ออกไซด์คืออะไร วิธีใช้เคลือบ Oxides

 • by

ออกไซด์ คือสารประกอบ ที่เกิดจากธาตุออกซิเจน รวมกับธาตุอื่นๆ เช่น

ออกไซด์ของโลหะ

ออกไซด์ของโลหะส่วนใหญ่เป็น สารประกอบไอออนิก และเป็นเบส เช่น แคลเซียมออกไซด์ ( CaO )

ออกไซด์ของกึ่งโลหะ รวมถึง ออกไซด์ของโลหะบางชนิด เป็นได้ทั้งกรดและเบส เช่น อะลูมิเนียมออกไซด์ ( Al2O3 ) ฯลฯ

ออกไซด์ของอโลหะ เป็นสารประกอบโควาเลนต์ และเกือบทั้งหมดเป็นกรด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 )

Guide to Kiln Temperature Ranges for Pottery | Soul Ceramics

เคลือบสี (Colored glaze)
สามารถเตรียมได้โดยใส่สีผงเซรามิก(สีสะเตน) หรือใส่ coloring oxide ลงในส่วนผสมของเคลือบ
เช่น คอปเปอร์ออกไซด์ (CuO), เหล็กออกไซด์ (Fe2O3), โครมิกออกไซด์ (Cr2O3), โคบอลออกไซด์ (Co3O4),
แมงกานีสออกไซด์ (MnO2) และนิเกิลออกไซด์ (NiO) เป็นต้น

คอปเปอร์ออกไซด์ 78% ขนาด 250g 137323

คอปเปอร์ออกไซด์ (CuO)

 1. เป็นตัวลดอุณหภูมิสุกตัวของเคลือบ
 2. เพิ่มการไหลตัว และความมันแก่เคลือบ
 3. ใส่ปริมาณ 1% ได้สีเขียว
  3% ได้สีเขียวเข้มขึ้น
  มากกว่า 5% ได้สีเขียวโลหะถึงสีดํา
 4. ใช้กับเคลือบอัลคาไลน์สูง ได้สีฟ้า (turquoise blue)
 5. ใช้กับเคลือบหินฟันม้า เผาแบบรีดักชั่น ได้สีแดง (ox – blood red)
 6. เผาอุณหภูมิสูงไป จะกลายเป็นไอหนีออกจากเคลือบ
Thai Ceramic Society - เซรามิกส์ไทย ศูนย์กลาง ความรู้ ผลิต เซรามิก

เหล็กออกไซด์ (Fe2O3)

 1. เป็นตัวลดอุณหภูมิสุกตัวของเคลือบ
 2. ในเคลือบตะกั่วจะได้สีเหลือง น้ำตาล น้ำตาลแดง ขึ้นกับปริมาณที่ใช้
 3. ในเคลือบอัลคาไลน์ จะได้สีเหลืองน้ำตาล
 4. ใช้ในปริมาณ 8% จะได้สีน้ำตาลดําถึงสีดํา
 5. ถ้าใช้ปริมาณมาก จะมีแนวโนมทำให้เกิดผลึกขณะเย็นตัว โดยเฉพาะในเคลือบตะกั่ว
 6. เผาแบบรีดักชั่น จะได้สีเทา – เขียว (เซลาดอน)
 7. ในเคลือบอัลคาไลน์ เผารีดักชัั่นที่อุณหภูมิสูง ถ้ามีปริมาณมากกว่า 10% จะมีสีแดงจนถึง
  สีแดงน้ำาตาล(red brown)
จีนผู้ผลิตโครเมี่ยมออกไซด์สีเขียวราคา Cr2o3 - Buy Chrome Oxide Green,Chromium Oxide Green,Cr2o3 Product on Alibaba.com

โครมิกออกไซด์ (Cr2O3)
สามารถให้สีต่างๆ ดังนี้

 1. สีแดง ชมพู น้ําตาล หรือเขียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเคลือบที่ใช้อุณหภูมิในการเผา และ
  ออกไซด์ตัวอื่นที่ใช้ผสม.
 2. สีเขียว ถ้าใช้กับเคลือบตะกั่วที่มีซิงค์ออกไซด์
 3. สีส้มและสีแดง ถ้าใช้กับเคลือบไฟต่ำที่มีอะลูมินาต่ำ
 4. สีเหลือง ถ้าใช้กับเคลือบตะกั่วที่มีโซเดียมออกไซด์
 5. สีน้ําตาล ถ้าใช้กับเคลือบทั่วไปที่มีซิงค์ออกไซด์
 6. สีชมพู ถ้าใช้กับเคลือบที่มีดีบุกออกไซด์
 7. สีเขียวน้ำเงิน ถ้าใช้ร่วมกับโคบอลออกไซด์ ถ้าเผาเกินโคน 6 โครมิกออกไซด์มีแนวโน้มกลายเป็น
  ไอไปปนกับเคลือบอื่น
โคบอลท์ออกไซต์ – Pottery Clay Thailand

โคบอลออกไซด์ (Co3O4)
เป็นตัวให้สีที่แรงที่สุด คือใช้เพียง 0.5 – 1% ก็สามารถให้สีน้ําเงินในเคลือบทุกชนิดและสามารถ
ดัดแปลงสีเฉดต่าง ๆ โดยเติมเหล็กออกไซด์ แมงกานีสออกไซด์ นิเกิลออกไซด์ หรือโครมิกออกไซดื เวลาใช์
ต้องบดให้ละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกับเคลือบ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.