเป็นศิลปะไทยร่วมสมัย

แต่ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่เราพบเห็นในศิลปะเหล่านั้น มีลักษณะออกไทย ๆ มีสีแดง สีทอง มีภาพเทวดา ลายกนก แทรกอยู่ หรือจะออกแขวกแนวไม่เกี่ยวกับศาสนา หรือจะเป็นแนวนามธรรม ป้ายสีไปมา แต่จะมีความอ่อนช้อย หรือเส้นสีที่สื่อถึงความเป็นไทยอยู่

Contemporary Thai Style หากให้อธิบายความหมายง่าย ๆ ก็คือ “การรวมเอกลัษณ์ความเป็นไทยในอดีตมารวมกับความร่วมสมัยในปัจจุบัน”

ความแตกต่างระหว่างศิลปะไทยแบบดั้งเดิมกับศิลปะไทยสมัยใหม่

ศิลปะไทยแบบดั้งเดิม

เน้นแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา

ภาพมีลักษณะแบนๆ ไม่มีความลึกแบบเส้นนำสายตา

เน้นการเล่าเรื่อง อ่านได้ต่อเรื่อย ๆ

ศิลปะไทยสมัยใหม่

เกิดขึ้นหลังหลังอาณานิคมในทศวรรษที่ 1990 (แลกเปลี่ยนความคิด) – การวาดให้ถูกลักษณะกายภาพ

เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สัญลักษณ์ชาติ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม
ของชาติ เชื้อชาติ อารมณ์ ความรู้สึก

ภาพมีมิติ ไม่แบน

มีการนำเสนอออกมาหลาหลายแบบไม่ว่าจะวาดภาพหรือการจัดวาง มีอิสระ

ตัวอย่างงานศิลปะแนวไทยร่วมสมัย

ภาพนาฏศิลป์ไทย
ภาพวาดที่ได้รับอิทธิพลมาจากช่างประติมากรชาวอิตาลี ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้านศิลปะตะวันตก ตามหลักกายวิภาคศาสตร์ ทำให้ภาพที่ออกมากมีลักษณะทางกายภาพที่ถูกต้อง
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถมองหาศิลปะไทยร่วมสมัยได้ที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ซึ่งถูกสร้างโดยคุณบุญชัย เบญจรงคกุล เขาได้รวบรวมศิลปะไทยร่วมสมัยมาไว้ในอาคาร จัดแสดงโชว์ ซึ่งภายในอาคารจะถูกแบ่งเป็นหลายหมวดมีทั้งจากศิลปินไทยและต่างชาติ

นอกจากนี้รูปแบบของการนำเสนอจะไม่มีการซ้ำแบบซึ่งจะถูกสร้างโดยแต่ละตัวศิลปินเอง แต่หากเรามองหาศิลปะแบบเดิมหรือลวดลายของไทยที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ปัจจุบัน ถูกปรับเปลี่ยนให้ดูมีความทันสมัย และดูเข้าถึงง่ายมากขึ้น จึงขอยกตัวอย่าง…

ลายกนกที่เป็นสัญลักษณ์หลักของศิลปะไทย ถูกปรับเปลี่ยนด้วยการเติมสีเพื่อให้ดูเข้าถึงง่ายและมีความทันสมัยมากขึ้น

รูป : Thai-Contemporary Motif Design

ตัวอย่างการปรับใช้ลายไทยกับผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ยกระดับลายไทยให้ดูทันสมัยมากขึ้น

ตัวอย่างจากนักศึกษาศิลปากรที่ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ โทนสีแบบไทยๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.