What is an electric throwing wheel. Examples

แป้นหมุนไฟฟ้าคืออะไร ตัวอย่าง ?

“แป้นหมุนไฟฟ้า คืออะไร “

แป้นหมุนไฟฟ้า นิยาม แท้น โต๊ะขนาดเล็ก หรือโต๊ะสูง ที่มีแป้นทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูษย์กลางตั้งแต่ 5-15 นิ้ว ซึ่งจะมีอุปกรณ์ อื่นๆที่แตกต่างกันตามประเภทของ แป้นหมุนไฟฟ้า ว่าเหมาะสำหรับงานประเภทใด และ ใช้กับงานที่มีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันเพือความเหมาะสมและงานต่อการ ทำชิ้นงาน

” วิธีการใช้งาน และกระบวนการทำงานของแป้นหมุน “

การขึ้นรูปโดยทั่วไปของแป้นหมนุไฟฟ้าทุกประเภทจะมีหลักการเดี่ยวกันคือ การอาศัย เเรงเหวี่ยงจากศูษย์กลางของแป้นหมุน โดยจะหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข้มนาฬิกาก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัด โดยการขึ้นรูปของชิ้นงาน ในขณะที่แป้นหมุนไฟฟ้ากำลังหมุนต้องใช้ ความเร้วของแป้นหมุนเป้นสิ่งสำคัญ หากหมุนช้าจนเกินไป ชิ้นงานจะบิดเบี้ยวความหนาไม่เท่ากัน หากหมุนเร้วจนเกินไป ชิ้นงานจะบาง และอาจจะขาดจากตัวแป้น (หากไม่ชำนาญ) ซึ้งวความเร็วโดยเฉลี่ยของแป้นหมุนจะอยุ่ที่ 80 รอบต่อนาที

การตั้งศูษย์
การขึ้นรูป
แต่งขอบชิ้นงาน
ตัดก้นชิ้นงานออกจากแป้น

“ดินที่ใช้ในการขึ้นรูป แป้นหมุนไฟฟ้า “

ดินที่ใช้ ในการผลิตชิ้นงานจาก แป้นหมุนไฟฟ้า มักมีลักษณะเป้นดินที่มีความเหนียว เนื้อดิน มีดิน 70-90% ในขณะที่น้ำดินหล่อ มีน้ำถึง 60-70 %เนื้อดิน ต้องมีความเหนียวมาก ผ่านซึ้งผ่านได้ยาก ขึ้นรูปได้ดี การเกาะตัวดีไม่ร่วน เนื่องละเอียด ซึ่งอาจจะมี ปัจจจัย เรื่องประเภทของดิน และแหล่งที่มา ความเหมาะสมในการขึ้นรูป ผลิตภัฑณ์ รวมด้วย ยกตัวอย่างเช่น ดินที่ใช้ทำ โทรอิ้งที่ใช้สอนในมหาวิทยาลัย หรือในงานสตูดิโอ มักเป็นดินสำเร็จรูปแบบถุง มักใช้ดินคอม ปาว เพราะ สามารถน้ำมาทั้งปั้นและขึ้นรูปแบบแป้นหมุน ได้ ดี ไม่ค่อยพบเศษหิน กาก ต่างๆ เนื่องจากบางครั้งการใช้แป้นหมุน ไฟฟ้าหากมีเศษ หินอยู่เยอะจะทำให้เจ้บมือและนิ้วได้ง่าย เป็นต้น

“รูปแบบของชิ้นงานที่ได้จากแป้นหมุน “

รูปแบบของชิ้นงาน เนื่องจาก การขึ้นรูปแบบแป้นหมุนเป้นการขึ้นรูปแบบใช้แรงเหวี่ยง ทำให้เกิดรูปแบบชิ้นงานที่มีลักษณะถ้ามองจากด้านบนจะเป็นทรงกลม ทั้งหมด ต่างกันที่รูปทรง ซึ้งอาจจะเป็น แจกัน กระถาง จาน ถ้วย ชาม แก้ว ขึ้นอยู่กับจิตนาการของช่างปั้นซึ้งในบางครั้งก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้ อาจจะมีการ ประกอบ หูรูปทรงต่างๆเข้ารวมด้วย ซึ้งข้อดีของการขึ้นรูปแบบแป้นหมุน คือ สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีขนาดใกล้เคียงกันใช้ระยะเวลาที่รวดเร็ว ได้หลายๆชิ้น ขึ้นอยู่กับความชำนาญ บางครั้งอาจจะต้องฝึกเพือเกิดความเคยชิ้น เพราะช่วงแรก ของการฝึกมัก ยาก และชิ้นงานจะค่อนข้างบิดเบี่ยวไม่ได้ศูษย์

