รู้จักกับ Color Wheel (วงจรสี) และ Color Temperature (อุณหภูมิสี)

Color Wheel หรือ วงจรสี 

Ryb-colorwheel.svg

คือ สีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ เริ่มตั้งแต่ แม่สี 3 สี แล้วเกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมา จนครบวงจร จะได้สีทั้งหมด 12 สี ซึ่งแบ่งสีเป็น 3 ขั้นคือ
สีขั้นที่ 1 (Primary Colours) คือ แม่สี 3สี ได้แก่ สีแดง เหลือง และน้ำเงิน
สีขั้นที่ 2 (Secondary Colours) คือ สีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ๆ ระหว่างแม่สี 3 สี จะ
ได้สีเพิ่มขึ้นอีก 3สี ได้แก่ สีม่วง สีเขียว และสีส้ม
สีขั้นที่ 3 (Tertiary Colours) คือ สีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ๆ ระหว่างแม่สี 3 สี กับสีขั้นที่ 2 จะได้สีเพิ่มขึ้นอีก 6 สี ได้แก่ สีม่วงแดงเข้ม สีแดงสด สีเหลืองอำพัน สีโศก สีเขียวหัวเป็ด สีม่วงน้ำเงิน

Color Temperature (อุณหภูมิสี)

colour-temperature-chart_10831579

อุณหภูมิสี (Color Temperature) หรืออุณหภูมิสีสัมพันธ์ (Correlated Color Temperature)
เป็นระบบการวัดแสงโดยมีหน่วยเป็นองศาเคลวิน (Degree Kelvin) และเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าค่าองศาที่น้อยจะให้แสงโทนสีเหลือง และค่าองศาที่สูงขึ้นจะเป็นการให้แสงโทนสีขาว หรือแสงสีขาวอมฟ้า ตามลำดับ ซึ่งแสงสีขาวจะไม่ใช่แสงสีขาวบริสุทธิ์แต่จะถูกผสมด้วยเฉดสีอื่นๆ ด้วยเพื่อทำให้เกิดเป็นแสงสีขาวที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงทำให้งานตกแต่งนั้นหลากหลายมากขึ้น และยังเพิ่มสถานที่อีกด้วย โดยทั่วไปแสงสีขาวจะถูกแบ่งเป็น 3 เฉดขาวหลักๆ คือ
1. เฉดสีขาวอมไฟ (Daylight)
มีค่าเคลวินอยู่ที่ 7,000K-7,500K ซึ่งเหมาะสำหรับการอ่านหนังสือหรือพื้นที่ที่ต้องใช้สายตามาก เพราะเป็นแสงที่สบายตาที่สุด และถึงแม้จะมีการเข้าใจผิดว่าแสง Daylight จะเป็นแสงขาวที่สว่างที่สุด แต่จริงๆ แล้วแสงโทน Daylight นี้จะเป็นแต่การบอกโทนสีเท่านั้นเอง2. เฉดสีขาวเย็นตา (Cool White)
มีค่าเคลวินอยู่ที่ 5,000K-6,500K ซึ่งจะได้แสงที่ขาวกว่าและเป็นที่นิยมในการนำไปใช้ ตกแต่งโรงพยาบาล เป็นต้น

3. เฉดสีขาวอมเหลือง (Warm White)
มีค่าเคลวินอยู่ที่ 2,700K-3,200K ซึ่งจะมาตกแต่งพื้นที่ห้องนั่งเล่น ห้องนอน และห้องรับแขก ที่ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย


บทความจาก
http://lamptanlighting.blogspot.com
http://www.mindphp.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.