Steps To Receiving ขั้นตอนการรับสินค้าสำหรับบริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกา

Steps to receiving ขั้นตอนในการรับสินค้าสำหรับบริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกา

จากที่เราได้แนะนำบริการ Storage in USA เช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกา รวมถึงตารางแสดงอัตราค่าบริการและเปรียบเทียบความคุ้มค่าไปก่อนหน้าแล้ว บทความนี้จะเป็นบทความที่นำเสนอต่อเนื่องกันในขั้นตอนการรับกล่องหีบห่อหรือพาเลทจากลูกค้าที่ใช้บริการของเทอเรสเทรียลว่ามีขั้นตอนอย่างไรจากประเทศไทยไปจนถึงการรับสินค้าเพื่อเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกากับเรา

บริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกาด้วยระบบคลังสินค้ารับฝาก ดูแล เก็บรักษา และขนส่ง บริการนี้จะอำนวยความสะดวกครบวงจรในการรับฝากรูปแบบจัดเก็บพาเลทหรือกล่องหีบห่อ พร้อมด้วยบริการดูแลบัญชีลูกค้า จัดเรียงพาเลทใหม่และบริการขนส่งมารับสินค้าไปยังปลายทาง รวมถึงบริการเสริมอื่นๆ เช่น การบรรจุ , สร้างพาเลท , แยก รวมถึงติด Barcode สินค้า สำหรับลูกค้าในประเทศไทยที่ใช้บริการโลจิสติกส์ขนส่งทางเรือกับเรา

โดยจะมีค่าธรรมเนียมการติดตั้งและค่าธรรมเนียมการดูแลจัดการบัญชีรายเดือน การเรียกเก็บเงิน สำหรับการจัดเก็บและการรับขา คำสั่งขาออก เตรียมแพ็คเกจ และการจัดส่ง และในวันสุดท้ายของเดือนทางเราจะคำนวนการดูแลบัญชีทั้งหมดให้แก่ลูกค้า โดยมีขั้นตอนการรับสินค้าดังนี้

การรับจากประเทศไทย

เมื่อเราได้รับกล่องบรรจุหีบห่อของลูกค้ามาถึงที่โกดังเชียงใหม่ของเทอเรสเทรียลแล้ว ทีมงานของเราจะจัดการต่อไปโดยมีขั้นตอนดังนี้

  • การจัดเรียงกล่องสินค้าหรือย้ายบรรจุลงในกล่องที่เหมาะสมกับพาเลท เพื่อไปสร้างเป็นพาเลทที่สมบูรณ์
  • ติด Barcode กล่องบรรจุหีบห่อและสำหรับพาเลท
  • เอกสารส่งออก : ในกรณีที่ลูกค้าต้องการแยกเอกสารส่งออกหรือแยกใบขนสินค้าขาออกออกจากการขนรวม ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนหากมีความประสงค์จะขอเอกสารแยกต่างหาก

.

หลังจากปิดตู้จากเชียงใหม่แล้วรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ของเราจะมุ่งตรงสู่ท่าเรือเพื่อใช้ขนส่งทางเรือไปยังประเทศอเมริกาโดยมีระยะเวลา 4-6 อาทิตย์ ถึงท่าเรือที่ LA หลังจากนั้นจะมีการรอเคลียร์ศุลากร 1 อาทิตย์ หากเสร็จสิ้นแล้วพาเลทของท่านจะถูกนำไปรับเข้าที่คลังเก็บของในอเมริกาที่มีชื่อว่า Pankesum ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเราที่อเมริกา

.

โดยเมื่อถึงคลัง Pankesum ของเราแล้วสำหรับบริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกาทีมของเราจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

  • การรับพาเลทจัดเก็บขาเข้า
  • หลังจากรับพาเลทเข้าทีมโกดังจะแยกกล่องจากพาเลทเก็บเรียงไว้บนชั้น ยกเว้นจะแจ้งไว้โดยชัดเจนว่าต้องการเก็บเป็นพาเลทคงเดิม
  • คำสั่งขาออก : หากต้องการให้มีคำสั่งขาออกต้องแจ้งความประสงค์หรือคำสั่งมาที่อีเมลเท่านั้น และสามารถแจ้งได้ว่าต้องการส่งกี่ออเดอร์
  • เมื่อมีคำสั่งขาออกทีมโกดังจะดึงกล่องที่เก็บเรียงไว้บนชั้นมาทำการแพ็ค ติดบาร์โค้ด หรือห่อหุ้มให้สมบูรณ์
  • หลังจากดึงกล่องตามจำนวนคำสั่งขาออกนำมาสร้างพาเลทใหม่ เพื่อรอการส่งออกไปยังปลายทาง
  • หลังจากนั้นรอรถจากขนส่งมารับสินค้าไปยังปลายทาง

.

ในขั้นตอนการรับและการทำงาน รวมถึงการมีคำสั่งขาออกนั้นจะเป็นทำงานที่ครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการกับเทอเรสเทรียลของเรา หากท่านใดที่สนใจเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกากับเรา สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมถึงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและความคุ้มค่าเพื่อวางแผนการขนส่ง

ต้องการอ่านบทความเดิมเพิ่มเติมตาม Link ด้านล่างนี้

Storage in USA : ตารางแจ้งอัตราค่าบริการ

ทำไมคุณจึงต้องใช้บริการบริการเช่าพื้นที่เก็บของในอเมริกากับเทอเรสเทรียล

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.