งานแสดงสินค้าในปี 2022

  • by

งานแสดงสินค้า คือการแสดงสินค้าประเภทคล้ายคลึงกัน/ประเภทเดียวกัน ในสถานที่เดียวกัน โดยมรผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าเป็นจำนวนมากจากหลากหลายบริษัทชั้นนำ โดยจะจัดแสดงมากกว่า 3 วัน โดยใช้งบประมาณตํ่า

งานแสดงสินค้า (Exhibition) ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มีความน่าสนใจอย่างมากที่จะทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักของผู้คน และเป็นกิจกรรมทางการตลาดแบบพบกับผู้บริโภคโดยตรง ทำให้หลายองค์กรไม่ว่าจะเป็น SMEs, องค์กรใหญ่ และสินค้า O-TOP ก็ให้ความสำคัญกับงานแสดงสินค้า เพื่อสามารถทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค รวมไปถึงการเสนอสินค้าและบริการของแต่ละธุรกิจ การสอบถามข้อมูลและให้ความรู้แก่ผู้ที่มางาน และในงานแสดงสินค้า ทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจได้เข้าถึงสินค้าจริง ทดลองใช้จริง และมีส่วนลดมากมาย ทำให้ได้ยอดขายหรือเป็นที่รู้จักจากงานแสดงสินค้านี้

นอกจากนี้การจัดงานแสดงสินค้าเป็น การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) เป็นการสื่อสารการตลาดผ่านงานกิจกรรม เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งผู้ร่วมงานแสดงสินค้า ในการเปิดประสบการณ์การความรู้ของสินค้าและบริการและคุณประโยชน์แก่ผู้บริโภค สามารถทำให้รู้จุดเด่นจุดด้อยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการและนำไปปรับใช้การธุรกิจของตัวเอง ส่วนในด้านของผู้เข้าชมสินค้า ก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ของสินค้าที่อาจจะไม่เคยมีมาก่อนหรือสินค้าที่มีการพัฒนา เช่น นวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงสามารถหาไอเดียไปต่อยอดธุรกิจตัวเอง งานแสดงสินค้าเป็นกิจกรรมที่เจาะกลุ่มผู้คนที่สนใจทางด้านธุรกิจที่หลากหลาย การหาไอเดีย การเจราจาต่อรองระหว่างคู่ค้า การสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการหาความรู้แก่ผู้ที่สนใจทุกช่วงวัย

ความสำคัญของการจัดงานแสดงสินค้า

  1. งานเปิดตัวสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
  2. เป็นการโชว์ศักยภาพของสินค้าและบริการ ในการให้ความรู้ของสินค้าหรือประโยชน์ต่างๆ
  3. เพื่อกระตุ้นการพัฒนาวิจัยหรือพัฒนาสินค้าใหม่ๆ มาจากการทดสอบตลาดความต้องการของผู้บริโภค
  4. เป็นแหล่งรายได้สำคัญ ที่สามารถได้การติดต่อจากลูกค้าในงานแสดงสินค้า
  5. เป็นเครื่องการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ที่ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเกิดการปฎิสัมพันธ์ที่ดีและอาจจะร่วมธุรกิจด้วยกันในอนาคต

งานแสดงสินค้าที่น่าสนใจ

1.งาน e-Biz & OEM Manufacturer Expo 2019

เป็นงานแสดงสินค้าที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับสินค้าด้านผู้รับจ้างผลิตและการตลาดออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการเติบโตในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งในงานนั้นจัดงานในรูปแบบอนไลน์เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งตรงกับเป้าหมายที่ผู้จัดงานต้องการ เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่โลกออนไลน์ในทุกด้านสามารถทำให้ผู้คนเริ่มที่เรียนรู้และสนใจออนไลน์มาก ภายในงานจะเป็นนิเทศเกี่ยวกับเว็บการพนันออนไลน์ คาสิโน อีสปอร์ตและอื่นๆ เป็นศูนย์การเล่นเกมส์สำหรับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม B2B และภายในงานก็มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 35,000 คน ทำให้รู้ผู้คนที่หันมานิยมธุรกิจออนไลน์มากขึ้น

2.งาน Smart SME EXPO 2019

งานแสดงสินค้าของ Smart EXPO 2019 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 108,498 คน สร้างรายได้ในงานมากถึง 1,200 ล้านบาท และมีสินค้าที่เป็นที่นิยมและมาแรงอย่างมากในช่วงนี้ คือ กาแฟ, สินค้าแฟรนไชน์, สินค้าสุขภาพและความงาม, การเงิน, ธุรกิจบริการและอาหาร ในงานแสดงสินค้าครั้งนี้ยังเป็นที่นิยมของนักธุรกิจมากมาย ในการหาแหล่งเงินทุน-สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า ทำให้หลายธุรกิจในงานนี้ได้ connection ดีอย่างมาก ทำให้เห็นว่าผู้คนยังสนใจในเรื่องของการลงทุนและภาพรวมของธุรกิจก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้น

3.งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงครบวงจร “TILOG VE 2021

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ได้รวบรวมผู้ประกอบการโลจิสติกส์ชั้นนำของไทยใน 5 กลุ่มสินค้าและบริการ ทั้งกลุ่มขนถ่ายวัสดุการบรรจุ คลังสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมโลจิสติกส์ และบริการขนส่งสินค้า กว่า 80 ราย ในงาานแสดงสินค้าครั้งนี้เป็นการเชิญชวนผู้คนที่สนใจส่งออกสินค้าไปต่างประเทศสามารถติดต่อกับโลจิสติกส์โดยตรง และผู้เข้ารวมงานยังสามารถได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งออกสินค้ามากขึ้นและได้ส่วนลดดีๆมากมาย ภายในงานนี้

Image: https://www.zipeventapp.com

สุดท้ายนี้งานแสดงสินค้าเป็นสิ่งที่รวบรวมผู้สนใจในสิ่งคล้ายๆกัน หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถภายในงาน และส่งผลดีต่อทั้ง 2 ฝ่ายในการต่อยอดทำธุรกิจหรือการหาไอเดียต่างๆ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.