แนวโน้มการเติบโตในอุตสาหกรรมโรงแรม 2564-2566

  • by

จากผลกระทบโควิด-19 ที่ทำเศรษฐกิจทั่วโลกต้องหยุดชะงัก อุตสาหกรรมโรงแรมหลายแห่งในประเทศต้องทำการปิดโรงแรม เพราะไม่สามารถควบคุมรายจ่ายที่เกินกำลังได้ประสบภาวะตกตํ่าจนถึงปี 2564 และอุตสาหกรรมโรงแรมเริ่มฟื้นตัวครั้งแรกในปี 2565

โดยมีบทบาทจากภาครัฐในการเปิดประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ที่นิยมมากที่สุดในโลก เนื่องจากมีที่พักหลากหลายที่สวยงามและค่าครองชีพตํ่ากว่าเงินประเทศอื่นๆ ทำให้ประเทศไทยได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว อยู่ในลำดับ 31 จาก 140 ประเทศที่ทำการสำรวจการแข่งขันการเดินทางและการท่องเที่ยวแห่งปี ประจำปี 2562

ที่มาภาพ : https://bit.ly/3NbOgaW

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ประเทศไทยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยผลักดันให้นักเดินทางมาภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีนักท่องเที่ยวมากถึง 78 ล้านคน เพิ่มขึ้น 342% โดยในไตรมาสแรกจะเป็นนักท่องเที่ยวยุโรป และนักท่องเที่ยวเอเชียเพิ่มขึ้นต่อมาในไตรมาสที่ 2 ด้วยจำนวนที่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ภูเก็ตมีแนวโน้มฟื้นตัวของอุตสหกรรมโรงแรม วัดได้จากจำนวนที่เข้าพักของโรงแรมและขนส่งทางอากาศที่มากขึ้น เพิ่มขึ้น 5.1% และคาดว่าอุตสาหกรรมโรงแรมทีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

ที่มาภาพ : https://bit.ly/3SE2z9h
ที่มาภาพ : https://bit.ly/3SE2z9h

โรงแรมในภูเก็ตมีจำนวนมากถึง 2,000 แห่ง ประมาณ 100,000 ห้อง ถึงแม้ภูเก็ตจะดีขึ้นเรื่อยๆ แต่โรงแรมก็ยังถูกเปิดให้บริการไม่ทั้งหมด เปิดแค่บางโซนและคาดว่าภูเก็ตอาจจะมาดีเหมือนเดิมอีกครั้งในระยะเวลา 4 ปี ต่อจากนี้

ที่มาภาพ : https://bit.ly/3SE2z9h

ที่มาเนื้อหามาจาก: https://bit.ly/3SE2z9h

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.