Screaming Frog Console – คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรกับการทำ SEO

Screaming Frog Console - คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรกับการทำ SEO

Screaming Frog SEO Spider เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ไว้ใช้ทำ SEO สำหรับเว็บไซต์ เป็นเครื่องมือที่ผู้คนนิยมใช้รวบรวมข้อมูล Inside ของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงและแก้ไข SEO ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยรวมถือว่า Screaming Frog เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่น่าสนใจและมีความสามารถค่อนข้างมีประโยชน์อย่างมาก ในบทความนี้เราจะพาคุณไปดูหน้าตาของเครื่องมือนี้และลักษณะการทำงานเบื้องต้นว่ามันมีความน่าสนใจอย่างไรสำหรับการพัฒนา SEO

ความสามารถของ Screaming Frog

 • คุณสามารถค้นดูลิงก์ที่ไม่สมบูรณ์ หรือลิงก์เสียทั้งหมดภายในเว็บไซต์ได้
 • แสดงโครงสร้างของเว็บไซต์
 • ค้นหาหน้าต่างหรือบทความที่มีตัวอักษร Keyword น้อยเกินไปและสามารถบอกรายละเอียดได้
 • ช่วยสร้าง Sitemap และโครงสร้างของรูปภาพภายในเว็บไซต์
 • ตรวจสอบ Javascript
 • ตรวจสอบ Backlinks, Direct Links
 • สามารใช้ตรวจสอบ Title & Meta Data ในแต่ละหน้าว่ามีความสั้น-ยาวมากเกินไปหรือไม่
 • เช็คว่า Google Bot เข้ามาบล็อคลิงก์ของหน้าเว็บไซต์เราลิงก์ใดบ้างและเพราะอะไร

หน้าตาของโปรแกรม Screaming Frog SEO จะเป็นภาพประกอบข้างต้น โดยคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการใส่โดเมนเว็บไซต์ของคุณในช่อง Search > Start

และหน้าต่างแสดงผลลัพธ์มันจะแสดงผลการตรวจสอบลิงก์ทั้งหมดภายในเว็บไซต์มีคุณภาพหรือไม่ และมีลิงก์ใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข โดยดูได้จาก Status Code หากเป็นค่า 200 หมายความว่าลิงก์นั้นๆไม่มีปัญหาอะไร

มีหน้าต่างที่แสดงประเภทของลิงก์ต่างๆ จำนวนลิงก์ทั้งภายในและภายนอกของเว็บไซต์

 • Internal : แสดงผลลัพธ์ลิงก์ภายในเว็บไซต์ทั้งหมด
 • External : แสดงผลลัพธ์ลิงก์ที่ออกไปยังภายนอกเว็บไซต์ทั้งหมด
 • Security : ดูว่ามี URL ใดบ้างที่มีระบบความปลอดภัย
 • Response Code : การตอบสนองการใช้งานโค้ดต่างๆบนเว็บไซต์
 • URL : ตรวจสอบการทำงานของ URL
 • Page Titles : ความสั้น-ยาว คุณภาพของ Title พอดีหรือไม่
 • Meta Description : คำเกริ่นนำบนหน้าเว็บไซต์มีลักษณะคล้ายกับ Meta Description
 • H1 & H2 : มีอยู่เท่าไหร่ อยู่ในหน้าใดบ้าง มากน้อยเพียงใด
 • Content : บอกจำนวนคำในแต่ละหน้าบนเว็บไซต์ และบอกว่าหน้าใดที่ควรเพิ่มคำให้มากขึ้นหรือลดให้น้อยลง
 • Image : ตรวจสอบรูปภาพทั้งหมด ตรวจสอบ Alt Text ในคำบรรยายภาพแต่ละรูป
 • Canonicals : ตรวจเช็คหน้าเว็บไซต์ว่ามีรูปแบบที่ซ้ำกันหรือไม่

คุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของลิงก์แต่ละลิงก์แบบแยกรายการได้เช่นเดียวกัน

เครื่องมือ Screaming Frog เป็นเครื่องมือที่มีฟังชั่นให้ใช้งานได้ค่อนข้างมากและสามารถทำ Reports รายงานผลออกมาตามที่เราต้องการได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการเข้าไปสืบเว็บไซต์คู่แข่งของคุณได้เช่นเดียวกัน เพื่อที่คุณจะสามารถทำกลยุทธ์พัฒนาเว็บไซต์ไปในทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ แต่เรื่องการใช้งานจริงผู้ใช้ต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับตัวโปรแกรมและหน้าตาของมันก่อนเริ่มต้นใช้งานเพราะเป็นเครื่องมือที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่หากคุณใช้งานเป็นเรามองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเพิ่มคุณภาพ SEO ให้กับเว็บไซต์คุณได้แน่นอน

สามารถเข้าไปโหลดโปรแกรม Screaming Frog ได้ ที่นี่

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.