วิธีเขียน Resume บริษัทสากล

การสมัครงานไม่ว่าจะบริษัทเล็กหรือใหญ่ จำเป็นต้องมีเรซูเม่เพื่อเป็นเอกสารสมัคร และการทำเรซูเม่ควรเขียนขึ้นใหม่เสมอ เพื่ออัปเดตข้อมูลและประวัติการทำงานใหม่ นอกจากนี้รูปแบบของเรซูเม่ก็สำคัญเช่นกัน แต่ละบริษัทจะกำหนดรูปแบบการเขียนเรซูเม่ที่ต้องการแตกต่างกันไป

โดยการสมัครงานของบริษัท เทอเรสเทรียล จำกัด เราได้กำหนดรูปแบบของการเขียนเรซูเม่ที่ถูกต้องตามการสมัครงานของบริษัทนานาชาติ และได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆตามภาพข้างล่าง

ตัวอย่างเรซูเม่ที่ถูกต้อง

“เรซูเม่ที่ส่งให้ทางบริษัทนั้นสามารถเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลือกภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่ผู้สมัครถนัด”

_______________________________________

เหตุผลที่ทางบริษัทต้องการให้ผู้สมัครเขียนเรซูเม่ตามที่กำหนด เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเท่าเทียมโดยไม่พิจารณาในเรื่องอื่นไม่ว่าจะเรื่องหน้าตา สัญชาติ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน

Tags:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.