สถานการณ์การส่งออกทางเรือยังคงย่ำแย่

ข่าวอัปเดตสถานการณ์การส่งออกทางเรือทั่วโลก ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนัก หากดูจากกราฟข้อมูลการรายงานจาก Ocean Market Predictions for 2022 ของ flexport รายงานวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมาว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในการส่งออกทางเรือหลายประเด็น

1. เวลาที่ใช้เดินทาง จากกราฟข้างต้นจะเห็นได้ว่าตั้งแต่มีการระบาดของโรค COVID-19 (วงกลมสีเหลือง) ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งจากท่าเรือต้นทางไปถึงท่าเรือปลายทางเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปีที่แล้ว ส่งผลให้ใช้ระยะเวลานานมากกว่าปกติ

2. ต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนค่าตู้ 40 จากไทยไปลอสแองเจลิสเพิ่มขึ้น 5 เท่า (เส้นสีแดง) ตั้งแต่กลางปี 2020 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Flexport ยังคาดการณ์อีกว่าในปี 2022 นี้ อุปสงค์ยังคงมีมาก ระยะเวลาการเดินทางยังคงใช้เวลานาน และการเคลียร์ตู้ ณ ท่าเรือปลายทางยังคงมีความแออัดเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และโรคCOVID-19 ในปี 2023 เรือขนส่งอาจไม่เพียงพอเพราะเหล็กเริ่มขาดแคลน แต่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคาดว่าจะดีขึ้น และท้ายสุดในปี 2024 ต้นทุนค่าขนส่งอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ระยะเวลาการเดินทางที่ใช้และสถานการณ์โดยรวมจะเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติ

สุดท้ายนี้ทางเราขอแนะนำว่า ควรจองตู้ล่วงหน้าประมาณ 4-6 สัปดาห์ เตรียมทุนสำหรับใช้บริการแบบPremium rates และใช้การส่งแบบLCL (LCL and consolidations) อย่างไรก็ดีทางเราจะมีการหาท่าเรือปลายทางใหม่เช่นกัน เนื่องด้วยท่าเรือลอสแองเจลิสมีความล่าช้ากว่าท่าเรือของรัฐอื่นประมาณ 1-2 สัปดาห์

Tags:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.