What is glazy.org. and how can we use it to find formulas?

What is glazy.org. and how can we use it to find formulas? ก่อนที่ที่เราจะมาทำความรู้จัก กับ เว็บ glazy.org อาจจะทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสุตรเคลือบในเซรามิคก่อนว่า ทำไหมถึงมีความสำคัญ ไม่ต่างจากสูตรดิน และกระบวนการทำงาน
สุตรเคลือบ ในงานเซรามิค ที่ใช้กันในปัจจุบัน มีมากมาย หลายแบบ หลายสไตล์​ การพัฒนาสูตรเคลือบ เมื่อพัฒนาเสร็จ มักบันทึก สูตร ปริมาณ ตัวอย่างของชิ้นงานที่ทดลองไว้ ทั้งแบบข้อมูลและชิ้นงาน แต่หากเรา ต้องการสูตรเคลือบใหม่ๆ การพัฒนาสูตรให้แปลก แตกต่าง หรือการ ทดลองเพื่อ เพิ่มความต้องการ เช่นทำให้เงาขึ้น ขาวขึ้น สีเข้มขึ้น มีพื้นผิว ที่ชอบนั้น ค่อนข้างทำได้ยาก หากการบันทึกสูตรไม่มี การบันทึกในระบบ มาลองรับ ดังนั้น หลากหลายสถาณที่จึง นอกจากจะพัฒนาแล้ว การบันทึก ข้อมูลให้เข้าใจง่าย จะช่วยให้การ พัฒนาเคลือบ รวดเร็ว ประหยัดเวลา และเห็นผลได้ แม่นยำกว่าการ จนแยกกัน

“What is glazy.org.”
จากความสำคัญข้างต้นที่ได้กล่าวมาถึงการบันทึกสูตรและข้อมูล ตัวอย่างเว็บ ที่สามารถศึกษาและมีประโยชน์อย่างมากในการ ทดลองเคลือบ ดิน หรือ สารประกอบอื่นๆในทางเซรามิค ได้ โดยที่เราสามารถใส่ ส่วนผสม ดูตัวอย่างงาน และเห็นผลได้เลยโดยยังไม่ต้องทดลองเอง

ที่มาของรูปภาพประกอบและข้อมุล
:https://glazy.org/

เว็บไชต์ จะแบ่งหมวดต่างๆตามการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลสำหรับ ชุมชน การแชร์การทดลอง ผลการทดลอง ส่วนผสม ที่ทดลอง เป็น%และมีความละเอียด เทคนิคการทำงาน หรือจะเป็นบทความให้ความรู้ๆ ทั้งยังเปิดโอกาศให้แสดงความคิดเห็นสอบถามได้อีก

“วิธีการใช้งาน”

การสมัครเป็นสามาชิค จะช่วย เรื่องการเข้าถึงข้อมุล ที่มากขึ้น ชุมชน การแสดงความคิดเห็นการตอบกลับ สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติ่ม การทำงานจาก ผุ้ทดลองท่านอื่นได้

วิธีการใช้งานจะขึ้นอยุ่กับวัตถุประสงค์ ในการค้นหา เป้าหมายการทดลอง ได้แก่

1.ค้นหาจากตัวอย่างของชิ้นงาน โดยได้มาจาก ตัวอย่างของชิ้นงานของคนในชุมชน เซรามิค ภายใน เว็บไซต์ เลือกสี พื้นผ้ว ความมันเงาที่ชอบ เลือกกดเข้ามาดูที่ส่วนประกอบ หาก คำนวนอัตราส่วนตามสุตรได้ถูกต้อง จะได้ สีตามที่ต้องการ โดยอัตราส่วนที่ ให้ข้อมุลจะขึ้นอยู่กับ สถาณี สารประกอบ ของผุ้ทดลอง ซึ้งบางครั้ง วัตถุดิบบางตัวอาจจะหาไม่ได้ตามที่ต้องการ หรือมีสารเคมีที่ ไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะ อาจจะใช้ยาก หายาก หรือมี ราคาสุง

2.การเลือกใส่ข้อมูล ใช่ช่อง ข้อมุลการทดลอง โดยอาจจะเลือกจากวัตถุดิบที่เรามี ใส่ข้อมุลต่างๆให้ครบ หากข้อมุลที่เราสนใจไปตรงกับ เคลือบ ที่เคยมีการทดลองและบันทึกเอาไว้ ก็จะปรากฏให้เห็นผลโดยที่เรายังไม่ต้อง ไปทดลองเอง เพียงแต่การทำสุตรให้ได้ต้อง ทำให้ครบทั้ง วัตถุดิบ สูตร รวมถึงอุณหภูมิที่จะทำการเผาด้วย ชิ้นงานถึงจะมีสีที่ถูกตามการคำนวนที่เราได้ลงข้อมูลไว้ หาก ทำผิดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง สีที่ได้อาจจะแตกต่างออกไป

สรุปผล เว็บไชต์ ให้นิยามตัวเองว่า ห้องสมุดเซรามิค ที่เป็นเสมือน แหล่งชุมชนของนักวิจัยทดลองเคลือบ วัตถุดิบ ต่างๆช่วยแบ่งปัน แก้ไขปัญหาเคลือบ ประหยัดเวลาในการทดลองเคลือบ เพราะการทดลอง เคลือบบางชนิด หรือสี ที่ต้องการ ต้องใช้เวลาในการศึกษาทดลอง นาน ดังนั้นตัวเว็บไซต์ จึงช่วยเรื่องการทดลอง เป็นอย่างยิ่งข้อเสียคือ ในไทยยยังไม่ได้รับความนิยมสั่งเกตได้จาก นักวิจัยและทดลองมักถูกทดลองจากต่างชาติมากกว่า ซึ่งวัตถุดิบ สารบางตัว จะหามาทดลองจามได้ยาก และข้อมูลของการทดลองแต่ละสุตร มีความละเอียด ค่อนข้างมาก การศึกษาการทดลองจึงต้องอาศัยความแม่นยำถึงจะ ทดลองได้ตามตัวอย่าง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.