Suriyan Sangsana

เซรามิคเคลือบประกายมุก (Luster Glazes)

-ในฺBlog ที่แล้วที่เราพูดถึงเคลือบ รานหรือเคลือบแตกราน ไปแล้ว จะมีอีกเคลือบที่มีความโดนเด่นและน่าสนใจ ซึ้ง สามารถน้ำมาปรับใช้และมีลูกเล่นได้หลายแบบมีลักษณะคล้ายเคลือบใส และเคลือบไฟต่ำผสมกัน นั้นคือ เคลือบ มุก (Luster Glazes)-เคลือบประกายมุก (Luster Glazes) เป็นเคลือบที่มีความมันวาว ส่องประกายคล้ายผิวของเปลือกหอยมุกด้านใน โดยมีส่วนผสมสำคัญคือ ตะกั่วที่ช่วยให้เกิดการหลอมละลายที่ดีและทำให้ผิวเคลือบมีความมันวาว จึงเหมาะสำหรับใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตกแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นเช่น -แจกัน -คอนโถน้ำ -กระถ่าง ไม่ควรนำมาใช้เคลือบภาชนะบรรจุอาหารเด็ดขาด เพราะมีตะกั่วผสมอยุ่มาก… Read More »เซรามิคเคลือบประกายมุก (Luster Glazes)

เคลือบราน คืออะไร? ( What is a Crackle glaze)

-ใน Blog นี้ จะขอพูดถึงเคลือบ อีกชนิดหนึ่งที่มี ประวัติมายาวนาน พอๆกับเคลือบ สีแดงที่โดงดัง ของจีน อย่างเคลือบ คอปเปอร์เรส แต่เป็นที่รู้จักน้อยกว่า นั้นคือ เคลือบราน ,เคลือบแตกลายงาหรือเคลือบcrackle ที่รุ้จักกัน -ซึ้งจากการบันทึกที่ค้นหาได้ ริเริ่มมาจากแถบประเทศจีนเป็นที่แรกๆ ชาวจีนสามารถทำให้เคลือบรานโดยควบคุมการลานของเคลือบให้เกิดรอยรานได้ทั้งแบบละเอียดและหยาบ เคลือบรานในยุคแรกมีลักษณะผิวทึบ ส่วนใหญ่เป็นสีครีมหรือสีหม่น เน้นรอยรานให้เห็นชัดด้วยการใส่สีเข้มลงในรอยรานของผิวเคลือบ โดยใช้วิธีแช่ภาชนะที่มีรอยรานลงในน้ำชาสีเข้ม เพื่อให้สีคล้ำของชาซึมลงไปในรอยรานหรืออาจใช้หมึกจีนป้ายตามรอยรานของเคลือบหรือใช้น้ำเชื่อมทาลงในรอยรานแล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 400… Read More »เคลือบราน คืออะไร? ( What is a Crackle glaze)

Techniques for controlled cooling on a glaze burn เทคนิคการควบคุม อุณหภูมิเวลาปิดเตา เวลาเผาเคลือบ

ขั้นตอนการทำเซรามิค ขั้นตอนสุดท้ายที่ เราให้ความสำคัญมากๆอีกขั้นตอนคือการเผาชิ้นงาน ซึ้งกระบวนการที่ทำมาทั้งหมดของ การทำเซรามิคหากขาดความเอาใจใส่ขั้นนตอนนี้ไปจะทำให้ ความตั้งใจที่ทำชิ้นงานมาทั้งหมดอาจจะไม่สมบูณร์เช่น สีเคลือบผิดเพี้ยน สุกเกินไปหรือ ไม่สุก ซึ้งโดยทั่วไปชิ้นงาน จะต้องมีความสุกที่ใกล้เคียงกัน ทั้งเตา ส่วนเทคนิคการควบคุม อุณหภูมิการปิดเตา เวลาเผาชิ้นงานเสร็จจะเป็นเพียงขั้นตอนสุกท้ายสำหรับ ทำให้ชิ้นงานเสียหายน้อยที่สุด ดังนี้ -การปิดแดมเปอร์หรือ ช่องสำหรับ ระรายความร้อนในเตา ด้านหลังของเตาตะมีท่อสำหรับ ระบายความร้อน สำหรับการเผาชิ้นงาน เนื่องจากเตาแก็สสำหรับเผาเซรามิคต้องอาศัยการเผาไหม้จากแก็สให้ชิ้นงานสุก ซึ้งแต่กต่างไปจากเตาไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนจากขดลวด… Read More »Techniques for controlled cooling on a glaze burn เทคนิคการควบคุม อุณหภูมิเวลาปิดเตา เวลาเผาเคลือบ

เทคนิคการลดแก็สในดินเหนียวระหว่างการหล่อและระหว่างการเผาบิสก์

จาก Blog ก่อนหน้าที่เคยพูดถึง แก็สส่วนเกินภายในเนื้อดิน เเละเคลือบ ที่ทำให้เกิดตำหนิ ในฺ Blog นี้จะมี เทคนิค เพิ่มเติ่มที่จะเป็นส่วนช่วยทำให้แก็สภายในเนื้อดินลดลง 2 เทคนิค ดังนี้ -การเลือดแหล่งวัตถุดิบ แหล่งวัตถุดิบที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการทำให้งานเซรามิค สมบูณร์และเกินความเสียหายน้อย แน่นอนว่า เป็นเรื่องยากที่เราจะสามารถ เลือกโรงงานผลิตน้ำดินและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการผลิต เพราะต้องใช้เครื่องมือวัด หลังจากการได้รับ น้ำดินเท่านั้นแต่ เบื้องต้นเราสามารถต้นสอบได้ดังนี้ 1.ลักษณะภายนอก… Read More »เทคนิคการลดแก็สในดินเหนียวระหว่างการหล่อและระหว่างการเผาบิสก์

