Safety Stock.

สินค้าคงคลังสำรอง สินค้ากันชน สินค้าปลอยภัย  หมายถึง สินค้าสำรองช่วงเวลาสั้นๆ หรือสินค้าส่วนเกินเผื่อขาด เป็นสินค้าคงคลังสำรอง ที่มีไว้เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างหรือความแปรผันของกำลังการผลิตกระบวนการ ที่ต่อเนื่องกันอันเป็นจุดที่เป็นกระบวนการคอขวด ของกระบวนการผลิตเป็นวัสดุหรือสินค้าจำนวนหนึ่งที่เก็บไว้เกินจำนวนวัสดุ หรือสินค้าที่เก็บไว้ตามรอบปกติเนื่องจากความไม่แน่นอนในความต้องการ ซึ่งปริมาณวัสดุคงคลังโดยเฉลี่ยจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของปริมาณ การสั่งซื้อตามปกติบวกกับปริมาณวัสดุหรือสินค้าปลอดภัย

เป็นปริมาณสินค้าคงคลังประเภทหนึ่ง เพื่อเก็บไว้ใช้หรือจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องผลิตหรือสั่งเพิ่มเติม เพื่อความรวดเร็วในการบริการและจัดส่งสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่มีสินค้าจัดส่ง หรือขาดแคลนสินค้า สรุปคือเป็นปริมาณสินค้าที่เก็บเผื่อไว้ในคลังสินค้าเพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าให้กับลูกค้า
ปริมาณสินค้าประเภท Safety Stock ควรมีปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากและน้อยจนเกินไป เพื่อป้องกันมิให้มีสินค้าคงคลังเหลือมากจนเกินไปในกรณีที่ไม่มีคำสั่งซื้อ และเพื่อป้องกันใม่ให้มีการขาดแคลนสินค้าในกรณีที่มีคำสั่งซื้ออย่างรวดเร็วหรือกรณีผลิตสินค้าไม่ทันหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน.การคำนวณปริมาณ Safety Stock นั้นจึงควรคำนึงถึงข้อมูลต่อไปนี้.
1. ปริมาณความต้องการสินค้าโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
2. ความแปรปรวนของคำสั่งซื้อสินค้าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง.
3. ระยะเวลานำของการสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้า

คำนวณ สินค้าคงคลังสำรอง สินค้ากันชน สินค้าปลอยภัยการคำนวณค่อนข้างง่าย ในกรณีที่คุณมีประวัติการซื้อและใบสั่งขายที่เชื่อถือได้ สต็อกความปลอดภัย

= (การใช้งานสูงสุดต่อวัน x ระยะเวลารอคอยสินค้าสูงสุด) – (การใช้งานรายวันโดยเฉลี่ย x วันเวลานำโดยเฉลี่ย)

สมมติว่ามีเวิร์กชอปในสหรัฐอเมริกาที่ขายกระเป๋าเป้แฮนด์เมดผ่านทางร้านค้าอีคอมเมิร์ซให้กับลูกค้าทั่วโลก กระเป๋าเป้ผลิตจากหนังที่มาจากเม็กซิโกเป็นหลัก หนังที่จัดหามาหนึ่งแพ็คมีวัสดุสำหรับกระเป๋าเป้สำเร็จรูปหนึ่งใบ รูปแบบธุรกิจดำเนินการโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ การผลิตโดยเฉลี่ยจะใช้หนัง 10 ซองต่อวันในการผลิตเป้ 10 ใบอย่างไรก็ตามกำลังการผลิตสูงสุดทำให้สามารถใช้หนังได้ 14 ซองต่อวัน โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลา 14 วันในการมาถึงแพ็คหนังจากเม็กซิโกเมื่อมีการสั่งซื้ออย่างไรก็ตามข้อมูลในอดีตพบว่าความล่าช้าในการจัดหาบางครั้งทำให้ระยะเวลารอคอยสินค้าสูงถึง 21 วัน ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 5 วันในการผลิตกระเป๋าเป้สำเร็จรูปหนึ่งใบอย่างไรก็ตามการอุดตันในการผลิตบางครั้งส่งผลให้วงจรการผลิต 10 วัน โดยเฉลี่ยแล้วกระเป๋าเป้จะขายได้ 10 ใบต่อวันอย่างไรก็ตามความต้องการสูงสุดในบางครั้งดันยอดขายต่อวันเป็น 30 เป้ต่อวัน

ระดับความปลอดภัยสำหรับแพ็คหนังคือ (14 x 21) – (10 x 14) = 154 หน่วยและสำหรับเป้สะพายหลัง (30 x 10) – (10 x 5) = 250 หน่วย เนื่องจากกระบวนการผลิตมีการใช้โดยเฉลี่ย 10 แพ็คต่อวันเวิร์กช็อปจึงมีวัตถุดิบคงคลังนานกว่าสองสัปดาห์เพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่คาดคิด เนื่องจากเวิร์กชอปขายกระเป๋าเป้สะพายหลังโดยเฉลี่ย 10 ใบต่อวันเวิร์กชอปจึงมีสินค้าคงคลังที่พร้อมใช้งานน้อยกว่าหนึ่งเดือนสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เมื่อคำนวณระดับสต็อกความปลอดภัยให้ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงในเมตริกพื้นฐาน การใช้งานสูงสุดต่อวันและการใช้งานเฉลี่ยต่อวันไม่ใช่ตัวเลขที่แกะสลักด้วยหิน พวกเขาเพิ่มขึ้น เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นและมีความผันผวนขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นหรือโลว์ซีซั่น ดังนั้นคุณควรคำนวณระดับสต็อกความปลอดภัยของคุณใหม่เป็นครั้งคราว เคล็ดลับที่ดีในการปฏิบัติตามคือการทบทวนการคำนวณเหล่านี้อีกครั้งในทุกๆ 3–4 เดือน ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณต้องมีสต็อกความปลอดภัยจำนวนเท่าใดในคลังสินค้าของคุณพร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตามจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อใดที่คุณควรสั่งซื้อวัตถุดิบหรือใบสั่งผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป? จุดสั่งซื้อใหม่ที่ดีช่วยให้มั่นใจได้ว่าโดยทั่วไปธุรกิจของคุณจะไม่ลดลงต่ำกว่าระดับสต็อกความปลอดภัยของคุณและระดับสต็อกความปลอดภัยที่ดีหมายความว่าปริมาณของคุณจะไม่ถึงศูนย์ในกรณีที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วจุดสั่งซื้อใหม่จะสูงกว่าระดับสต็อกความปลอดภัยของคุณเล็กน้อยเพื่อคำนึงถึงเวลารอ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.