PANTONE คืออะไร? ใช้งานอย่างไรในการออกแบบ

Pantone

บริษัท Pantone LLC (Pantone) เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการสีและการออกแบบ. บริษัทนี้เป็นผู้สร้างและดำเนินธุรกิจระบบสีที่รู้จักกันทั่วโลกเรียกว่า “Pantone Matching System” หรือ PMS เป็นระบบสีที่ใช้ในการระบุสีอย่างแม่นยำและมีความเป็นที่ยอมรับในวงการออกแบบสินค้า, การพิมพ์, การผลิต, การทำศิลปะ, และงานอื่นๆ ที่ต้องการความแม่นยำในสี
Pantone เป็นแบรนด์และระบบสีที่ถูกใช้กว้างขวางในวงการออกแบบสินค้าและการทำ Interior Design ซึ่งช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถเลือกใช้สีและสร้างสีที่เป็นเอกลักษณ์ในงานออกแบบของพวกเขาได้อย่างมีความแม่นยำและคุณภาพสูง

PANTONE HISTORY

ระบบสี Pantone

การอ่าน Pantone เป็นการอ่านรหัสและคำอธิบายสีพื่อระบุสีที่คุณต้องการใช้ในงานออกแบบหรือการผลิต รหัส Pantone ประกอบด้วยตัวอักษร ‘PMS’ ตามด้วยเลขหรือตัวเลขและตัวอักษรที่บ่งบอกสี เช่น “PMS 185C” หมายถึงสีแดงตามระบบ Pantone

ส่วนหลักของรหัส Pantone บ่งบอกถึงความสำคัญของสีในระบบ Pantone ซึ่งมักใช้ในการพิมพ์และการผลิต ส่วนท้ายของรหัส (C, U, M, หรือ TPX) บ่งบอกถึงประเภทของสีและหน่วยวัด (C = Coated สีเคลือบ/เงา, U = Uncoated สีไม่เคลือบ, M = Matte สีด้าน, TPX = Textile Paper extended สีสำหรับสิ่งทอ) โดยจะถูกแยกออกตามประเภทสี

ประเภทของ PANTONE

Pantone มีหลากหลายประเภทและต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับงานนั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกแบ่งเฉดสีออกมาให้เหมาะสมกับการประเภทนั้น และถูกจัดทำขึ้นมาในหลายรูปแบบทั้งเป็นแบบแท็กสี, หนังสือ, ปากกาสี, แผ่นพลาสติก

การเทียบสี

ในส่วนของการออกแบบ Pantone มักใช้เพื่อเปรียบเทียบสีในการผลิตหรือพิมพ์เพื่อให้สีเหมือนกัน คุณสามารถใช้ Pantone Color Bridge เพื่อเปรียบเทียบสี Pantone กับสีในระบบ CMYK (สีพิมพ์) หรือ RGB (สีดิจิทัล) เพื่อความแม่นยำในการสร้างสีได้

สำหรับงานผลิตหรืองานออกแบบภายใน Interior design ที่ต้องมีการผสมสีโดยทั่วไปแล้ว Pantone จะบอกส่วนผสมของสีในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปในแต่ละรหัสสีแต่จะแตกต่างกันในสีที่เงาหรือสีด้าน

สำหรับงานออกแบบทั้งที่เป็นงานแฟชั่น การตกแต่งบ้าน การตกแต่งภายใน PANTONE FASHION, HOME + INTERIORS COLOR GUIDE จะเป็นที่นิยมในการใช้งานมากที่สุด มีสีให้เทียบ 2,625 สี ใช้สำหรับงานตกแต่งบ้าน เซรามิก สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง เครื่องประดับ แฟชั่น เครื่องหนัง เป็นต้น

การสร้างความเป็นเอกลักษณ์

ในการออกแบบสินค้าและ Interior Design การใช้ Pantone จะช่วยให้คุณสร้างความเป็นเอกลักษณ์และเพิ่มความหลากหลายในสีที่คุณใช้ ทำให้สินค้ามีเอกลักษณ์และสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและลูกค้าของคุณ นอกไปจากนั้น Pantone จะช่วยให้คุณควบคุมคุณภาพของสีในงานออกแบบและผลิตของคุณ โดยคุณสามารถระบุสีอย่างแม่นยำในกระบวนการการผลิต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.