Hotelstars Union

Hotelstars union คืออะไร?

  • by

Hotelstars Union สมาคมโรงแรมของประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก เยอรมนี ฮังการี เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ได้สร้างขึ้นเป็น “สมาคมโรงแรม Hotelstars Union (HSU) “ เป็นสมาคมที่สร้างมาตรฐานการจัดอันดับโรงแรมที่มีคุณภาพและเป็นเอกฉันท์ทั่วยุโรป เป็นองค์กรที่รวมกลุ่มสมาคมโรงแรมชาติจากทั่วยุโรปเข้าด้วยกัน เพื่อก่อตั้งและรักษาระบบการจัดอันดับโรงแรมที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทวีป มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การประเมินคุณภาพของโรงแรมเป็นไปอย่างชัดเจนและโปร่งใสต่อเจ้าของโรงแรมและแขกโรงแรม ทำการใช้ระบบเกณฑ์ที่เหมือนกันในการจัดอันดับและให้คะแนนโรงแรม โดยมีระดับได้แก่ Tourist (★), Standard (★★), Comfort… Read More »Hotelstars union คืออะไร?