วิธีการ สร้างเคลือบหยด (making drip glazes) + examples

  • by
วิธีการ สร้างเคลือบหยด (making drip glazes) + examples

เคลือบหยด คืออะไร

เคลือบหยดคือเคลือบที่มีการเคลือบหนาจนเกิดการไหลตัวของเคลือบใน ขณะที่เคลือบกับลังสุกตัว

เคลือบที่คุณสมบัติการไหลตัวที่ดี เช่นเคลือบไฟต่ำของ บริษัทเรา บริเวณที่เคลือบเกาะหนาก็จะเกิดการหยดของเคลือบ

วิธีการทำเคลือบหยด

จะใช้วิธีการจุ่มเคลือบแค่ครึ่งนึงของชิ้นงาน เนื่องจากป้องกันการไหลตัวของเคลือบมากเกินไปจนติดแผ่นเตา หรือจุ่ม 2 ใน3 ของความสูงของชิ้นงาน ขึ้นอยู่กับการไหลตัวของเคลือบนั้นๆด้วย

จากรูปเป็นการใช้เทคนิคการจุ่ม+การหยดน้ำเคลือบลงบนขอบชิ้นงาน เพื่อให้เคลือบมีลักษณะการไหลตัวตามที่เราต้องการ เช่นจากรูป เริ่มจากการจุ่มเคลือบสีขาวก่อน แล้วหยดเคลือบสีแดงลงบนขอบชิ้นงานให้เคลือบไหลเป็นหยดๆ

จะเป็นการทำเคลือบหยดที่2สีขึ้นไป เป็นอีกเทคนิดที่ต้องใช้ความชำนาญอย่างมาก

https://www.youtube.com/watch?v=Y0u9097Gor4

เป็นเทคนิดที่ใช้พู่กันในการเคลือบชิ้นงาน โดยทาเคลือบลงบนชิ้นงานทับกันหลายๆรอบ ซึ่งสามารถควบคุมลวดลายที่ต้องการได้ตามความต้องการของผู้ทำ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.