5 สิ่งที่คุณมักลืมสำหรับการจัดส่ง

5 things that you easily forget for shipments

สำหรับผู้ขายหรือผู้ส่งออกโดยเฉพาะมือใหม่หากต้องการส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศแล้วนอกจากคุณภาพของสินค้าแล้วก็ยังมีอีกหลายสิ่งประกอบกันที่มักจะลืมหรือมองข้าม ขอเสนอ 5 สิ่งที่คุณมักจะลืมซึ่งหากลืมแล้วคุณอาจจะไม่สามารถส่งออกสินค้าหรือเกิดปัญหาตามมาได้ ซึ่งหากเราทราบข้อมูลเหล่านี้ก็ช่วยป้องกัมีอะไรบ้างมาดูกัน

1. การติด Made in

สินค้าทุกตัวหากนำออกจากประเทศที่เป็นแหล่งผลิตหรือเรียกว่าถิ่นกำเนิดก็อย่าลืมใส่ Made in ประเทศถิ่นกำเนิดนั้น ตัวอย่างเช่นสินค้าผลิตในประเทศไทยก็ติด Made in Thailand หรือ Product of Thailand หากตัวสินค้าตามเอกสารเป็นถิ่นกำเนิดจากจีนแต่ติดฉลากไทยถ้าศุลกากรตรวจเจอจะถือว่าสำแดงเท็จและนำเข้าของที่มีถิ่นกำเนิดเป็นเท็จ การนำเข้าของที่มีถิ่นกำเนิดเป็นเท็จถือเป็นการนำเข้าของต้องห้าม ตามกฎหมายศุลกากรจึงมีโทษความผิด

2. วันผลิตและหมดอายุบนผลิตภัณฑ์

หากจะส่งสินค้าประเภทใดต้องศึกษาป้ายนำเข้าให้ถูกต้องตามกฎหมายเข้าประเทศนั้นแล้วสิ่งที่มักจะลืมหากเป็นสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคจะต้องมีวันผลิตและวันหมดอายุบนป้ายหรือตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบางแพลตฟอร์มการขายอาจจะมีเรื่องของอายุการเก็บรักษาเช่น Amazon.com จะไม่ให้สินค้าที่มีอายุเก็บรักษาน้อยกว่า 90 วันหรือ 3 เดือนหากต้องการขายสินค้าอุปโภคและบริโภคบนเวปนี้แนะนำว่าควรเก็บรักษา 6 เดือนขึ้นหรือ 1 ปีขึ้นไปจะดีที่สุด

3. ป้ายคำเตือน

สำหรับสินค้าใดที่มีพลาสติกห่อหุ้มตัวสินค้านั้นต้องมีคำเตือน ซึ่งสามารถหาคำเตือนได้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต สาเหตุที่ต้องติดคำเตือนนี้เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่คาดว่าเกิดขึ้นจากตัวพลาสติกที่ห่อหุ้มได้ทางที่ดีควรติดป้ายคำเตือนไว้ป้องกันก่อนจะดีกว่า

4. Packing List รายการบรรจุสินค้า

เป็นเอกสารสำหรับแจ้งรายการบรรจุหีบห่อว่าสินค้าใดถูกบรรจุหรือ Packing มาแบบใด สินค้าไหนอยู่กล่องหมายเลขใด โดยใบนี้จะออกโดยผู้ส่งออก ดังนั้นรายการสินค้าจึงต้องกรอกให้ครบถ้วนถูกต้องและเรียบร้อยทั้งหมด เพราะหากเอกสารไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้

5. Invoice หรือ ใบแจ้งหนี้

คือใบแจ้งรายละเอียดและราคาของสินค้าและจำเป็นที่จะต้องใส่ข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งสำหรับบางท่านอาจจะกลัวในเรื่องของภาษีนำเข้าจะสูงเลยใส่ราคาเท็จไม่ตรงตามความเป็นจริงเพื่อเลี่ยงภาษี การกระทำเช่นนี้ถือว่าไม่ถูกต้องและไม่แนะนำ โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรแต่ละประเทศมีความเชี่ยวชาญและทำงานในด้านนี้โดยตรง ผ่านรายการสินค้ามามากมายเขาจึงทราบราคาที่แท้จริงได้ หากพบความผิดปกติเล็กน้อยเจ้าหน้าที่จะทราบได้ทันที และเราอาจจะโดนคำตักเตือนซึ่งมีผลต่อชื่อเสียงของเราด้วย ทางที่ดีควรจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องจะดีกว่าเพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาภายหลังได้

นี่คือ 5 ข้อที่ผู้ส่งออกชอบลืมและใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งอาจจะมีส่วนให้การส่งออกติดขัดได้ หากท่านวางแผนจะส่งออกสินค้าอย่าลืม 5 ข้อนี้เพื่อช่วยให้คุณวางแผนจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการส่งออกเป็นไปอย่างราบรื่น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.