pankesum

Tips on how to apply underglaze

  • by

Underglaze หรือการลงสีใต้เคลือบ เป็นการคลือบผิวชิ้นงานบิสกิตก่อนจะทำการเคลือบด้วยเคลือบใส เพื่อตกแต่งลงบนผิวงานหรือใช้เพื่อปกปิดสีของผิวชิ้นงานและตำหนิในเนื้อชิ้นงานกรณีที่ผิวชิ้นงานไม่มีความสวยงาม โดยจะมีสีใต้เคลือบอยู่หลายรูปแบบ เช่น แบบน้ำเคลือบ แบบชอล์ค engobes เป็นต้น สำหรับการใช้เคลือบชนิดนี้จำเป็นที่จะต้องมีฝีมือในระดับหนึ่งซึงเราจะสามารถเพิ่มความหลายหลายได้จากฝีมือ การผสมสี หรือเทคนิคการลงสีของตัวผู้ใช้เองก็ทำได้ การใช้สีใต้เคลือบนั้นจะเหมาะกับงานที่ต้องใช้ฝีมือและจินตนาการในการออกแบบที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากสีใต้เคลือบนั้นจะมีข้อดีตรงที่ตัวเคลือบนั้นสามารถผสมกันและให้สี่ที่เปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งจะแตกต่างกับการเคลือบงานด้วยสีเคลือบปกติเนื่องจากตัวเคลือบจะมีการผิดเพี้ยนของสีได้งานตามอุณหภูมิหรือบรรยากาศในการเผา แต่เคลือบใต้ผิวนั้นจำเป็นจะต้องมีเคลือบใสที่ใช้ในการเคลือบทับด้านบนอีกหนึ่งชั้น จึงทำให้การเคลือบนั้นจะยากขึ้นไปอีกระดับ

Glaze scrubbing machine

  • by

เนื่องจากปัญหาการใช้พาราฟินในการเคลือบก้นชิ้นงานที่ส่งผลกระทบในระหว่างเผา เนื่องจากพาราฟินนั้นทำให้เกิดกลิ่นฉุนที่รุนแรงในบริเวณโดยรอบโรงงาน เราจึงได้ยกเลิกการใช้พาราฟินในการเคลือบก้นชิ้นงาน ซึ่งส่งผลให้เคลือบนั้นไปห่อหุ้มทั่วทั้งพื้นผิวของชิ้นงาน หากนำชิ้นงานที่ไม่ได้ทำการเช็ดก้นหรือเคลือบพาราฟินแล้วเข้าเผา จะทำให้ชิ้นงานติดกับแผนรองเผาส่งผลให้ชิ้นงานแตกเสียหายและอาจทำให้แผนรองเผาแตกตามไปด้วย ปัจจุบันเราได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนวิธีในการทำความสะอาดก้นชิ้นงานโดยได้มีการใช้ฟองน้ำชุปน้ำให้ชุ่ม แล้วนำชิ้นงานที่เคลือบเสร็จแล้วไปถูบนฟองน้ำเพื่อให้เคลือบหลุดออก ดังรูป แต่ด้วยวิธีการนี้ทำให้การทำงานของทีมช้าลงอย่างมากเราจึงต้องหาอุปการณ์เสริมเพื่อช่วยให้การทำงานนั้นรวจเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องเช็ดน้ำสำหรับใช้ในการเช็ดก้นงานเซรามิก โดยจะมีมอเตอร์หมุนสำหรับทำให้ฟองน้ำที่พันไว้รอบๆแกนของมอเตอร์เคลื่อนที่ผ่านถังน้ำที่อยู่ด้านล่างดังรูป ขอดีของอุปกรณ์เช็ดน้ำนี้จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานในการเคลือบงานเซรามิกนั้นมีความรวดเร็วเพิ่มขึ้นได้ แต่อาจส่งเสียงรบกวนเล็กน้อย และจำเป็นต้องหมั่นดูแลรักษาทำความสะอาด เปลี่ยนน้ำอยู่บ่อยๆ

What is Feldspar.

