รายละเอียด Amazon FBA


เพิ่มเติมถึงรูปแบบการจัดส่งของเทอเรสเทรียล

  • Door to door  –  ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
  • APC (Amazon Partner Carrier) – สำหรับลูกค้าที่ขายออนไลน์บน amazon.com  ส่งสินค้าจากโกดังต้นทางไปยังโกดังอเมซอนโดยใช้บริการขนส่งระบบของอเมซอนโดยตรง
    APC จะแบ่งการทำงานเป็น 2 ระยะคือ 1.จากไทยไปโกดังบริษัทเราที่อเมริกา 2. จากโกดังบริษัทที่อเมริกาไปยังโกดังอเมซอน ค่าใช้จ่ายระยะ 1. = จ่ายต้นทาง และ ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ 2.ทางอเมซอนจะไปเรียกเก็บกับทางบัญชีผู้ขายเอง  ซึ่งไม่สามารถทราบค่าใช้จ่ายที่แท้จริงได้จนกว่าจะถึงปลายทางและอเมซอนจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ ซึ่งโดยรวมแล้ว APC จะถูกกว่า door to door ไปประมาณ 10-30% 
  • หากใช้การจัดส่งรูปแบบ APC (Amazon Partner Carrier) จะต้องเปิดระบบ Amazon Supply Chain Connect (SCC)
    เป็นระบบเชื่อมต่อกับระบบ APC ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่ลดความซับซ้อนของการติดต่อระหว่าง FBA Seller กับ Supplier
  • การเปิดบัญชีมีความปลอดภัย ทางเราจะไม่ทราบข้อมูลส่วนตัวใด ๆ หากคุณไม่อนุญาต ซึ่งคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ SCC กับเราได้หากคุณใช้บริการขนส่งกับเราในแต่ละขั้นตอนการจัดการและขนส่งตาม

สนใจบริการติดต่อ Tel 052-001667 , 090-2120234 🟢 LINE ID : goterrestrial 🟢 E-mail : hello@goterrestrial.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.