ปรับฉลาก Nutrition Facts ให้ถูกต้องตาม FDA

  • by

ฉลากโภชนาการ (Nutrition Facts) ใหม่สำหรับอาหารในสหรัฐ มีผลบังคับตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการปรับปรุง แต่ยังพบว่ามีผู้ขายหลายรายยังคงเลือกใช้ ฉลากโภชนาการ (Nutrition Facts) แบบเก่า ฉะนั้นในบทความนี้จึงเขียนขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนสำหรับใครยังที่ยังใช้รูปแบบเดิมให้ปรับเปลี่ยนตามแบบที่ถูกต้อง

*สำหรับผู้ขายรายใดที่ส่งสินค้าประเภทอาหารกับ บริษัทเทอเรสเทรียล ไปจำหน่ายที่สหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบฉลากของคุณถูกต้องสำหรับสินค้าล็อตต่อไป (แต่คุณยังสามารถใช้ฉลากเดิมในการนำเข้าสหรัญอเมริกาได้)

แจ้งเตือน : สำหรับผู้ผลิตที่มียอดขายตั้งแต่ 10 ล้านดอลล่าร์ขึ้นไป ต้องอัปเดตฉลากภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 ผู้ผลิตที่มียอดขายอาหารน้อยกว่า 10 ล้านดอลลาร์ต่อปีจะต้องปรับปรุงฉลากภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

เปลี่ยนเทียบฉลากแบบเก่าและแบบเดิม

หากสังเกตภาพการเปลี่ยนเทียบฉลากเก่าและใหม่ข้างล่างจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องการให้ความสำคัญของข้อมูล การเน้นย้ำ หรือการตัดทอนข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก ซึ่งส่งผลทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น

Image : fda.gov

รายละเอียดของฉลากแบบใหม่

  • Serving Sizes: จะมีขนาดใหญ่ขึ้น และใช้ตัวหนา มีทั้งรายละเอียดปริมาณการทาน 1 ครั้ง และน้ำหนัก
  • Calories : ขนาดถูกปรับใหญ่ขึ้น และใช้ตัวหนา ตัดทอนข้อมูลในส่วน Calories from fat ออก
  • ข้อมูลโภชนาการ : มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบเดิมคือ Added Sugars
  • ข้อมูลวิตามินและแร่ธาตุ : ถูกปรับให้โชว์เพียงสารอาหารบางชนิด
  • Footnote : ถูกปรับให้สั้นและกระชับ โดยข้อมูลจะโชว์เพียงจำนวนแคลอรี่ที่จำเป็นต่อ 1 วัน
Image : fda.gov


และทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของฉลากโภชนาการ หรือ Nutrition Facts ที่อัปเดตใหม่ และสำหรับผู้ขายหรือผู้ผลิตที่ส่งสินค้าไปจำหน่ายที่อเมริกาจำเป็นต้องเปลี่ยนให้ตรงตามที่แจ้ง เพื่อให้ง่ายและสามารถนำเข้าสินค้าเข้าอเมริกาอย่างไม่มีปัญหา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.