Suriyan Sangsana

How to remove imperfections after something is fired

วิธีขจัดความไม่สมบูรณ์(ตำนิของชิ้นงาน)หลังจากการเผาชิ้นงาน ก่อน ที่จะ รุ้จักกับวิธีในการซ่อมชิ้นงาน ที่มีตำหนิ เราอาจจะต้องมาทำความรุ้จักกันก่อนว่า ตำหนิของชิ้นงานบนเซรามิคมีอะไร? สาเหตุของตำนิคืออะไร? และถูกแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไร บ้าง?ซึ่งจะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่เพือเป็นการไม่เสียเวลา ได้ตัดและสรุปเข้าใจแบบง่าย เราจะพูดถึงตำหนิที่เกี่ยวข้องและสามารถแก้ไขได้ “ตำหนิบนชิ้นงาน” ตำหนิบนชิ้นงานคือ ความไม่เรียบร้อยของชิ้นงานเซรามิค มักเกิดขึ้นกับงานเซรามิคทั้งงานที่เป็นอุตสหกรรมและงานศิลปะตกแต่ง ตำนิชิ้นงาน ที่เป็นอุตสหกรรมมักที่ตรวจสอบมากกว่าและต้องเรียบร้อยมากกว่างาน ที่เป็นศิลปะตกแต่ง ทั้งนี้เพราะว่า งานอุตสหกรรมมักมีการตรวจสอบมากกว่าและไม่ต้องการตำหนิของชิ้นงานแตกต่างงานงานศิลปะกึ่งตกแต่งที่จะยอมรับได้ในบางครั้ง “สาเหตุของตำหนิบนชิ้นงานเซรามิค “ สาเหตุของตำหนิชิ้นงานบนเซรามิคเป็นเรื่องที่ยากและถกเถียงกันอยุ่เสมอเพราะบ้างครั้งแม้ว่าเรา… Read More »How to remove imperfections after something is fired

Mesopotamian pottery

เมโสโปเตเมีย คิดว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยกับ ชื่อนี้มาบ้าง เพราะในประวัติศาสตร์ดลกที่เราเคยเรียนมาเรามักจะได้ยินชื่อนี้มาไม่มากก็น้อย แต่ก่อนที่จะไปรุ้จักกับเครื่องปั้นดินเผาเมโสโปเตเมีย อาจจะต้องไปรุ้จักเพิ่มเติมก่อนว่าจริงแล้ว อารยธรรมนี้มีที่มาอย่างไรและอะไรที่ส่งผลไปถุงเครื่องปั้นดินเผาของเมโสโปเตเมีย ” ความมหมายของชื่อ ที่มาข้อมูล ของเมโสโปเตเมีย “ เมโสโปเตเมีย  เป็นคำกรีกโบราณ ตามรูปศัพท์แปลว่า “ที่ระหว่างแม่น้ำ” (meso = กลาง + potamia = แม่น้ำ) โดยมีนัยหมายถึง “ดินแดนระหว่างแม่น้ำแม่น้ำไทกริสกับยูเฟรทีส” เมโสโปเตเมียเป็นภูมิภาคที่มีชาวสุเมเรียน… Read More »Mesopotamian pottery

Invention high temperature kiln (1350 degrees)ประดิษฐ์เตาเผาอุณหภูมิสูง (1350 องศา)

เตาเผา เกิดขึ้นมาเมื่อ 4000 กว่าปี เป็นเตาเผาแบบหลุมขุดหลุมตื่น ( Primitive Shallow-pit Kiln ) โดยขุดเป็นโพรงตามแหล่งธรรมชาติ เช่น หน้าผา ( Bank Kiln ) , ตลิ่ง , เผาในถ้ำ , ขุดจอมปลวก รูปภาพสำหรับเตาเผาแบบหลุมขุดหลุมตื่น (… Read More »Invention high temperature kiln (1350 degrees)ประดิษฐ์เตาเผาอุณหภูมิสูง (1350 องศา)

Porcelain – what is it? พอทสเลนคือ อะไร?

