แนะนำสมาคมธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ : Chiang Mai Business Associations

Chiang Mai Business Associations แนะนำสมาคมธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่

สมาคมเกิดจากการรวมตัวของธุรกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือทั่วประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจกับองค์กรอื่นระหว่างสมาชิก และระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสำเร็จ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาในจุดต่างๆ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้ประกอบการ

ซึ่งในปัจจุบันจะมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆจากการรวมตัวกันของนักธุรกิจหรือได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ก่อตั้งเพื่อรวมตัวสมาชิกและเข้ามาช่วยกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่าง SME เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SME โดยให้คำปรึกษา แนะนำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงช่วยส่งเสริมธุรกิจให้ขยายขึ้นและก้าวไกล ในบทความนี้ขอเสนอรายชื่อกลุ่มองค์กรและเครือข่ายธุรกิจของประเทศไทยภาคเหนือโดยมุ่งเน้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้จักและสามารถเข้าร่วมเพื่อปรึกษา แบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ได้

ชื่อเกี่ยวกับwebsite
สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมผู้ประกอบการ เพื่อความอยู่รอดและเติบโตของ SMEส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ให้เติบโต เพิ่มช่องทางการตลาด องค์ความรู้ต่อยอดธุรกิจเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เข้มแข็งhttps://www.facebook.com/ftacm.org/
UNIT 1C  ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรม หรือ Thailand InnoSpace จังหวัดเชียงใหม่InnoSpace (Thailand) เป็นแพลทฟอร์มกลางที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนา Startup ไทย แบบครบวงจร ภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมhttp://www.industry.go.th/chiangmai
IDEA House ipc1โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ (IDEA House)โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ
โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
https://www.facebook.com/ideahouse.ipc1/
ศูนย์สนันสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี เชียงใหม่ (SSRC)สถาบันบริการอุตสาหกรรมภาคเหนือเป็นหน่วยงานใน ภูมิภาคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ SMEhttps://www.facebook.com/dip.ipc1/
Depa Chiangmai สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบนการส่งเสริมธุรกิจทุกแขนงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลhttps://www.facebook.com/depachiangmai/
ATEDcmสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูยน์กลางสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนhttps://bit.ly/3ofLwvj
ATSME CM CLUBสสวท. เชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจ SMEhttps://www.facebook.com/atsmecmclub/
NDE-Northern Digital Economyโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลด้าน Digital Economy ภาคเหนือแนะนำการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการส่งเสริมธุรกิจ รวมถึงจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องhttps://www.facebook.com/NDEOfficial2020/
Northern Halal SMEsโครงการ Northern Halal SMEs โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  หน่วยงานราชการสำหรับงานคุ้มครองผู้บริโภค การใช้เทคโนโลยีด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารฮาลาลของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  https://www.facebook.com/halalsmes/
Rae Mju Fanpageสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การแปรรูปการเกษตรhttps://www.facebook.com/raemju.fanpage/

.

ทั้ง 10 รายชื่อที่ได้กล่าวมาล้วนช่วยส่งเสริมและช่วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่าง SME หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่สนไม่มากก็น้อย นอกจากกลุ่มองค์กรและเครือข่ายต่างๆแล้ว หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจต้องการขยายสินค้าไปยังตลาดอเมริกา แต่ติดปัญหาไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน เทอเรสเทรียลสามารถช่วยเหลือคุณได้โดยการช่วยขายออนไลน์บนเวปไซต์ amazon.com เป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์เบอร์ 1 ของโลก บนอเมซอนคุณสามารถขายสินค้าได้หลากหลาย นี่คือความพิเศษของเทอเรสเทรียล เราสามารถช่วยคุณขายออนไลน์บน Amazon ได้ 🤩

Terrestrial Co.,Ltd.

TEL 052-001667 | LINE ID : GOTERRESTRIAL  | E-MAIL : HELLO@GOTERRESTRIAL.COM

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.