Customs Bonds คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร

  • by

อ้างอิงจากข้อมูลภายในวิดีโอที่อธิบายเกี่ยวกับ Customs Bonds ได้ดังนี้

Custom Bonds หรือ พันธบัตรศุลกากร หรืออาจเรียกว่า การรับฝากของไว้ในอารักขาของศุลกากร

โดย Custom Bonds เป็นสัญญาระหว่าง 3 ฝ่าย ซึ่งได้แก่ ศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ (CBP) ตัวการ(เช่น ผู้นำเข้า) และบริษัทรับประกัน เพื่อเป็นการรับประกันว่า ผู้นำเข้าปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกรมศุลกากร นอกจากนี้ยังรับประกันการชำระอากรขาเข้า ภาษี ค่าปรับ และเบี้ยปรับเพิ่มเติม ทำให้ศุลกากรสามารถเคลียร์การขนส่งได้โดยไม่ต้องรอการชำระเงินเพิ่มเติม ในกรณีที่ศุลกากรออกคำสั่งให้ชำระเงิน บริษัทรับประกันอาจจ่ายให้ศุลกากรก่อน แล้วจึงขอรับเงินคืนจากผู้นำเข้าผ่านสัญญา

หากไม่มีพันธบัตรศุลกากรจะเกิดอะไรขึ้น

ศุลกากรจะไม่ปล่อยให้สินค้าของคุณถูกนำจ่ายจนกว่าจะผ่านพันธบัตรศุลกากร เมื่อมีการแสดงพันธบัตรศุลกากร ที่ถูกต้อง สินค้าของคุณจะถูกปล่อยออก ฉะนั้นหากลงทะเบียนผู้นำเข้าอเมริกาและได้รับหมายเลขผู้นำเข้าแล้ว จะต้องมีพันธบัตรศุลกากร (Custom Bond) เป็นประกันการนำเข้า

ค่าใช้จ่ายสำหรับพันธบัตรศุลกากร (Custom Bonds)

มี 2 ตัวเลือกได้แก่ Single Entry Bond เริ่มต้นที่ $175 และ Multiple Entry bond สามารถใช้ได้ทั้งปี เริ่มต้นที่ $495 เลือกได้ว่าจะลงทะเบียนแบบไหน

พันธบัตรศุลกากรเป็นข้อกำหนดในการนำเข้ามายังสหรัฐอเมริกาตามระเบียบข้อบังคับของศุลกากรสหรัฐฯ ดังนั้น ผู้นำเข้าจึงควรได้รับพันธบัตรศุลกากร ผ่านบริษัทที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้

ภาพตัวอย่างเอกสารกรอกสำหรับพันธบัตรศุลกากร

ตัวอย่าภาพจาก templateroller ดูเอกสารเต็มได้ที่นี่ (คลิก)

สำหรับใครที่ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าที่ประเทศอเมริกาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำพันธบัตรศุลกากร(Custom Bonds) ทางเทอเรสเทรียลสามารถให้คำปรึกษาสำหรับการเตรียมเอกสารได้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.