  • by

เฟลด์สปาร์ หรือ หินฟันม้า พบได้ทั่วไปในหินอัคนี หินแปร หินตะกอน ฯ เฟลด์สปาร์เป็นแร่ที่มีปริมาณธาตุอัลคาไลด์สูง มีธาตุเหล็กต่ำ โดยเฟสด์ปาร์นั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่นิยมใช้กันมากในงานเซรามิกทั้งงานขึ้นรูป และในงานเคลือบเซรามิก เนื่องจากมีผลทำให้อุณหภูมิการหลอมตัวต่ำลงจึงมีหน้าที่เป็นฟลักซ์ทำให้เกิดเป็นเนื้อแก้วยึดเหนี่ยวเนื้อ ทำให้เกิดความแกร่งและความโปร่งใสของชิ้นงานหลังเคลือบ และหาได้ง่ายในธรรมชาติอีกด้วย แหล่งในประเทศ    แหล่งผลิตเฟลด์สปาร์ที่สำคัญจะอยู่ในบริเวณใกล้เทือกเขา ซึ่งมีการดันตัวของพื้นดินขึ้นมาซ้อนกัน เป็นเวลานาน เช่น เทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศไทย ตั้งแต่จังหวัด ตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์  แหล่งในจังหวัดตากและราชบุรีถือเป็นแหล่งสำคัญและมีการผลิตต่อเนื่อง… Read More »What is Feldspar.

Opacifier

  • by

Opacifier ในงานเซรามิกนั้นคือสารเคมีที่ทำให้เกิดความทึบแสงของผิวเคลือบเซรามิก โดยเราจะทำการเติมสารเคมีชนิดนี้ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกินผลเสียต่อชิ้นงาน เนื่องจากเคลือบที่เราซื้อมานั้นจะเป็นเคลือบใส(ไม่มีสี) ดังรูป สาร Opacifier ที่เราใช้บ่อยๆ ในสตูดิโอจะมี ทัลคัม, สเตนสีต่างๆ เป็นต้น โดยในส่วนสตูดิโอเซรามิกของเรานั้นจะใช้สารเคมีเหล่านี้ในส่วนผสมเป็นหลัก ซึ่งจะมีการเติมทัลคัมและสเตนสีต่างๆลงไปในเคลือบเมื่อเราต้องการให้เคลือบของเราเกิดความทึบแสง และเกิดสีต่างๆ

การดูแลรักษาแผ่นรองเผา

  • by

แผ่นรองเตาเซรามิก นั้นมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการเผางานเซรามิก เนื่องจากในการเผาชิ้นงานเซรามิกนั้นจะต้องใช้อุณหภูมิสูงมากในการเผาซึ่งแผ่นรองเผานั้นสามารถทนต่ออุณหภูมิภายในเตาเผาที่สูงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่ในการบรรจุชิ้นงานภายในเตาให้มากขึ้น ในการเผางานเซรามิกนั้น มักจะเกิดปัญหาของชิ้นงานติดกับแผ่นรองเผาอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลให้ชิ้นงานเซรามิกแตกเสียหายเนื่องจากชิ้นงานติดกับแผนรองเผาดังรูป การที่ชิ้นงานติดกับแผ่นรองเผานั้นไม่เพียงแต่ส่งผลเสียกับชิ้นงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังส่งผลเสียกับตัวแผนรองด้วย ซึ่งอาจทำให้แผนรองเผาเสียหายได้เช่นกัน ดังนั้นเราจึงต้องมีการทดลองเคลือบแผ่นรองด้วยอะลูมินา ซึ่งเราได้ทำการทดลองผสมผงอะลูมินากับน้ำ โดยใช้อัตราส่วนอะลูมินาต่อน้ำ 2:1 ส่วน และทำการทาลงบนแผ่นรองเผาดังรูป จากการทดลองทาอะลูมินาลงบนแผ่นรองเผา ส่งผลทำให้ชิ้นงานติดแผ่นรองเผาน้อยลง แต่ยังไม่สามารถระบุวันเวลาได้แน่นอนว่าจะสามารถป้องกันแผ่นรองเผาได้นานเท่าใด

