3D Printing and Making Molds (Ceramics Examples)

การพิมพ์ 3 มิติ และ การทำแม่พิมพ์ (ตัวอย่างเซรามิก)
จากบล็อคที่แล้ว ที่พูดถึง ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการทำต้นแบบจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อใช้ในการทำแม่พิมพ์สำหรับหล่อ น้ำดิน ประโยชน์ที่เกิดจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ไปแล้ว ต่อไปเราจะพูดถึง ตัวอย่าง ชิ้นงาน ของงานเซรามิตที่ ได้จากการทำต้นแบบแม่พิมพ์ 3 มิติ

ตัวอย่างานที่ใช้ การพิมพ์ 3 มิติ ในการทำแม่พิมพ์ 
      "ตัวอย่างที่ 1 Ceramics Today"
สินค้าจะเป็นประเภทแก้ว แจกัน ของตกแต่ง ที่ทำจากเซรามิค มีหลายรูปทรง ถ้าสังเกต สินค้า ของ Ceramics Today จะมีเซรามิคหลายๆชิ้นที่มีรูปทรง ค่อนข้างทำยาก โดยอาศัยการขึ้นรูปต้นแบบ จากเครื่องปริ้น 3 มิติ และทาง Ceramics Today
ยังรับออกแบบเซรามิค ตาม ความต้องการของลูกค้าอีกด้วย  

ตัวอย่าง ของตกแต่งทรงกระบ๋องเพรชที่ ถ้าใช้ปปูนปลาสเตอร์ ทำต้นแบบจะใช้ระยะเวลาในกทำที่นานและอาจจะไม่ สวยงาม แบบตัวอย่าง แต่การใช้เครื่องปริ้น 3 มิติ ในการทำต้นแบบจะใช้ระยะเวลาที่รวดเร็ว และตรงตามขนาด

ตัวอย่าง ของตกแต่งที่เป็นรูปสัตว์ ของตกแต่งที่มีขนาดเล็ก และมีรูปทรงที่อิสระ ค่อนข้างยากที่จะใช้มือในการขึ้นรูปต้น แบบ

“ตัวอย่างที่ 2 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (ใช้ดินในการอัดขึ้นรูปเป็นเซรามิค)”

ตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้ว เครื่องพิมพ์3มิติเซริมิกนั้นเริ่มต้นจากการดัดแปลงเครื่องพิมพ์3มิติแบบFDM เป็นกระบวนการฉีดเส้นพลาสติกให้แปลงมาเป็นการฉีดเส้นเซรามิกการทำแท็งสำหรับใส่ดินเหนียวและใช้แรงดันให้ดินเหนียวเข้าไปทางสายยางและออกมาจากปลายเข็มเป็นเส้น ทำให้เกิดรูปร่างขึ้นมาคล้ายกับการพิมพ์เส้นพลาสติก เพียงแต่จะไม่สามารถทำซัพพอร์ตได้ทำให้รูปร่างที่สามารถพิมพ์ออกมาได้นั้นค่อนข้างจำกัดอย่างมาก

และหลังจากนั้นวงการพิมพ์3มิติได้มีการผลักดันเกี่ยวกับการพิมพ์เซรามิกมากขึ้นจนพัฒนาให้เข้ากับเครื่องพิมพ์แบบเรซิ่นขึ้น จนออกมาเป็น Ceramic resin โดยใ้ชการพิมพ์แบบSLA เพื่อให้เนื้อดินเหนียวแข็งตัวเป็นรูปร่างในระดับหนึ่งก่อนนำไปเผาจริง

การใช้เครื่องปริ้น 3 มิติ ในการทำต้นแบบแม่พิมพ์ สำหรับงานเซรามิค ถือเป็นเรื่องที่ใหม่ กำลังได้รับความสนใจจากโรงงานเซรามิค เพราะทำให้ เซรามิคที่ได้จากการใช้แม่พิมพ์ 3 มิติในการทำต้นแบบมีความหลากหลาย และแปลกใหม่ต่างจากกการทำต้นแบบแบบปกติที่ทำจากปูนปลาสเตอร์ และซิลิโคน แต่ราคาของเครื่องปริ้น ยังมีราคาที่แพงพอสมควร และคุณภาพ ที่ยัง ไม่รองรับเต็มที่กับการทำพิมพ์ ที่ต้องมีการเทปูน ปลาสเตอร์ร่วมด้วย จึงอาจเป็นอุปสรรค์และยังใช้กันในเฉพาะกลุ่มอยุ่ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังถือว่ามีความน่าสนใจในการนำมาพัฒนาต่อยอด ได้ เช่น การใช้ดินในการอัดแทน พลาสติก

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.