บุคคลที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจและบทบาทในร้านอาหารหรู Fine Dinning

Key decision-makers and their roles in fine dining restaurants

ในร้านอาหารแบบ Fine Dinning มีบุคคลหลายท่านที่มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจที่จะทำให้ร้านอาหารดำเนินการได้ราบรื่นและประสบความสำเร็จ บทบาทของแต่ละบุคคลในการตัดสินใจสามารถแบ่งออกเป็นหลายๆ ส่วน

🤝 Owner/Investor เจ้าของ/นักลงทุน : บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของร้านอาหาร เขาทำการตัดสินใจระดับสูงเกี่ยวกับงบประมาณ, แนวคิดของร้านอาหาร, และทิศทางโดยรวมของธุรกิจ

🤵 General Manager ผู้จัดการทั่วไป : รับผิดชอบการดำเนินงานทั้งหมดของร้านอาหาร พวกเขาตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงาน, การไล่ออก, และการจัดการบุคลากร, นอกจากนี้ยังดูแลการดำเนินงานประจำวันของร้านอาหาร

👨‍🍳 Executive Chef เชฟบริหาร : ตัดสินใจเกี่ยวกับเมนู, การจัดหาอาหาร, และการเตรียมอาหาร พวกเขารับผิดชอบในการรักษาคุณภาพของอาหาร และมักจะสร้างเมนูและอาหารใหม่ๆ.

🍸🍾 Sommelier ซอมเมอลิเยร์ : บริกรเสิร์ฟไวน์ตามร้าน จะต้องผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ที่ผ่านการฝึกหัดและมีความรู้ ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกไวน์, การจับคู่ไวน์และอาหาร, และบริการไวน์โดยรวมในร้านอาหาร

👨‍💼 Maître d’hôtel อ่านว่า เม’เทอะ โดเทล’ หรือผู้จัดการร้านอาหาร : รับผิดชอบการดำเนินงานด้านหน้าของบ้าน, รวมถึงการจัดการบุคลากร, ดูแลการบริการ, และการสื่อสารกับลูกค้า

💁‍♂️🍴 Head Waiter/Waitress หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ : รับผิดชอบในการดูแลบุคลากรในฝ่ายบริการ, รักษาคุณภาพของบริการ, และมักตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรโต๊ะ และการจัดการคำขอพิเศษจากลูกค้า ช่วยดูแลควบคุมการรับคำสั่งอาหารจากห้องพักแขก ดูแลใบสั่งอาหารเช้าที่พนักงานเสิร์ฟรวบรวมมาจากห้องพัก

📢 Marketing Manager ผู้จัดการการตลาด : รับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและการตลาดของร้านอาหาร ซึ่งรวมถึงการจัดการทั้งหมดของการปรากฏการณ์ออนไลน์, การโฆษณา, และการประชาสัมพันธ์

💸 Financial Controller or Accountant ผู้ควบคุมการเงินหรือนักบัญชี: รับผิดชอบในการจัดการเรื่องการเงินของร้านอาหาร, ได้แก่การจัดทำงบประมาณ, การวางแผน


แต่ละบุคคลที่เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนี้ มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของร้านอาหารแบบ Fine Dinning และการตัดสินใจของพวกเขาสามารถมีผลกระทบที่สำคัญต่อชื่อเสียงของร้านอาหาร ความพึงพอใจของลูกค้าและความมีกำไรโดยรวม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.