ประกาศสำคัญสำหรับการเพิ่มอัตราการจัดส่ง

  • by

บริษัท เทอเรสเทรียล จำกัด ประกาศการปรับราคาการจัดส่งในอัตราประมาณ 10% โดยมีผลใช้สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ 2112 เป็นต้นไป และขออัพเดตข่าวสารที่ส่งผลต่อการเพิ่มราคา เนื่องจากอัตราค่าบริการ Door to Door จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหาการจัดส่งทั่วโลก โดยลูกค้าสามารถติดตามอัตราค่าใช้จ่ายใหม่ได้ที่ Cranehop.com

เอกสารแจ้งจากทางบริษัท – ภาษาไทย


เอกสารแจ้งจากทางบริษัท – ภาษาอังกฤษ

Tags:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.