seafreight

ทำไมคุณจึงต้องใช้บริการ Storage in USA บริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกากับเทอเรสเทรียล

ทำไมคุณจึงต้องใช้บริการ Storage in USA บริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกากับเทอเรสเทรียล 🤩

Storage in USA บริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกาสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการส่งกับเทอเรสเทรียล ด้วยระบบคลังสินค้ารับฝาก ดูแล เก็บรักษา ในการจัดเก็บพาเลทหรือกล่องสินค้าไว้ในคลังสินค้าของ Pankesum เหมาะสำหรับผู้ขายบนอเมซอนที่ติด Limits ไม่สามารถส่งสินค้าเข้าคลังอเมซอนได้ แต่ต้องการวางแผนส่งสินค้าไปฝากจัดเก็บไว้ที่อเมริกาก่อน หากถึงเวลาที่พร้อมเข้าคลังอเมซอนก็สามารถจัดส่งเข้าไปโกดังปลายทางได้ทันที ด้วยบริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกาสามารถวางแผนจัดการขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้ขายบนอเมซอนได้ โดยบริการนี้ออกมารองรับรูปแบบของ FBA หรือ Fulfillment by Amazon คือบริการส่งกล่องบรรจุหีบห่อหรือเป็นพาเลท และยังไม่มีในส่วนบริการของ Fulfillment ส่งกล่องพัสดุเดี่ยวๆเป็นกล่องเล็กๆแต่ละออเดอร์… Read More »ทำไมคุณจึงต้องใช้บริการ Storage in USA บริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกากับเทอเรสเทรียล 🤩

Amazon Guide : วิธีเช็คขนาดสินค้า OVERSIZE vs STANDARD SIZE

Amazon Guide : วิธีเช็คขนาดสินค้า OVERSIZE vs STANDARD SIZE

วิธีการเช็ดสินค้าว่าสินค้าของเรานั้นเป็นขนาดใด OVERSIZE หรือ STANDARD SIZE สามารถเช็คได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้ 1. การวัดขนาดสินค้า “STANDARD SIZE” มีขนาดห้ามเกิน ขนาด 18″ x 14″ x 8″ หน่วยเป็นนิ้ว หรือ 46 x 36 x 20… Read More »Amazon Guide : วิธีเช็คขนาดสินค้า OVERSIZE vs STANDARD SIZE