ก่อนที่เราจพมาทำความรู้จักกับพอทสเลน หรือดินพอทสเลนที่เรียกกันใน ทางเซรามิค ต้องย้อนกลับไปค้นถึงประวัติก่อนว่าจริงๆแล้ว พอทสเลนมีที่มาอย่าไง ? “ประวัติของ พอทสเลน “ พอทสเลนถูกบันทึกได้ในช่วงแรกที่ประเทศจีน ไม่มีการจดบันทึกปีเป้นลายลักษณ์อักษรที่แน่นอนและไม่ทราบที่มาแน่ชัด จุดแรกของการใช้ แต่มีการพูดถึงเป็นอย่างมาก ในจีนและญี่ปุ่นโบราณ ซึ้งเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยงานเซรามิคทั้งขายเองและส่งออกทั้งในยุดรปและเอเชีย ด้วยสาเหตุที่ว่ามีพื้นที่กว้างใหญ่และทรัพยากรมาก จึงทำให้มีการค้นพบดินพอสสเลน มาก จีนถือว่าเป็นแหล่งที่ผลิตและทำให้เกิดเซรามิคที่ใหญ่เป้นอันดับต้นๆของโลกในยุคนนั้น และยังเป็นศูษณืรวมการพัฒนาเซรามิคที่แปลกใหม่ที่ใหญ่มากอีกด้วย ด้วยเหตุนี้การ จึงมีการสั่งทำ เซรามิคพอทสเลนขึ้นจากคนทั่วมุมโลกมาที่จีนในยุคนั้น เป็นที่มาของงานพอทสเลนที่มีชื่อเรียกตามชนชาติที่สั่งทำ เอกลักษณ์หน้าตา… Read More »Porcelain – what is it? พอทสเลนคือ อะไร?

Chinese Pottery (before porcelain)

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ว่าอารยธรรมจีนมีอายุถึง 5,000 ปี รากฐานที่สำคัญของอารยธรรมจีนคือ การสร้างระบบภาษาเขียน และการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื๊อ เมื่อประมาณ ศตวรรษที่ 2 ก่อน ค.ศ. ประวัติศาสตร์จีนมีทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและแตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไป ในบางครั้งก็ถูกปกครองโดยชนชาติอื่น วัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อชาติอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งถ่ายทอดไปทั้งการอพยพ การค้า และการยึดครอง “ยุคแรก ของเครื่องปั่นดินเผาจีน” ประวัติเครื่องปั้นดินเผาของจีนเริ่มในสมัยราชวงศ์ฮั่น ซึ่งในสมัยนั้นเครื่องปั้นดินเผายังไม่มีการเคลือบ ในยุดแรกเครื่องปั้นดินเผาของจีนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ลุ่มแม่น้ำฮวงโห พบความเจริญที่เรียกว่า วัฒนธรรมหยางเชา ( Yang Shao Culture ) พบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคือ… Read More »Chinese Pottery (before porcelain)