Using slab technique for unique shapes การใช้เทคนิคสร้างชิ้นงานเซรามิคแบบแผ่น ด้วยการปั้มลวดลายลงบนดิน

การใช้เทคนิคสร้างชิ้นงานเซรามิคแบบแผ่น ด้วนการปั้มลวดลายลงบนดิน จาก blog ที่แล้วได้พูดถึง การปั้มดินจากแม่พิพม์ทั้ง ซิลิโคน ขี้ผึ้ง และ พลาสสติกเเข็ง กันแล้ว ในฺ blogนี้จะเป็นการนำเสนอการทำงานโดยใช้วิธีการ ดังกล่าวในการสร้างงานเซรามิคที่มีเอกลักษณ์ จากการปั้มชิ้นงานด้วยแผ่นพลาสติกอ่อน ปั้มลาย โดยการกลิ้งพิมพ์ลงบนแผ่นดิน แรงบันดาลในในการสร้างชิ้นงาน คือ การสร้างชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์ โดยการจุดเด่นของการขึ้นรูป ชิ้นงานแบบการปั้ม ลายด้านบน จะเด่นชัด สม่ำเสมอตามแบบ… Read More »Using slab technique for unique shapes การใช้เทคนิคสร้างชิ้นงานเซรามิคแบบแผ่น ด้วยการปั้มลวดลายลงบนดิน

ชิ้นงานเซรามิคจากแม่พิมพ์พลาสติกหรือซิลิโคน

ใน blogนี้ เราจะมาพูดถึงชิ้นงานเซรามิค ที่มีวิธีการทำจากแม่พิมพ์ที่ไม่ใช้ปูนปลาสเตอร์ จาก blog ก่อนๆที่ได้เคยพูดถึงคุณสมบัติการขึ้นรูปของชิ้นงานที่ได้จากพิมพ์ ปูนปลาสเตอร์ ซึ้งมีหลักการทำงาน คือ การดูดน้ำออกจากน้ำดิน ให้หลือเพียงเนื้อดินและขึ้นรูปตามแบบของต้นแบบพิมพ์ ที่ได้ทำไว้ การใช้แม่พิมพ์จากพลาสติก หรือ ซิลิโคนจะมีข้อที่เหมือนและแตกต่างกัน “แม่พิมพ์จากพลาสติก หรือ ซิลิโคน”แม่พิมพ์จากพลาสติก หรือ ซิลิโคน เป็นแม่พิมพ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในทั้งงานเซรามิค และ งานตกแต่ง… Read More »ชิ้นงานเซรามิคจากแม่พิมพ์พลาสติกหรือซิลิโคน

การใช้วัสดุอื่นร่วม กับดินเหนียว ทำเซรามิค

จาก blog ที่แล้วที่เราพูดถึง การทำเซรามิค ที่มีส่วนผสมของกระดาษ เส้นใยเซลลูโลสไปแล้ว ใน blog นี้ จะขอพูดถึง เซรามิค ที่มีส่วนผสมโครงสร้าง ของวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ไผ่สาน หรือ สำลี ซึ้งมีลักษณะคล้ายกับ เส้นใยจากกระดาษแต่จะแตกต่างเรื่องความหนาแน่นของไม้ และ โครงสร้างของชิ้นงานที่จะใช้ขึ้นรูป ซึ้งการทำเซรามิคที่มีส่วนผสมจากวัสดุอื่นๆจะใช้หลักการของการแทนค่าโครงสร้างน้ำดินเนื้อดิน โดย อาศัย2องค์ ประกอบคือ… Read More »การใช้วัสดุอื่นร่วม กับดินเหนียว ทำเซรามิค

ดินเยื้อกระดาษจากหนังสื่อพิมพ์ (newspaper for claycast)

ใน Blog ที่แล้วที่ได้ทำความรุ้จักกับดินเยื้อกระดาษ ว่าทำมาจากอะไร เส้นใยที่ใช้ผสมคืออะไร วิธีการทำดินเยื้อกระดาษ และ ตัวอย่างชิ้นงาน ของดินเยื้อกระดาษที่ทำเซรามิค มีลักษณะชิ้นงานเมื่อทำเสร็จเป็นอย่างไร ใน Blog นี้เราจะพูดถึง ดินเยื้อกระดาษจากหนังสื่อพิมพ์ ซึ้ง มีวิธีการขึ้นรูป ทั้ง 2 แบบ ได้แก่ -การขึ้นรูปที่ เป็นลักษณะชิ้นเล็ก ๆ ปั้นผสมกับน้ำดิน ส่วน… Read More »ดินเยื้อกระดาษจากหนังสื่อพิมพ์ (newspaper for claycast)