SALES : ทำความรู้จัก GROSS และ NET

.

โดยทั่วไปแล้ว Gross และ Net เป็นคำกลางทั่วไปที่ใช้ขยายความเกี่ยวกับยอดขาย กำไร การเติบโต น้ำหนักสินค้า การผลิต เพื่อวัดดูประสิทธิภาพหรือตรวจสอบว่าสิ่งนั้นว่ามีมากแค่ไหน โดยส่วนใหญ่มักจะเจอกับเรื่องการขายหรือกำไรมากกว่า

.

Gross  เป็นคำที่ใช้สำหรับค่ารวมที่ได้จากผลของการคำนวณบางอย่าง เช่นรายได้ กำไร หรือยอดขายทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นส่วนลด โดยค่า Gross เป็นตัวเสนอภาพรวมที่ยังไม่มีการหักลบอะไร เช่น ค่าภาษี เป็นต้น

Net เป็นค่าสุทธิหรือยอดสุทธิจากการคำนวณหลังจากที่หักค่าต่างๆออกหมดแล้ว เช่น ค่ามัดจำ , ค่าจ่ายล่วงหน้า, Promotion ส่วนลด เป็นต้น โดยปกติค่า Net เป็นค่าต่ำที่สุด

.

ยกตัวอย่าง
โรงแรม TCL บริการห้องพัก ราคา 3,500 บาทต่อคืน (ยังไม่รวม Vat7%) และจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สั่งจองออนไลน์ booking ผ่านหน้าเวปไซต์โรงแรมโดยตรงจะได้ส่วนลด 20% หรือ 700 บาท ดังนั้นจะอยู่ที่ 2,800 บาท

จากการขายผ่านโปรโมชั่นนี้ โรงแรม TCL ได้ขายห้องพักจำนวน 5 ห้อง เท่ากับเป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท

รายได้ทั้งหมดที่โรงแรม TCL จะได้รับ Gross ทั้งหมดคือ 17,500 บาท ส่วน Net คือหลังจากหักค่าโปรโมชั่นออกได้ 14,000 บาท

.

สรุปสำหรับการขายก็คือ

Gross คือ ยอดขายหรือรายได้ทั้งหมด ยังไม่หักค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เพิ่มเข้ามา
Net คือ ยอดสุทธิ หลังจากหักค่าใช้จ่ายอื่นๆครบทุกอย่างแล้ว

.

ซึ่งสำหรับค่า Gross และ Net สามารถนำไปใช้กับรายงานต่างๆเช่น รายงานการขาย เพื่อขยายความเกี่ยวกับยอดขาย การเติบโต ว่ามีประสิทธิภาพมากแค่ไหน โดยแต่ละองค์กรอาจจะตั้งสูตรการคำนวณไว้ให้เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆได้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.