“Black” and “red” clay – how to make it

“Black” and “red” clay how to make it ดินเหนียวสีดำและ แดง วิธีทำ ก่อนที่เราจะมารุ้จักกับวิธีการทำดินให้เกิดสีในงานเซรามิค จะขอย้อนดู วัตถุดิบ เนื้อดิน สีที่ใช้ ในการสร้างานเซรามิค

การทำ น้ำดิน สีดำ,แดง หรือ สีอื่นๆมีองประกอบทั้งหมด 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ น้ำดินหล่อ และ ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดสี ทั้งที่ได้จากการสั่งเคราะห์ทางเคมี และ การเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ

น้ำสลิปดินขาว สีน้ำตาลเข้ม ครีม
ที่มารูปภาพ :http://elearning.psru.ac.th/courses/f
น้ำสลิปดินพอทสเลนมีทั้งสีชมพูและขาว
ที่มารูปภาพ :https://goterrestrial.com/2022/03/09/porcelain-slip/

“น้ำดินหล่อ”

น้ำดินหล่อ หรือ น้ำสลิป ที่เราใช้สำหรับหล่อน้ำดินขึ้นรูปในงานเซรามิค พื้นฐานที่ มีให้เห็น ทั่วไปในงานเซรามิค โดยทั่วไป ดินที่เหมาะที่สุดสำหรับการนำมาทำนำดินหล่อคือ ดินขาวชนิดต่างๆ หรือดินที่มีส่วนประกอบของดินขาว เพราะเนื่องจาก ดินขาวจะมีคุณสมบัติในการแห้งตัวเร็ว ไหลตัวได้ดี โรงงานเซรามิคต่างๆ ดินที่ใช้จึงมี %ของดินขาวค่อนข้างมากกว่าดินชนิดอื่นๆในน้ำดินหล่อ โดยทั่วไปขั้นตอนการหล่อ ดินขาว จะมีสี น้ำตาลครีมอมเหลืองแล้วแต่สูตร แต่จะไม่ดำสนิท ดินพอทสเลนจะมีสีชมพูนม หรือขาวเทา การวัดว่าสีดินจะเป็นสีอะไรต้องดูที่ขั้นตอนการเผาเคลือบ เช่น ดินขาวดำดินหล่อทั่วไปจะมีสีขาวครีมอมเหลือง ส่วนพอทสเลนจะมีสีขาวนวลอมครีม

สีสเตนที่ใช้ในการผสม ลงในน้ำดิน
ที่มาของรูปภาพ:https://potteryclaythailand.com/collections/stain

“สีสเตน”

สีที่ใช้ในงานเซรามิค มีหลากหลายแบบสามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี้

-สีบนเคลือบ สีสำหรับเพ้นบนเคลือบ ของชิ้นงาน มักมาในรูปแบบกระปุกสี หรือ ผงก็ได้

-สีใต้เคลือบ สีที่ใช้ทำ เคลือบ และผสมกับเนื้อดิน มักเป็นแบบชนิดผง เพราะ ทั้งเคลือบและดินมีน้ำอยุ่แล้ว

ที่มาของรูปภาพ:https://potteryclaythailand.com/collections/stain

ในที่นี้สีที่ใช้สำหรับผสมน้ำดินหล่อ จะเป็นแบบสี ใต้เคลือบที่ใช้สำหรับทำเคลือบ แต่ก็สามารถนำมาผสมเข้ากับ น้ำดินสีเพือให้เกิดสี ได้เช่น กัน โดย สีที่ใช้จะมาในลักษณะของรูปแบบผง สี คล้ายแป้งเนื้อละเอียด สีแต่ละสีจะมีรหัส เลขกำกับโดย มีมากมายหลายสี สีอ่อนเข้ม ตามแต่ละเจ้าของผู้ผลิต ในท้องตลาด ข้อเสียของสีเหล่านี้คือ การผลิตแต่ละสีจะมี ขึ้นตอนการได้มาของสีที่ต่างกันที่มีมากทั่วไป มักจะมีราคาถูกเช่นสี เขียว น้ำตาล ส่วนสีที่ผลิตยาก เช่น สีน้ำเงิน ม่วง จะมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นการใช้งานควรคำนวนปริมาณให้ดี และราคาจะมีการขึ้นลง ตามเทรนของตลาด ว่าสีในใดช่วงนี้หายากก็จะแพง กว่าปกติ

วิธีการผสม และ ตัวอย่างผลงาน

วิธีการผสมหลังจากที่เราได้ ทั้งน้ำดินหล่อ และ สีสเตนสำหรับทำให้เกิดสีแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ

1.การทดลองสีทำตารางสี การ ทดลองสีก่อนการผสม เช่นเดี่ยวกับการการทดลองเคลือบ การทำการทดลองสี มีความสำคัญ
เพือประหยัดต้นทุนในการทำ เพราะวัตถุดิบทุกตัวค่อนข้างราคาสุง และเป็นการเห็นสีของการทำงานด้วย วิธีการเช่นเดี่ยวกับการผสมเคลือบเพียงแต่จะใช้เพียงแค่ จะใช้อัตราส่วนที่น้อยลงเช่น สีละ 100-300 กรัม ผสมกันหล่อหรือปั้นขึ้นรูปและนำไปเผา เรียงตามลำดับสีเข้มไปอ่อน

ตัวเทสสีดิน
ที่มารูปภาพ :ที่มาเซรามิค terrestrial (sun ) จากTrampoline_studio

2.ขั้นตอนการผสมสี หลังจากที่เราได้ทดสอบการผสมสี ดินไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการคำนวนในปริมาณมาก การทดสอบที่ใช้สีที่เลือก ไม่ควรมี%ของ สีสเตนต่อน้ำดินมากจนเกินไป เพราะน้ำดินจะมีความข้นมาก และอาจจะเป็นเยลลี่ได้ และการใช้งาน มักสิ้นเปลืองมาก วิธีผสมคือชั่นอัตราส่วนตามสูตร ที่เหมาะสม วัติอัตราส่วนโดยคำนวนจาก น้ำดินก่อน เช่น น้ำดินหล่อ 60 Kg ต่อ
สีสเตน 3 Kg เป็นผสม ผสมโดยใช้การปั้น คล้ายกับการผสมเคลือบ ต้องวัดค่าความถ่วงจำเพาะให้เหมาะสม หากข้นเกินไป
เติ่มน้ำเล็กน้อยก่อนใช้งาน นำน้ำดินสี ไปหล่อ เช่นเดี่ยวกับน้ำดินหล่อปกติ หลังจากเทอได้ได้ขนาด ต้องเทตามที่ที่เทห้ามปนกันเพื่อใช้ในรอบต่อไป สีที่ได้จะเด่นชัดหลังจากการเผาเคลือบแล้วเพราะเป็นสีที่ใช้ทำเคลือบ

“ตัวอย่างผลงาน”

ที่มาของข้อมุลและรูปภาพ:Trampoline_studio
ที่มาของข้อมุลและรูปภาพ:Trampoline_studio

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.