CSS คืออะไร และใช้งานอย่างไร?

  • by

การจัดทำเว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาและมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการออกแบบที่ดีและความเข้าใจในภาษาโปรแกรมต่าง ๆ โดยในยุคแรก ๆ จะมีการใช้ HTML ในการสร้างโครงสร้างหรือการใส่ข้อมูลเข้าไป (ในปัจจุบันถูกพัฒนาถึง HTML5 – รู้จักกับกับภาษา HTML ก่อน ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ >HTML คืออะไร? ทำไมคนเขียนเว็บไซต์ต้องใช้งาน ) และนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาภาษาอื่น ๆ ขึ้นมาเรื่อย ๆ อย่าง CSS ที่จะถูกยกมาพูดในบทความนี้

📍 CSS คืออะไร?

> CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มักเรียกโดยย่อว่า “สไตล์ชีต” เป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างรูปแบบของการแสดงผลในภาษา HTML หากอธิบายง่าย ๆ เป็นตัวช่วยในการตกแต่งเว็บไซต์ต่อจาก HTML กำหนดรูปแบบการแสดงผลทางหน้าเว็บไซต์ให้มีความหลากหลายและมีความยืดหยุ่น เช่น การใส่สีตัวอักษร สีพื้นหลัง การตัวอักษร การจัดเลย์เอาท์ และการทำให้ภาพลักษณ์ของเว็บสวยขึ้น

**หากยังนึกกันไม่ออก สามารถดูภาพอธิบายข้างล่าง เพื่อทราบความแตกต่างระหว่าง HTML และ CSS**

ถ้าเทียบกับร่างกายคน HTML ก็เหมือนกับการสร้างโครงกระดูกขึ้นมา ไม่มีความสวยงาม และ CSS ก็เหมือนเนื้อหนังและเสื้อผ้าที่ใส่เข้าไปเพื่อให้ดูดีขึ้น

CSS เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ?

css

CSS ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่ HTML กำเนิดขึ้นกล่าวคือ HTML ถูกสร้างในปี 1990 และ CSS ถูกพัฒนาออกมาในปี 1994 โดยคนที่ชื่อว่า Håkon Wium Lie

💻 ตัวอย่างภาษาของ CSS

CSS ใช้ในการตกแต่งหน้าเว็บนั้นๆ เพียงหน้าเดียว

โดยกำหนดค่าใน Element ในส่วนของ <head>

ตัวอักษร (Font)

property color ใช้ในการกำหนดสีตัวอักษร

property font-family ใช้ในการกำหนดประเภทตัวอักษร

property font-size ใช้ในการกำหนดขนาดตัวอักษร

กรอบ (Border) & ช่องว่างภายในกรอบ (Padding)

ภาษา CSS สามารถเปลี่ยนสี จัดตำแหน่ง และมีอีกหลากหลายความสามารถ โดยหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ > CSS by Wiki และสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ > code-th.com

👍 ประโยชน์ของการใช้ CSS

CSS มีประโยชน์ต่อผู้พัฒนาเว็บอย่างมาก ซึ่งได้แก่….

  1. ช่วยให้เนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายขึ้น มีขนาดฟอนต์ตามความสำคัญของเนื้อหา
  2. สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็ว เนื่องจากมีการลดการใช้ภาษา HTML ลง
  3. ช่วยในการกำหลดรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสื่อต่าง ๆ ได้ดี
  4. ทำให้เว็บไซต์มีความเป็นมาตรฐานและมีความทันสมัยมากขึ้น

_________________________________________________________________________

อยากที่รู้กันว่าระหว่าง HTML กับ CSS จะทำหน้าที่กันคนละแบบ HTML ทำหน้าที่ในการสร้างโครงสร้างและใส่ข้อมูล ส่วน CSS ทำหน้าที่ในการตกแต่งหน้าเว็บให้สวยงาม หรือเรียกได้ว่า HTML คือส่วน coding ส่วน CSS คือส่วน Design

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.