การใช้ฟองน้ำเพื่อทาเคลือบสินค้าเซรามิก

การใช้ฟองน้ำเพื่อสร้าง พื้นผิวบนชิ้นงานเซรามิค เป็นอีก เทคนิคที่มีความน่าสนใจ และใช้ในงานกึ่งงานอาร์ตมากกว่า งานที่ต้องการความเนียบแบบงานอุตสหกรรมโรงงานขนาดใหญ่ ซึ้งเทคนิคการใช้ฟองน้ำ สามารถทำได้ หลายแบบ และ สามารถทำได้ทั้งกับดินที่ยังไม่เผาบีส และเผาบีสแล้วทำเคลือบ ดังนี้

“การประยุกต์ใช้กับงาน เอนโกบ “

เอนโกบหรือสลิปดิน เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ มีการใช้ในงานเซรามิค อาจจะพบเห็นได้บางตามสตูดิโอเเละ มหาวิทยาลัยที่มีสาขาเซรามิค โดยเป็นเทคนิคพื้นฐาน จะบรรจุไว้สำหรับการทดลอง สีดิน โดยหลักการคือ จะมีทั้งหมด2 ส่วนประกอบ
ได้แก่
1.ชิ้นงานที่เป็นดินหล่อหรือดินปั้นขึ้นรูปมาดๆ ยังมีความชิ้นที่ดิน
2.สลิปดิน ,น้ำที่ที่ใช้หล่อ จะผสมกับสี หรือ ใช้แค่ดิน ก็ได้
นำสลิปดิน
-การประยุกต์ใช้กับ งานเคลือบ สร้างพื้นผิว และลวดลาย สามารถใช้ได้ทั้งแปรงและฟองน้ำซึ้งฟองน้ำจะใช้ในลักษณะ การจุ่มเอนโกบ และติดลงที่ชิ้นงานดิน สามารถทำพื้นผิว ความหนา สี และ การขูดลายเพิ่มเติ่มได้

ที่มาและรูปภาพของข้อมุล จากทีมเซรามิค

“การประยุกต์ใช้ การใช้ฟองน้ำ สร้างพื้นผิวบน ชิ้นงานที่เผาบีสแล้ว “

เทคนิคนี้จะคล้ายกับ การสร้างพื้นผิวของชิ้นงานด้วยแปรง ในกระบวนการทำงาน แตกต่างที่ เปลี่ยนจากการใช้แปรงมาใช้ฟองน้ำซึ้งลักษณะของ ลวดลายและพื้นผิวจะมีความแตกต่างกัน ทำให้เกิดรูปแบบลายเคลือบใหม่ๆขึ้นอยุ่กับความถี่ของการลง ฟองน้ำ
-นำชิ้นงานที่เผาบีสแล้วทำความสะอาด ลงสีพื้นที่เป็นสีหลัก และลงอีก2 สีที่เป็นสี ที่เข้ม และสีอ่อน ตามลำดับ

ที่มาและรูปภาพของข้อมุล จากทีมเซรามิค

“การประยุกต์ใช้ การใช้ฟองน้ำ สร้างพื้นผิวบน ชิ้นงานที่เผา เคลือบเสร็จแล้ว “

เทคนิคนี้ เป็นอีกเทคนิคที่น่าสนใจ เพราะ ชิ้นงาน สีเดียวเช่นสีขาว สีดำ ที่มักเกิดตำหนิได้ง่ายมัก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดงานใหม่ได้ เป็นการสรา้งชิ้นงานและสามารถซ้อนตำหนิ ทั้งยังเพิ่มความน่าสนใจ แต่การทำต้องผ่านการทดลอง เพราะพื้นผิวที่ ผ่านการเคลือบแล้วมักลื้นและมัน โดยเฉพาะเคลือบเงาซึ้งอาจจะทำให้เคลือบที่ใช้ฟองน้ำชุบสร้่งพื้นผิวไม่เกาะได้

ที่มาและรูปภาพของข้อมุล จากทีมเซรามิค

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.