ทำความรู้จัก Johann Gutenberg บิดาแห่งการพิมพ์

  • by
ทำความรู้จัก Johann Gutenberg บิดาแห่งการพิมพ์

🔵 Johann Gutenberg (โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค) 🔵

ไฟล์:Gutenberg.jpg - วิกิพีเดีย

กูเทินแบร์ค เป็นช่างเหล็ก ช่างทอง ช่างพิมพ์ และนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงจากการมีส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1450

เป็นผู้คิดค้นเครื่องพิมพ์และเทคนิคการพิมพ์สมัยใหม่ โดยใช้ตัวเรียงอักษรที่ทำจากโลหะ และหมึกพิมพ์ที่ใช้น้ำมันเป็นฐาน และแท่นพิมพ์แบบกดแบบใหม่

__________________________________________________________________

เดิมทีรูปแบบการพิมพ์บนกระดาษเริ่มแรกสุด คือ การพิมพ์บล็อกไม้ (woodblock printing) โดยเริ่มขึ้นในประเทศจีน โดยมี ปี่ เฉิง ต่อมาในศตวรรษที่ 15 โยฮันเนส กูเต็นเบิร์ก สามารถประดิษฐ์เทคโนโลยีแท่นพิมพ์ (printing press) ที่ใช้กับตัวเรียงพิมพ์โลหะได้สำเร็จ

ซึ่งเทคโนโลยีแท่นพิมพ์ของกูเต็นเบิร์กนับเป็นการปฏิวัติทางความรู้ที่สำคัญที่สุด ทำให้ผลิตหนังสือได้จำนวนมากขึ้นและราคาถูกลง เมื่อเทียบกับหนังสือต้นฉบับตัวเขียน (manuscript) ที่ต้องใช้เวลาและความอดทนของเสมียนหรืออาลักษณ์ในการผลิดขึ้นมาแต่ละเล่ม

“มันคล้ายกับการ Copy Paste ในปัจจุบัน”

การพิมพ์ด้วยตัวเรียง (movable type) คืออะไร?

จากที่กล่าวไปข้างต้นมันเป็นระบบการพิมพ์ และการเรียงพิมพ์ ที่ใช้ตัวเรียงพิมพ์โลหะแบบถอดได้ ซึ่งตัวพิมพ์โลหะจะทำจากแท่งโลหะที่หล่อขึ้นเป็นแม่พิมพ์และตีตัวอักษรลงไป

______________________________________________________

การพิมพ์ตัวเรียงทำให้การจัดทำหนังสือทีความยืดหยุ่นมากกว่าการตคัดลอกด้วยมือหรือการพิมพ์แบบบล็อกไม้

แท่นพิมพ์ตัวเรียง

กูเทนเบิร์กได้พัฒนาแท่นพิมพ์ที่ใช้ระบบตัวเรียง (movable-type printing press) ในแม่พิมพ์โลหะ และยังนำเอาเทคโนโลยีการกดเหล้าองุ่นมาใช้ การใช้หมึกพิมพ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมัน และการสร้างกระดาษที่อ่อนนุ่มและมีความสามารถดูดซับหมึกได้มากขึ้นมาด้วย

เมื่อพูดถึงตัวพิมพ์ที่เป็นโลหะก็จะมีความคงทน และชุดตัวอักษรมีความเป็นเอกภาพสูง ทำให้นำไปสู่การพัฒนาศิลปะการเรียงพิมพ์ และการประดิษฐ์ชุดแบบอักษร (font) ต่างๆออกมา

  • ศิลปะการเรียงพิมพ์ คือ….

เป็นศิลปะและกลวิธีในการเรียงตัวพิมพ์เพื่อให้ภาษาเขียนอ่านออกได้ง่ายและสวยงาม

  • การประดิษฐ์ชุดแบบอักษร (font)

คือชุดของรูปอักขระ (glyph) ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน และอาจรวมไปถึงอักษรภาพ

โดยผลงานจากการใช้งานการพิมพ์ด้วยตัวเรียงกับแท่นพิมพ์ตัวเรียงคือ ได้แก่การพิมพ์คัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับภาษาลาติน ที่นิยมเรียกกันว่า กูเทนเบิร์กไบเบิ้ล หรือ “ไบเบิ้ล 42 บรรทัด” ในปี 1453

ภาพแท่นพิมพ์ตัวเรียง

หากนึกการทำงานของเจ้าเครื่องนี้ไม่ออก ภาพข้างล่างสามารถอธิบายได้ดี

Disable Gutenberg WordPress editor
1. เริ่มจากการเรียงตัวอักษร
2. ใช้แรงกดลงเพื่อปั้มตัวอักษร

แท่นพิมพ์ของกูเทนเบิร์กแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปยังเมืองต่างๆในยุโรป ภายในปี ค.ศ. 1500 ก็มีร้านช่างพิมพ์กว่า 200 แห่งเกิดขึ้นภายในประเทศเยอรมนี

_________________________________________

นวัตกรรมการพิมพ์ด้วยตัวเรียง และแท่นพิมพ์ของกูเทนเบิร์กทำให้ยุโรปกลายเป็นศูนย์กลางของการพิมพ์หนังสือของโลก และได้รับการยกย่องว่าเป็นการประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดในรอบสหัสวรรษที่สอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.