Low-Price FBA Fees คืออะไร

  • by

สำหรับผู้ที่ขายสินค้าบนเว็บไซต์ Amazon จะต้องรู้จักโปรแกรม “FBA Small and Light” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการที่ต่ำสำหรับสินค้าขนาดเล็กและน้ำหนักเบา และโปรแกรมนี้ได้ถูกยุติในวันที่ 29 สิงหาคม 2023 และแทนที่ด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมแบบ “Low-Price FBA” โดยสามารถสรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้

Amazon เปิดตัวอัตราใหม่ที่เรียกว่าค่าธรรมเนียม FBA ราคาต่ำ(Low-Price FBA Fees) เพื่อแทนที่โปรแกรม FBA Small and Light อัตราใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความคุ้มค่าที่ดีขึ้นแก่ผู้ขายสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 10 ดอลลาร์

ประเด็นสำคัญที่ต้องจำเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม FBA ราคาต่ำ

ค่าธรรมเนียม Low-Price FBA ใช้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีราคาต่ำกว่า 10 ดอลลาร์

เพิ่มเติม: สินค้าที่ถูกจำกัด เช่น สินค้าสำหรับผู้ใหญ่ สินค้าวัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์ไวต่ออุณหภูมิที่มีราคาต่ำกว่า 10 ดอลลาร์ จะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตรา Low-Price FBA

โดยเฉลี่ยแล้ว อัตราค่าธรรมเนียม Low-Price FBA ต่อหน่วยจะน้อยกว่าค่าธรรมเนียม FBA มาตรฐานอยู่ 0.77 ดอลลาร์ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรม Small and Light ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่อหน่วยจะมากกว่าประมาณ $0.30 ในทางกลับกัน ก็จะได้รับการชดเชยด้วยความเร็วในการจัดส่งของ FBA มาตรฐาน

ซึ่งหากใครที่เป็นผู้ขายบน Amazon.com จำเป็นต้องการทราบเรื่องนี้ เนื่องจากหากคุณใช้การเปลี่ยนค่าธรรมเนียบแบบ Small และ Light ระบบนี้จะถูกยกเลิกหลังวันที่ 28 สิงหาคม 2023 แต่หากคุณขายราคาต่ำกว่า 10$ ระบบจะปรับให้คุณใช้ค่าธรรมเนียมแบบ Low-Price FBA แต่หากราคาสินค้าของคุณมีราคามากว่า 10$ จะถูกเรียกเก็บในอัตรามาตรฐาน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.