What is bentonite, and what is its effect on glaze?

What is bentonite, and what is its effect on glaze?  เบนโทไนท์ คือ อะไร และมีผลอย่างไรต่อการเคลือบ 
"เบนโทไนท์"
      -เบนโทไนท์ คือ ดินในกลุ่มของแร่ Monmorillonite (แร่มอนมอริลโลไนต์) ดินเบนโทไนท์เป็นดินเหนียวประเภท อลูมิเนียมซิลิเกต   
      -เบนโทไนต์เป็นแร่ดิน  ที่มีคุณสมบัติการพองตัวสูง ในทางธรณีวิทยา แร่เบนโทไนต์ อยู่ในตระกูลของแร่ดิน มีสัดส่วนจำนวนธาตุองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปตามแหล่งที่พบ ซึ่งทำให้เกิดลักษณะทางกายภาพและทางเคมีที่ไม่ซ้ำกัน ส่วนใหญ่กำเนิดมาจากภูเขาไฟ แร่ดินที่ใช้ประโยชน์ทางการค้าได้ส่วนใหญ่จะเกิดจากปฎิกิริยาการสังเคราะห์ระหว่างน้ำกับ หินหรือขี้เถ้าของภูเขาไฟที่สามารถรวมตัวได้ในน้ำ ในทางทรัพยากรธรณี แร่เบนโทไนท์  ปะปนอยู่ร่วมกับแร่ธาตุต่างๆเช่น เฟลด์สปาร์ Feldspar, แคลไซต์ Calcite, ซิลิกา Silica, ยิปซั่ม Gypsum, ฯลฯ 

เราสามารถแบ่งกลุ่มของ เบนโทไนท์ออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆได้แก่

      1. เบนโทไนท์ที่บวมน้ำได้เป็นอย่างดี 

      2. เบนโทไนท์ที่ไม่มีการบวมน้ำมาก มีลักษณะใกล้เคียงกับ Plastic clay ดินทั่วๆไป

เบนโทไนท์นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การทำโคลนเจาะ, การทำแบบหล่อโลหะ การสร้างเขื่อนและกันซึมต่างๆ การขจัดสีในน้ำมัน เภสัชภัณฑ์ อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง การขจัดคราบไขมันสัตว์ การประสานแร่เหล็กให้เป็นก้อนก่อนถลุง, การเกษตร

ที่มาของรูปภาพและข้อมุล
https://www.dpimlopburi.com/blank-3

“เบนโทไนท์ที่ส่งผลในในงานอุตสหกรรม เซรามิค  “

            สำหรับในอุตสาหกรรมเซรามิกนั้น เบนโทไนท์ใช้เป็นตัว  เพื่อเสริมความแข็งแรงของชิ้นงานก่อนเผา ช่วยเป็นตัวช่วยกระจายลอยตัวเพื่อไม่ให้สีเคลือบตกตะกอนได้ง่าย ช่วยปรับเรื่องการแห้งตัวของสีเคลือบและเอนโกบ ซึ่งทำให้การเคลือบผลิตภัณฑ์เรียบขึ้น และไม่มีปัญหาหลังเผา ช่วยให้สีเคลือบยึดเกาะกับเนื้อดินได้ดี แต่การเติม เบนโทไนท์นั้นต้องระมัดระวังในการใช้ ไม่ควรเติมลงไปในปริมาณที่มากเกินไปเพราะคุณสมบัติที่ดูดน้ำ (Swell out) ของ เบนโทไนท์นั้นจะส่งผลต่อการไหลตัวของน้ำดินและสีเคลือบได้ โดยจะส่งผลทั้งค่าความหนืดและ ค่าความถ่วงจำเพาะ ของสลิป

ที่มาของรูปภาพและข้อมุล
https://sites.google.com/site/pattayakarnkha/services

สำหรับแหล่ง เบนโทไนท์ที่สำคัญในประเทศไทยนั้นมีอยู่ที่ ตำบลลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัด จันทบุรี ปราจีนบุรี ลำปาง เลย อุตรดิตถ์ เชียงราย นครสวรรค์ กำแพงเพชร สระบุรี ฉะเชิงเทรา และอุดรธานี ต่างประเทศพบแหล่งดินเบนโทไนต์ที่สำคัญของโลก อยู่ที่เมืองไวโอมิง สหรัฐอเมริกา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.