What is kiln

เตาเผาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเผางานเซรามิกเป็นอย่างมาก ทั้งการเผาบีสกิตและการเผาเคลือบ ทุกโรงงานเซรามิกนั้นจำเป็นที่จะต้องมีเตาเผาซึ่งแต่ละโรงงานจะมีเตาเผาที่แตกต่างกันออกไป และจะมีการดูแลรักษาเตาเผาที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ลักษณะของเตาเผา เตาเผาในโรงงาน ในโรงงานเซรามิกของเรา จะเป็นเตาเผาลักษณะสี่เหลี่ยมทั้วไปโดยจะสามารถเผางานได้หลากหลายตามการควบคุมอุณหภูมิการเผา โดยในการเผางานเซรามิกในบริษัทนั้น จะมีการเผาอยู่ 2 แบบคือการเผาบิสกิตและการเผาเคลือบ การเผาบีสกิตนั้นจะมีการควบคุมอุณหภูมิการเผาอยู่ที่ 800-850 องศาเซลเซียส การเผาเคลือบนั้นจะมีการเผาที่อุณหภูมิสูงกว่าเผาบัสกิต ซึ่งอุณหภูมิจะอยู่สูงประมาณ 1100-1300 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับเคลือบแต่ละชนิด การดูแลรักษาเตาเบื่องต้น สำหรับการดูแลรักษาเตานั้น เราควรตรวจสอบเช็คสภาพเตาเผาอย่างสม่ำเสมอหากมีอะไรผิดปกติไปจากเดิมเราควรแก้ไขบัญหาโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเตาและชิ้นงาน โดยจะมีจุดตรวจสอบสำคัญคือ ระบบส่งแก๊ส โดยปกติแล้วเราจะคอยทำความสะอาดระบบส่งแก๊สเมื่อหัวเบิร์นเนอร์นั้นจ่ายแก๊สไม่สม่ำเสมอ… Read More »What is kiln

วิธีการใช้กระเบื้องเพื่อทดสอบการเคลือบ

วิธีการทดสอบเคลือบโดยใช้กระเบื้อง กระเบื้องที่เราสร้างขึ้นเพื่อทดสอบนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้ทดสอบเรื่องอะไรบ้าง เช่น กระเบื้องสำหรับทดสอบการหดตัวของดินหลังเผาบิสกิต , สำหรับทดสอบการหดตัวของดินหลังเผาเคลือบ , สำหรับทดสอบค่า COE สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (Thermal expansion coefficient- COE) วิธีการทำกระเบื้องสำหรับทดสอบอย่างง่าย เริ่มจะการทำชิ้นกระเบื้องสำหรับทดสอบโดยการหล่อเป็นแผ่นบางๆ แล้วนำมาตัดตามขนาดที่ต้องการจะทดสอบ จากรูปจะทำการตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ยาว15 เซนติเมตร กว้าง 3 เซนติเมตร แล้วทำมาร์คจุดทดสอบให้มีระยะห่างกัน… Read More »วิธีการใช้กระเบื้องเพื่อทดสอบการเคลือบ

Using Mold Tops to control thickness

สำหรับการกำหนดความหนาในการหล่อน้ำดินนั้นจะทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกับความหนาของชิ้นงาน เช่นเวลาที่ใช้ในการหล่อ สภาพอากาศในการหล่อ ค่าความชื้นในโมลที่ใช้ เป็นต้น ซื่งปัจจัยเหล่านี้เราไม่สามารถควบคุมได้ 100% เราจึงต้องมีการคิดค้นวิธีควบคุมความหนาของชิ้นงานให้สม่ำเสมอ โดยใช้ฝาปิดโมลดังรูป การใช้ฝาปิดโมลนั้น จะเป็นเหมือนการบังคับน้ำดินให้มีขนาดอยู่ในระดับของฝาปิดโมล ซึ่งจะช่วยทำให้ชิ้นงานที่ออกมามีขนาดความหนาของขอบชิ้นงานสม่ำเสมอกันมากขึ้น จากการทดลองทำฝาปิดโมลสำหรับหล่อน้ำดิน พบว่าเมื่อทำการผลิตชิ้นงานมาจำนวนหนึ่ง เทียบกับชิ้นงานที่ไม่มีฝาปิดโมล จะสังเกตุได้ว่าชิ้นงานที่มีฝาปิดโมลนั้นจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมาก เนื่องจากฝาปิดโมลนั้นจะช่วยทำให้ชิ้นงานมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้มีขนาดที่สม่ำเสมอกันมากขึ้นเมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ไม่มีฝาปิดโมล