5 Methods of applying Glaze

5 Methods of applying Glaze

5 Methods of applying Glaze

5วิธีการเคลือบ

จุดประสงค์ของการเคลือบ

1.เพื่อความสวยงามให้กับเนื้อชิ้นงาน

2.เป็นการปิดบังหรือแก้ไขเนื้องานที่ไม่สมบูรณ์ เช่นการปกปิกรอบบิ่นของเนื้องาน

3.เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ให้กับผลิตภัณฑ์

4.เพื่อเน้นคุณประโยชน์ในด้านการใช้สอย และการทำความสะอาด

5.เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง ของเนื้อผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถทนการกัดกร่อน ได้ดีกว่าเนื้องานที่ยังไม่ได้เคลือบ

6.เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ เฉพาะ ให้กับเนื้องาน เช่น คุณสมบัติด้านไฟฟ้า คุณสมบัติทางเคมี เป็นต้น

สำหรับ วิธีการทำเคลือบ มีดังต่อไปนี้

1.Painting การใช้แปรงทา

5 Methods of applying Glaze
https://handmadebase.com/th/painting-of-plates-dishes-and-mugs-with-acrylic-for-beginners-3-techniques-on-ceramics-photo/

ลักษณะงานเคลือบแบบนี้จะต้องอาศัยฝีมือและทักษะเป็นอย่างมาก

2.Pouring การเทราด

Pouring การเทราด
https://potteryclaythailand.com/blogs/knowledge-base/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81

“วิธีเทราด” เป็นลักษณะการเคลือบที่จะเน้นการใช้งานเคลือบกับพื้นผิวด้านในของภาชนะ แต่เพราะเปลืองเวลาอย่างมาก ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนการวางบนสายพาน แล้วให้น้ำเคลือบไหลลงมาเคลือบเนื้องานแทน

3.Dipping การจุ่ม

Dipping การจุ่ม
https://decor.mthai.com/diy/30099.html

เป็นกระบวนการเคลือบ ที่มีลักษณะในการใช้ถ่วง หรือถัง สำหรับใส่น้ำเคลือบ จากนั้นจะมีเอาชิ้นงานลงไปจุ่ม

ซึ่งวิธีการนี้จะต้องอาศัยความชำนาญ ในการจุ่มอย่างมาก โดยจะต้องกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม

4.Spraying การพ่น

http://www.thaiceramicsociety.com/pc_glaze_2.php

กระบวนการพ่นเคลือบ จะมี Spray Gun พิเศษที่สามารถทนการขัดถูสูง และเหมาะกับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้การพ่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ จำพวกสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า ชักโครก เป็นต้น

5.Silk Screen ซิลค์ สกรีน

Silk Screen ซิลค์ สกรีน
https://www.baanlaesuan.com/25775/diy/diy101/silkscreen-printing

เป็นกระบวนการเคลือบลวดลาย โดยเทสีเซรามิกลงบล็อกสกรีน แล้วใช้ยางปาดกดน้ำหนักพอประมาณ ปาดสีกลบส่วนที่เป็นลวดลายทั้งหมด โดยปาดกดน้ำหนักให้แน่น ทำให้สีเซรามิกทะลุผ่านบล็อกลงไปติดผิวผลิตภัณฑ์ได้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.