เครื่องปั้นดินเผากรีก (โบราณ) Greek pottery

ก่อนที่จะ รู้เกี่ยวกับ เครื่องปั้นดินเผาของอารยธรรมกรีกโบราณ อยากให้เรารุ้ก่อนว่า จริงๆแล้วกรีกคืออะไร ? อารยธรรมกรีกโบราณ เป็นอารยธรรมของนครรัฐกรีกซึ่งเจริญขึ้นบนผืนแผ่นดินกรีซในทวีปยุโรปและบริเวณชายฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้านเอเชียไมเนอร์ซึ่งในสมัยโบราณเรียกว่าไอโอเนีย(Ionia)อารยธรรมที่เจริญขึ้นในนครรัฐกรีกมีศูนย์กลางสำคัญอยู่ที่นครรัฐเอเธนส์และนครรัฐสปาร์ตานครรัฐเอเธนส์เป็นแหล่งความเจริญในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการปกครองเศรษฐกิจสังคมศิลปะวิทยาการรวมทั้งปรัชญาส่วนนครรัฐสปาร์ตาเจริญในลักษณะที่เป็นรัฐทหาร และศิลปะวัฒนะรรม เช่น เสาหิน รูปปั้นแกะสลัก เครื่องประดับ ภาพจิตกรรม ประติมากรรม และ ที่ดดนเด่นอีกเรื่อง คือเครื่องปั้นดินเผาเเจกัน “ประวัติความเป็นมาของ เครื่องปั้นดินเผากรีก” เครื่องปั้นดินเผากรีกพัฒนามาจาก ประเพณี ชาวไมซีเนียน โดยยืมทั้งรูปแบบหม้อและการตกแต่ง รูปทรงที่เก่าแก่ที่สุด… Read More »เครื่องปั้นดินเผากรีก (โบราณ) Greek pottery

การประดิษฐ์แก้ว glass invention

“แก้ว “เป็นสิ่งที่ เราทุกคนพบเห็น เคยได้ยินหรือเจอเป็นเรื่อง ปกติในชีวิตประจำวัน เพราะไม่ว่าเราจะมองไปรอบตัวเรา สิ่งของต่างๆก้มักจะมีส่วนประกอบของแก้ว ไม่มากก็น้อย แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าจริงๆแล้วแก้วนั้น อยุ่มานานมากกแล้ว ก่อนที่จะพูดถึงเรื่อง การประดิษฐ์แก้ว จะข้อแนะนำประวัติความเป็นมาของแก้วที่เราใช้กันในทุกวันก่อนว่า เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ? ประวัติการค้นพบแก้ว มีหลายทีมาและแต่ละประวัติมีความยาวนานมาก จึงไม่อาจะทราบได้แน่ชัดว่า ประวัติอันไหนถูกต้องที่สุดแต่ และเพื่อเป้นการสรุปให้เข้าใจโดยง่าย ทุกข้อมูล มักจะเริ่มต้นที่ว่า มนุษย์เริ่มรู้จักวิธีทำแก้วขึ้นเมื่อไรและอย่างไรนั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดปรากฏเพียงว่าในสมัย 3,000-4,000 ปี… Read More »การประดิษฐ์แก้ว glass invention

ทำไมเคลือบตะกั่วจึงถูกใช้มาก? why was lead glaze used

“เคลือบ” คือ ชั้นบาง ๆ ของแก้วที่ฉาบอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปแล้วเตรียม ได้จากการหลอมส่วนผสมของสารประกอบซิลิเกต หรืออาจพูดได้ว่า เคลือบคือสารประกอบซิลิเกตซึ่งเมื่อถูก ความร้อนแล้วจะหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันฉาบอยู่บนผิวของผลิตภัณฑ์ มีลักษณะโปร่งใส แข็งแกร่ง ทนต่อกรดและด่างได้เป็นอย่างดี โดยท่ัวไปแล้วเคลือบมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีคล้ายแก้วและแข๋งตัวไม่ ละลายหรือละลายได้น้อยมากในสารละลายเคมี นอกจากกรดกัดแก้ว(HF) และด่างแก่ (Strong base) และไม่ยอมให้ของเหลวและแก็ส ซึมผ่านได้ แต่เคลือบจะมีส่วนประกอบทางเคมีซับซ้อนกว่าแก้ว วัตถุประสงค์ของการเคลือบ หลักของเคลือบ เพื่อความสวยงาม,ปกปิดความไม่เรียบร้อยของชิ้นงาน,ป้องกันของเหลวแก็สซึมผ่าน,เพิ่มความแข็งแรง,เพิ่มคุณสมบัติพิเศษบางประการเช่น ป้องกันไฟฟ้าและสารเคมีบางชนิด การจำแนกชนิดของเคลือบ ก่อนที่เราจะได้คำตอบ… Read More »ทำไมเคลือบตะกั่วจึงถูกใช้มาก? why was lead glaze used