7 กลยุทธ์หาลูกค้าใหม่ให้ธุรกิจคุณ

1. หาลูกค้าใหม่จากฐานข้อมูลลูกค้าเก่า

 คือการนำข้อมูลที่เรามีมาจำแนก แบ่งหมวดหมู่และวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ปัจจุบันและไม่เก่าจนเกินไป หาได้จากฐานข้อมูลของลูกค้าปัจจุบันคัดมาจากคนที่มียอดซื้อสินค้าและบริการสูงสุด 100 รายชื่อแรก เป็นต้น เพื่อนำมารวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ ความชอบ ความสนใจ พฤติกรรมการใช้บริการ และหาจุดร่วมของข้อมูลนั้นๆ เพื่อนำไปใช้ทำการตลาดไปยังคนกลุ่มนั้นๆ เหตุที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยให้สามารถหาลูกค้าใหม่ได้ และยังรวมถึงการจัดทำการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมจากกลุ่มประชากรที่มีความใกล้เคียงกับลูกค้าชั้นดีของเราด้วย

2. ให้ลูกค้าเก่าช่วยแนะนำลูกค้าใหม่

       นอกจากข้อมูลลูกค้าเก่าที่แสนจะมีประโยชน์แล้ว ตัวลูกค้าเก่าเองยังเป็นแหล่งดึงดูดลูกค้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย เพราะหากลูกค้าเก่าประทับใจสินค้าและบริการของเราก็อาจบอกต่อไปกับคนรู้จัก การบอกต่อให้คนรู้จักใช้เป็นสิ่งที่นักการตลาดและธุรกิจต้องการให้เกิดในแบรนด์หรือบริษัทของตนเองมากที่สุด เนื่องจากคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ เราสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าปัจจุบันบอกต่อหรือแนะนำลูกค้าใหม่ๆได้ โดยใช้การทำโปรโมชั่นเข้ามาช่วย เช่น ส่งบัตรกำนัลส่วนลดให้ลูกค้าปัจจุบัน เป็นต้น

3. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางสังคม

       แทนที่จะเอางบประมาณทั้งหมดไปทุ่มกับการโฆษณาหรือซื้อสื่อออนไลน์ต่างๆ อีกหนึ่งสิ่งที่แบรนด์นิยมทำกัน คือแบ่งสักส่วนหนึ่งไปสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ทางสังคม ซึ่งอาจเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมที่จะทำให้ภาพลักษณ์องค์กรของดูดี โดยแนะนำให้ทำระยะยาวเพื่อให้ลูกค้าเกิดการจดจำแบรนด์ได้ อีกทั้งการที่โลโก้ปรากฏตามงานบ่อยๆ ก็ถือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อไปในตัวโดยโดยแทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เมื่อภาพลักษณ์ดีก็อาจช่วยดึงดูดให้มีลูกค้ามาซื้อสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

4. เข้าร่วมหรือจัดอบรมและสัมนา

       การจัดอบรมหรือสัมมนาจะทำให้ธุรกิจดูเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ มากยิ่งขึ้นเราควรจัดตั้งหรือเข้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจหรือบริการของเราวิธีนี้จะทำให้เราดูมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือมากขึ้น และยังสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ผู้มาร่วมงาน ตั้งบูธให้คำปรึกษา รวมทั้งตอบปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้เราควรแนบแผ่นพับแนะนำสินค้าไปด้วย เผื่อว่าหากผู้มาร่วมงานเกิดสนใจก็จะกลายมาเป็นลูกค้าคนใหม่ของเรา

5. ร่วมมือกับธุรกิจใกล้เคียง

      การจับมือกับธุรกิจใกล้เคียง นอกจากจะเป็นการสร้างพันธมิตรทางการค้าแล้ว ยังสามารถได้ฐานลูกค้าใหม่ๆ จากธุรกิจใกล้เคียงอีกด้วย  ดังนั้นการที่คุณจับมือกับธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณจะทำให้ลูกค้าหลักของธุรกิจเหล่านั้นกลายเป็นลูกค้ารายใหม่ของคุณไปด้วย ทั้งเขาเองก็จะได้ประโยชน์จากลูกค้าของคุณเช่นกัน นอกจากนี้เรายังสามารถประหยัดงบประมาณในการโฆษณาและการตลาดอีกด้วย

6. ใช้สื่อออนไลน์ดึงดูดลูกค้าใหม่

       การส่งข้อมูลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ลูกค้าผ่านทางอีเมลถือว่าเป็นวิธีทันสมัยและรวดเร็ว อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณในการติดต่อ และหากเรามีเว็บไซต์อยู่แล้วควรอัพเดตให้เป็นปัจจุบัน ลงข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์และลองเพิ่มระบบจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์เข้าไปในเว็บไซต์ก็จะทำให้เกิดความสะดวกสบาย ดึงดูดลูกค้าที่ชอบซื้อของออนไลน์อีกด้วย

7. ออกบูทหรืองานมหกรรมต่างๆ

เราก็จะเห็นได้ว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการจัดงานมหกรรมต่างๆเยอะมากและในงานนั้นๆ ก็มีคนสนใจจำนวนมาก เนื่องจากมีสินค้าหลากหลายและมีโปรโมชั่นดึงดูดมากมาย แต่ก็แลกมาด้วยเช่าออกบูธเป็นจำนวนไม่น้อย แต่รับรองว่าจะได้ลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายของเราแน่นอน หากเราเข้าร่วมออกบูธหรือไปเดินงานมหกรรมที่ตรงกับธุรกิจเรา เป็นโอกาสดีที่จะได้เจอลูกค้าใหม่ พร้อมทั้งยังได้ฟังตอบรับโดยตรงจากลูกค้าอีกด้วย

ข้อดีของการหาลูกค้าใหม่

  • ทำให้ธุรกิจขยายและเติบโตขึ้น
  • เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงานของพนักงาน
  • เพิ่มยอดขายได้

ไอเดียต่างๆ เป็นเพียงแนวทางในการหาลูกค้าใหม่ๆให้กับธุรกิจ ทั้งนี้ สำหรับเคล็ดลับต่างๆ ควรทำอย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างที่ดำเนินการก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในครั้งถัดไป เพื่อเป้าหมายในการสร้างลูกค้าใหม่และบริการที่ประทับใจขอลูกค้า

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.