ความสำคัญของ Amazon Partnered Carrier (APC) และ BOL คืออะไร?

  • by

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ Amazon Partner Carrier (APC) เป็นบริการแบบครบวงจรที่ Amazon สร้างขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกและง่ายของระบบขนส่งสินค้าจากโกดังต้นทางไปยังโกดังอเมซอนเอง เพื่อง่ายต่อลูกค้าที่ขายสินค้าบน Amazon เป็นสามารถส่งสินค้าได้ทันทีในกรณีที่มีคำสั่งซื้อสินค้าผ่าน Amazon โดยค่าใช้จ่ายจะถูกหักจากบัญชีผู้ขาย ซึ่งค่าขนส่งจะถูกกว่าบริษัทขนส่งเอกชนทั่วไป

ระบบการทำงานของ APC

เริ่มจากการต้นทางประเทศไทยไปยังท่าเรือ Long Beach – LA Port ทำการตรวจสอบสินค้าและเอกสารการนำเข้า หลังจากนั้นจะนำสินค้าไปพักที่ USA Warehouse แล้วเราจะทำการเรียกรถขนส่งของ Amazon มารับสินค้าที่ USA Warehouse เพื่อเข้าปลายทางที่โกดัง Amazon

แม้จะเป็นบริการที่น่าสนใจ แต่ก็ไม่ใช่ใครก็ได้จะสามารถใช้ระบบ Amazon Partner Carrier (APC) จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับ Amazon เท่านั้น รวมไปถึงการมีโกดังที่ตั้งอยู่ใน USA ถึงจะสามารถใช้ระบบนี้ได้

วิธีเรียกรถ Amazon มารับในระบบ APC : คลิกที่นี่

ความสำคัญของ Bill of Lading (BOL)

เป็นเอกสารสำคัญในการขนส่งทั้งทางเรือ ทางบกและอากาศ เพื่อเป็นใบรับรองในการส่งมอบสินค้าของบริษัทเรือที่ส่งออก ใช้แทนหลักฐานการขนส่งสินค้าโดยผู้ขนส่ง (Carrier) เป็นผู้ออกเอกสารให้กับผู้ส่งสินค้า (Consigner) โดยในเอกสาร Bill of Lading (BOL) จะระบุว่ามีสินค้าคืออะไร จำนวนเท่าไหร่ และสถานที่ปลายทางที่ไหน โดยเอกสารจะต้องมีลายเซ็นต์โดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ขนส่ง ผู้ส่งสินค้า และผู้รับสินค้า

ตังอย่าง Bill of Lading (BOL)

มีหน้าที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1.เป็น หลักฐาน (Evidence) ของสัญญาการขนส่ง ว่าผู้ขนส่งจะทำการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้ และมอบให้กับผู้รับ (Consignee)

2.เป็น ใบเสร็จ (Receipt) ที่ออกให้โดยผู้ขนส่งให้กับผู้ส่งสินค้า (Shipper) ว่าได้รับสินค้าสภาพดีและไม่ชำรุด

3. เป็น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ (Document of Title) ในการรับสินค้า หมายความว่าสินค้าจะถูกส่งมอบให้กับผู้ที่ถือ Bill of Lading (BOL) ซึ่งมีสิทธิ์ในการรับสินค้านี้หรือสามารถเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นของคนอื่นได้

ดังนั้น การทำงานของ BOL และ APC จะมีความสัมพันธ์กัน เมื่อสินค้าไปถึงที่ USA Warehouse เราจะทำการเรียกขนส่งของ Amazon มารับผ่านระบบบน Amazon และเมื่อรถมารับสินค้าที่โกดังเรา จะต้องมีการเซ็นต์เอกสาร BOL เพื่อเป็นหลักฐานในการรับสินค้าครบและไม่ชำรุด หลังจากนั้นสินค้าจะถูกนำเข้าโกดัง Amazon ตามลำดับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.