การเขียน Cover Letter สำหรับสมัครงาน

คำแนะนำสำหรับการเขียน Cover Letter ที่ดี

 • Cover letter นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวสามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้
 • ใช้ Cover letter เป็นจุดดึงดูดให้บริษัทสนใจในตัวคุณ เป็นโอกาสในการแนะนำตัวที่อยู่นอกเหนือ Resume

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • ควรเขียนจดหมายแนะนำตัวเองขึ้นใหม่ในทุกๆครั้งๆ สำหรับการสมัครงานที่ใหม่
 • ใช้ Fonts ทั่วไปที่อ่านง่าย สีดำ พื้นหลังจดหมายสีขาว โปรดอย่าเพิ่มรูปหรือ Infographic
 • Template ที่ใช้ในการเขียน Cover letter นั้นเหมือนกับ Template ที่ใช้เขียนจดหมายทั่วๆไป มี ชื่อ ที่อยู่ เบอร์หรือวิธีการติดต่อผู้เขียนและผู้รับจดหมาย ฯลฯ
 • ผู้รับจดหมายควรระบุเป็นชื่อคนรับ เช่น ผู้จัดการบริษัท xxx ชื่อ xxx หากไม่ทราบสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทเหล่านั้นโดยตรง พยายามงดใช้คำว่า เรียน ฝ่าย xxx
 • โปรดระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
 • ควรดึง Skill หรือความสามารถของคุณอย่างน้อย 1-3 อย่างที่อยากให้เราทราบผ่านการเขียน Cover letter โดยเขียนตัวอย่างอธิบายถึงจุดดังกล่าวในเชิงตัวเลขที่สามารถวัดผลได้ ตัวอย่างที่ไม่ดีคือ “ฉันสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้” โดยไม่ได้อ้างอิงถึงเหตุผลว่ายังไง
  • ตัวอย่างที่ดี : หากคุณต้องการบอกว่าคุณทำงานเป็นทีมได้นั้นโปรดขยายความเล่าถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ในอดีตที่คุณเคยเจอมา เช่น เคยจัดกิจกรรม xxx ในปี xxx หรือจัดค่ายที่จัดร่วมกับทีมจำนวน xxx มีผู้เข้าร่วมจำนวน xxx ในช่วง xxx เป็นต้น
 • คุณสามารถอ้างอิงบุคคลที่ชวนหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสมัครงานได้หากต้องการ โดยสามารถเขียนว่า หลังจากได้พูดคุญกับคุณ xxx ฝ่าย xxx ในบริษัทแล้ว คุณมีความสนใจในบริษัทที่รับสมัครตำแหน่งดังกล่าว เป็นต้น
 • เป็นโอกาสที่ดีหากคุณสมบัติของคุณไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แต่คุณสามารถอ้างอิงประสบการณ์และยกตัวอย่างเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวคุณได้ เช่น หากคุณจบสายอาชีพไม่ได้จบปริญญาโดยตรงแต่คุณมีประสบการณ์ด้านการทำงานบัญชีให้กับบริษัท xxx เป็นเวลา xxx ปี และจบในสาขาวิชาที่เทียบเท่า ฯลฯ
 • โปรดอย่าลืมประโยคปิดจดหมายเพื่อแสดงถึงความต้องการและสรุปประเด็นทั้งหมดอย่างรวบรัด
 • เราแนะนำให้เขียน Cover letter ให้อยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4

Tags:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.