แนะนำกลุ่มธุรกิจ Chiang Mai SME Groups

Chiang Mai SME Groups

SME ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หรือที่เรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีจำนวนมากในประเทศไทย ซึ่งหากคุณเริ่มต้นประกอบธุรกิจเล็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการค้า การผลิต และการบริการ ก็จะเข้าข่ายธุรกิจย่อมที่เรียกว่า SME นั่นเอง โดยธุรกิจ SME นี้ช่วยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจไปสู่กลุ่มคนต่างๆ ทำให้เกิดอัตราการจ้างงานมากขึ้นและประชาชนมีรายได้ ซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย และอีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่อีกด้วย

ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลไทยและองค์กรต่างๆได้เข้ามาช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่าง SME อยู่หลากหลายโดยจะแบ่งตามเขตพื้นที่ภูมิภาคหรือจังหวัดต่างๆ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SME โดยให้คำปรึกษา แนะนำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงช่วยส่งเสริมธุรกิจให้ขยายขึ้นและก้าวไกลไปมากกว่าแค่ในประเทศ ในบทความนี้ขอเสนอรายชื่อกลุ่มองค์กรและเครือข่ายธุรกิจของประเทศไทยและภาคเหนือโดยมุ่งเน้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้รู้จักและสามารถเข้าร่วมเพื่อปรึกษา แบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ได้

ชื่อเกี่ยวกับWebsite
DITP-Chiangmaiกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ให้คำปรึกษาการค้าระหว่างประเทศ https://www.facebook.com/DITP.Chiangmai/
Chiangmai Chamber of Commerceหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่องค์กรส่งเสริมและให้คำปรึกษาการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจhttps://cmchamber.com
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจดูแล ส่งเสริมและวางแผน ปัญหาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมhttp://www.chiangmaiindustry.org/
New Economy Academy (NEA)สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้และฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการทุกระดับเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในโลกการค้ายุคใหม่https://nea.ditp.go.th/
ATSMEcmสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เชียงใหม่หน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจ SMEhttps://www.facebook.com/atsmecm/
Bizclub Chiangmai – บิสคลับ เชียงใหม่ส่งเสริมเครือข่ายของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ทุกระดับของทุกสาขาวิชาชีพ ส่งเสริมธุรกิจ SME กิจกรรมทางการตลาดกับเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศhttps://www.facebook.com/bizclubchiangmai/
สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)วิสาหกิจส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ให้เติบโตhttps://www.facebook.com/ftacm.org/
เครือข่ายธุรกิจ K SME ภาคเหนือชมรมเครือข่ายนักธุรกิจ K SME Care ภาคเหนือ ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ทายาท ที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการ KSME care โดยธนาคารกสิกรไทย มีวัตถุประสงค์ ดำเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมhttps://www.facebook.com/ksmecarenorth/
สสว.ศูนย์ OSS เชียงใหม่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)บริการ SMEs ครบวงจร ในด้านการเริ่มต้นทำธุรกิจ พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการค้า ด้านการตลาด ด้านการส่งออกhttps://www.facebook.com/osscmi/
Yec Chiangmai
Young Entrepreneur Chamber of Commerce Chiang Mai
เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมและให้คำปรึกษาการประกอบวิสาหกิจและประสานงานระหว่างนักธุรกิจ พ่อค้า โดยหอการค้าไทยhttps://www.facebook.com/Yecchiangmai/
SME EXPORT THAILANDเว็ปข่าวสารและให้ความรู้ธุรกิจส่งออกแบ่งปันและให้ความรู้ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาสินค้าส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศhttps://smeexportthailand.com/
Smeonline by OSMEPโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketingให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายบนตลาดออนไลน์ https://www.smeonline.info/

https://www.facebook.com/SMEONLINEByOSMEP/

ทั้ง 10 รายชื่อที่ได้กล่าวมาล้วนช่วยส่งเสริมและช่วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่าง SME หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่สนไม่มากก็น้อย นอกจากกลุ่มองค์กรและเครือข่ายต่างๆแล้ว หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจต้องการขยายสินค้าไปยังตลาดอเมริกา แต่ติดปัญหาไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน เทอเรสเทรียลสามารถช่วยเหลือคุณได้โดยการช่วยขายออนไลน์บนเวปไซต์ amazon.com เป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์เบอร์ 1 ของโลก บนอเมซอนคุณสามารถขายสินค้าได้หลากหลาย นี่คือความพิเศษของเทอเรสเทรียล เราสามารถช่วยคุณขายออนไลน์บน Amazon ได้ 🤩

Terrestrial Co.,Ltd.

Tel 052-001667 , 090-2120234 | LINE ID : goterrestrial  | E-mail : hello@goterrestrial.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.