อัตราค่าบริการการจัดส่งพาเลท

Terrestrial Price

พาเลทแรก

0
Baht Per pallet

พาเลทที่ 2 และ 3

0
Baht Per pallet

พาเลทที่ 4

0
Baht Per pallet

ยกตัวอย่าง หากลูกค้าส่งกับเราทั้งหมด 4 พาเลท ค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ 39,500+34,500+34,500+33,000 = 141,500 บาท

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโปรดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับค่าบริการด้านการขนส่งอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในตอนนี้ทำให้ระบบโลจิสติกส์นั้นได้รับผลกระทบและคาดว่าจะส่งผลยาวไปถึงในช่วงหน้าร้อนหรือทั้งปี ในช่วงต้นปี 2565 ราคาของตู้คอนเนอร์พุ่งสูงขึ้นไปถึง 25% ดังนั้นหากมีการปรับเปลี่ยนแผนในอนาคตเราจะแจ้งให้ทราบอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อให้ลูกค้าเตรียมตัวได้ทัน