อัตราค่าบริการการจัดส่งพาเลท

Terrestrial Price

พาเลทแรก

0
Baht Per pallet

พาเลทที่ 2 และ 3

0
Baht Per pallet

พาเลทที่ 4

0
Baht Per pallet

*ราคานี้เป็นราคาหลังจากตู้ 2303 เป็นต้นไปเท่านั้น*
ยกตัวอย่าง หากลูกค้าส่งกับเราทั้งหมด 4 พาเลท ค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ 31,900+28,500+28,500+27,500= 116,400 บาท


ยังไม่รวม Vat7 % และภาษีนำเข้าอเมริกา อ้างอิงจาก HTS CODE

 

การหาพิกัดรหัสสถิติ HS และ HTS Code พร้อมวิธีการคิดค่าภาษีนำเข้า
                                                                              

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโปรดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับค่าบริการด้านการขนส่งอย่างใกล้ชิด