ABM Multichannel Strategies : ขายคล่องด้วยระบบการตลาดหลายช่องทาง

ABM Multichannel Strategies : ขายคล่องด้วยระบบการตลาดหลายช่องทาง

ระบบการตลาดหลายช่องทางนั้นเริ่มมาจาก ในยุคแรกของการทำธุรกิจหรือการตลาดมักเป็นแบบขายผ่านช่องทางเดียวเนื่องจากกลุ่มลูกค้ายังไม่มีการกระจายตัว ที่ระบบอินเตอร์เน็ตหรือเทคโนโลยียังไม่พร้อม ปัจจุบันจะพบว่าจะมีการขยายฐานลูกค้าออกไปยังกลุ่มต่างๆมากขึ้น ประกอบกับระบบการจัดจำหน่ายได้มีการขยายตัวไปเป็นระบบใหม่ๆมากขึ้น การทำธุรกิจจึงนิยมใช้ระบบการตลาดหลายช่องทาง เช่น จากที่เคยซื้อในห้างสรรพสินค้าก็สามารถสั่งออนไลน์พร้อมช่องทางจัดส่งตรงถึงบ้าน  ทำการขายแบบ Direct Sales และทำ E-Commerce ทำให้สามารถขยายกลุ่มลูกค้าและช่องทางการตลาดใหม่ๆได้ตลอดเวลา

ทำให้นักการตลาดคิดที่จะเพิ่มช่องทางให้มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้เราและลูกค้าสามารถเข้าถึงกันและกันได้เพิ่มขึ้นนั่นเอง จึงนำไปสู่รูปแบบการขายหรือทำการตลาดผ่านหลายช่องทาง จุดประสงค์คือการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเราได้มากขึ้น เช่น ลูกค้าสามารถสั่งออนไลน์ หรือการสร้างเว็ปไซต์ มาเพื่อทำการตลาด ให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้น

ในการตลาดยุคใหม่นั้นเน้นการเข้าหาได้มากยิ่งขึ้น สามารถสั่งสินค้าได้โดยตรงกับร้านค้า โดยช่วยลดเวลาและมีความรวดเร็วในการปิดขาย E-Commerce จึงเป็นที่นิยมมาก เพราะสามารถทำการค้าได้แบบอัตโนมัติหรือสามารถเปิดขายสินค้าได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงสินค้าของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด และที่สำคัญ E-Commerce จะช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องลงแรงอะไรมากมาย

และจะเห็นได้ว่านอกจากเวปไซต์ของแบรนด์เราเองนั้นที่เราลงขายนั้นยังมีช่องทางการขายอื่นที่รองรับการตลาดที่กว้างขึ้นและตอบสนองคนยุคใหม่ เช่น ในประเทศไทย shopee , lazada และที่นิยมในต่างประเทศคือ amazon.com , fair.com , Walmart.com , shopify.com เป็นต้น

การเติบโตขอเทคโลยีที่ก้าวหน้าเห็นว่าการตลาดหลายช่องทางป็นสิ่งจำเป็นสำหรับตลาดอันเต็มไปด้วยคู่แข่งและการแข่งขันที่รุนแรง

การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้กระบวนการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมและทำให้เกิดวิวัฒนาการของการทำการตลาดไปสู่ในแบบที่เรียกว่า Account Based Marketing หรือ ABM ซึ่งธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระดับที่ลึกและมีประสิทธิภาพมาก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกบริษัท กลุ่มธุรกิจ หรือระบุตัวตนคน การต่อยอดกับกลุ่มเป้าหมาย

โดยการตลาดเมื่อสิบปีที่ผ่านมามักจะใช้การตลาดแบบเดิม ในขณะที่ความคิดทางการตลาดแบบดั้งเดิมมีเป้าหมายที่จะจับปลาให้ได้มากที่สุด เปรียบเสมือนการใช้อวนคือการกำหนดเป้าหมายกลุ่มบุคคลที่กว้าง เพื่อคัดกรองหรือเลือกลูกค้าที่มีคุณสมบัติที่เราต้องการ ผ่านขั้นตอนต่างๆที่เราเป็นคนกำหนดจนได้ลูกค้าตัวจริงเป็นกลุ่มเป้าหมาย

การตลาดสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทและเป็นที่ชื่นชอบของนักขายและนักการตลาดก็คือ ABM คือวิธีการหรือกลยุทธิ์ในการตลาดธุรกิจที่ติดต่อลูกค้าโดยตรงโดยคัดกรองและเฉพาะเจาะจง บริษัทที่ใช้ ABM จากสถิติสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 200% จากผลการตลาดเปรียบเทียบกับบริษัทที่ไม่ทำ ABM  

จากช่องทางการขายต่างๆเราสามารถนำมาวัดผลวามสำเร็จได้ของการตลาดธุรกิจ ABM ได้ โดยรวมให้ใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อแยกประสิทธิภาพของกลุ่มลูกค้า รายได้ที่ได้รับ เพื่อสรุปแนวทางการวางกลยุทธ์เพื่อให้ได้ลูกค้าชั้นดี

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.