ประเภทของแป้นหมุนไฟฟ้า “

โดกยประเภทของแป้นหมุนไฟฟ้า จะถูกแบ่งเป็น 2 ปรเภทใหญ่ๆไม่รวม จำนวนรุ่นต่างๆที่วางขายใน ร้านขายอุปกรณ์ทางเซรามิค

1.แป้นหมุนไฟฟ้าแบบนั่งทำงาน  ตัวแป้นจะอยู่เสมอที่นั่งเวลาปั้น ช่างปั้นจะนั่งลงกับที่นั่งแล้วทำการปั้น ซึ่งจะมีระบบการหมุนของแป้น 2 แบบ คือ

-ระบบการหมุนด้วยสายพาน บางชนิดจะใช้มอเตอร์เพียงตัวเดียวแล้วต่อกับแป้นหมุนหนึ่งที่ หรือต่อกับแป้นหมุนหลายตัว บางทีเรียกว่าแป้นราว มีความเร็วรอบบางชนิดคงที่ บางชนิดสามารถปรับความเร็วรอบได้ แต่ข้อเสียคือเวลาใช้ดินปั้นก้อนใหญ่มีน้ำหนักมาก อาจทำให้แป้นช้าลงได้

-ระบบการหมุนด้วยเฟืองแป้น แกนมอเตอร์ระบบนี้จะมีกำลังในการหมุนมากกว่าแบบสายพาน จึงไม่ต้องกังวลเรื่องแป้นหมุนฟรี ซึ่งเหมาะกับการผลิตปั้นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ แต่มีราคาค่อนข้างแพง

2.แป้นหมุนไฟฟ้าแบบยืนทำงาน > แป้นหมุนที่ใช้สายพานในการหมุน เวลาปั้นต้องยืนปั้น สามารถปรับความเร็วได้ เหมาะกับการปั้นงานขนาดเล็กจนถึงปานกลาง เนื่องจากไม่สามารถดึงดินให้สูงต่อเนื่องได้เพราะตัวแป้นมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 75 – 80 Cm

นอกจากนี้แป้นหมุน ยังมีการแบ่ง คุณภาพตามราคาและวัตถุประสงค์การใช้งานออก เพิ่มเติ่ม เช่น

1. แป้นหมุน ขนาดเล็ก สำหรับมือใหม่ที่ต้องการใช้เพื่อทดลอง ที่มีราคาไม่แพงมากประมาณหลักพันไปถึงหมื่นนิดๆ มีการรับประกัน ไม่นาน ประมาณ 1 ปี อาจจะไม่มีทีเหยียบตรงเท้าและมีที่ปรับระดับที่ มืออย่างเดี่ยว

2.แป้นหมนุที่ราคามาตราฐาน ที่มักพบเห้น ตามหมาวิทยาลัยในการใช้ในการสอน หลักสุตรการขึ้นแป้นหมุน และการทำ workshopต่างๆก็สารมาถพบเห็นได้บ่อย โดย แป้นหมุน ราคาจะอยุ่ที่ประมาณหมื่นกว่าไปจดถึงสี่ถึงหมื่น เพราะบ้างครั้ง แป้นหมุน แบบนี้มักสามารถขึ้นงานได้ขนาดใหญ่ รับน้ำหนักดิน และแรงหมุน คงที่ ต้านแรงดันที่ช่างขึ้นรูปชิ้นงาน และมีที่เหยียบแบบทั้งที่ติดกับตัวเครื่องและแยก

3.แป้นหมุนราคาแพง มักพบเห็นได้บางครั้งตาม ตามสตูดินโอบางแห่ง หรือโรงงานสำหรับปั้น มักเป้นของน้ำเข้าจากฝั่นญี่ปุ่น ซึ้งขึ้นชื่อในเรื่องของ รอบการหมุน และ แก่นหมุนที่แข็งแรง คงที่ รับประกันค่อนข้างนาน ขนาดใกล้เครียงและไม่ค่อยแตกต่างจาก แป้นพิมพ์ราคามาตราฐาน ราคาจะอยุ่ที่ห้าหมื่นขึ้นไป ถึงหกหมื่นบาท

วิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า แบบละเอียด https://www.youtube.com/watch?v=M59zjJ36mtI

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.