กำหนดการตู้คอนเทนเนอร์ 2020-TH

 

444

_________________________________

ตู้ปัจจุบัน 2005

วันปิดรับสินค้า : 27 เมษายน 2563
วันปิดตู้เชียงใหม่ : 7 พฤษภาคม 2563
วันที่ออกจากท่าเรือ : 14 พฤษภาคม 2563

_________________________________

……

ส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปอเมริกาในปี 2020

 

no. 2001

 

no. 2004B

 

no. 2002

 

no. 2003

 

no. 2004A

จองพื้นที่พาเลทหรือ shipment ส่งไปอเมริกาได้ที่ www.cranehop.com

cranehop

 

http://www.cranehop.com