ลักษณะของตัวอักษรและฟอนต์ สามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้

  • by

เราสามารถถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวอักษรเพื่อจะส่งไปยังผู้รับ หรือสื่อใจความหลักของข้อความนั้นได้ อักษรจึงเป็นตัวกลางที่ใช้ในการส่งมอบความรู้สึก และเพื่อให้ตัวอักษรสามารถที่จะส่งหรือถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างสมบูรณ์ การเลือกลักษณะและการเลือกฟอนต์นั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะแต่ละแบบแต่ละฟอนต์สามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้แตกต่างกัน หากเราเลือกผิดสารที่ถูกส่งออกไปคลาดเคลื่อนจากที่ควรจะเป็น

ในด้านการออกแบบหรือการทำอินโฟกราฟฟิค การเลือกลักษณะของฟอนต์หรือการใช้ฟอนต์สามารถสร้างอารมณ์ให้ข้อความและวิชวลตามที่เราต้องการสื่อสารได้ เพราะการสร้าง mood หรืออารมณ์นั้นเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ มันมีความสำคัญเหมือนกับการใช้สี เทกเจอร์ แสงเงา ฟอนต์นั้นก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สามารถดึง mood และสื่อสารอารมณ์ของงานออกมาได้ดีทีเดียว

บทความที่เกี่ยวข้อง

อย่างแรกจะเริ่มอธิบายให้รู้จักกับ “บุคลิกของตัวอักษร Type Character “ หรือเรียกอีกแบบว่า Typeface

โดยมีบุคลิกต่างๆ ที่เราพบเห็นกันได้บ่อยๆ ได้แก่… 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่พบเห็นโดยทั่วไป

Normal/Regular

ตัวอักษรแบบตัวปกติ

Italic 

ตัวอักษรแบบตัวเอียง

Bold

ตัวอักษรแบบตัวหนา

Bold-Italic

ตัวอักษรแบบตัวหนาและเอียงปกติ

        การใช้ Character ของตัวอักษรนั้น ก็แล้วแต่สถานการณ์ของงาน เช่น เมื่อเราต้องการเน้นข้อความที่สำคัญ เราอาจจะใช้ตัวที่เป็นBold หรือ Italic เพื่อให้สะดุดตา ในกลุ่มตัวอักษรที่เราคุ้นตากันอยู่แล้ว

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพิเศษ

Extra/Black

แบบตัวหนาพิเศษ 

Light

บางเป็นพิเศษ

Outline 

ตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นกรอบเส้นรอบนอก

Extended

กว้างเป็นพิเศษ

Narrow/Condensed

แคบเป็นพิเศษ

Allcaps

ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

      การใช้บุคลิกของตัวอักษรในกลุ่มนี้ จะใช้ในการออกแบบหัวเรื่อง หรือใจความสำคัญต่างๆ เป็นหลัก ตัวอักษรแต่ละบุคลิกก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ในการเลือกใช้ก็แล้วแต่จะจัดวาง และการนำไปใช้ให้เหมาะสมด้วย

ต่อไปจะพามารู้จัก FONT MOODS หรือแบบฟอนต์ที่สามารถแสดงความรู้สึกออกมาได้ด้วยตัวมันเอง

” อารมณ์ของตัวอักษรจะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้ถูกสถานการณ์ “

Slap Serif
Sans Serif
Serif
Modern Serif
Italic
Modern
Display
Bubble
Script

ซึ่งฟอนต์ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้มีความหลากหลายให้มีสไตล์และมีลักษณะที่แตกต่างกันไป และมีบุคลิกที่ต่างกันไปเช่นกัน อาจจะดูน่ารัก เป็นมิตร ทางการ หรือน่ากลัว

______________________________________________________

แหล่งตามหาฟอนต์สวย ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและไทย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.