Re-order Point

จุดสั่งซื้อซ้ำ หรือจุดสั่งซื้อสินค้าใหม่ หมายถึง การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังส่วนหนึ่งไว้เป็น สินค้าที่ยังมีในคลัง  เพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลน การกำหนดปริมาณสินค้าปลอดภัย จะกำหนดเป็น ระดับการให้บริการ (Service level) หรือระดับสินค้าปลอดภัย (Safety stock) เช่น เป็น 90%, 95%, 99% เป็นต้น

โดยพิจารณาจาก “ปริมาณสินค้าคงคลังที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลานำ Lead timeความต้องการ ดังนั้น ข้อมูลที่ควรทราบ คือ เวลานำ และอัตราการใช้สินค้า (Demand Rate) เพื่อ ให้สามารถคำนวณได้ว่าในช่วงเวลาที่รอสินค้าที่สั่งซื้อใหม่นั้นมีความต้องการใช้สินค้าเป็นจำนวนเท่าไร

ตัวอย่างจุดสั่งซื้อซ้ำ หรือจุดสั่งซื้อสินค้าใหม่ (Reorder point)

ถ้าบริษัทหนึ่ง จำกัด ใช้ส่วนประกอบโดยเฉลี่ยวันละ 2 หน่วย และในการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะใช้เวลารอ 5 วัน จึงจะได้รับสินค้า ดังนั้น บริษัทควรสั่งซื้อเมื่อมีส่วนประกอบนี้เหลือในสต็อก 10 หน่วย คือจำนวนส่วนประกอบที่จะต้องใช้ระหว่าง 5 วันที่รอส่วนประกอบที่สั่งใหม่นั่นเอง ดังแสดงเป็นสูตรการคำนวณจุดสั่งซื้อซ้ำ ได้ดังนี้

จุดสั่งซื้อซ้ำ

  • = ความต้องการใช้ในช่วงรอสินค้า
  • = เวลานำ x อัตราการใช้สินค้า
  • = 5×2 = 10 หน่วย

นั่นคือจะสั่งซื้อส่วนประกอบใหม่ เมื่อมี ส่วนประกอบเหลืออยู่ 10 หน่วย

จุดสั่งซื้อใหม่จึงกลายเป็นตัวบ่งชี้สำหรับผู้ดูแลร้านในการเติมสินค้าที่กำลังจะเสร็จสิ้นในร้านค้า คล้ายกับตัวบ่งชี้การสำรองน้ำมันที่คุณมีในรถยนต์หรือจักรยานเพื่อให้คุณสามารถเติมน้ำมันได้ก่อนที่น้ำมันจะหมดขณะขับรถเมื่อถึงจุดสั่งซื้อใหม่แล้วเจ้าของร้านจะสั่งซื้อใหม่สำหรับการเติมสินค้าเพื่อให้สามารถทำตามคำสั่งซื้อในอนาคตได้สำเร็จโดยไม่ต้องหยุดชะงัก ผลลัพธ์สุดท้ายคือไม่มีการหยุดชะงักในกิจกรรมการผลิตและการเติมเต็มในขณะที่ลดปริมาณสินค้าคงคลังทั้งหมดในมือให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรทราบก็คือสินค้า / ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในร้านค้าสามารถมีจุดสั่งซื้อใหม่ที่แตกต่างกันได้เนื่องจากจุดสั่งซื้อใหม่จะคำนวณตามเวลาที่ซัพพลายเออร์ของคุณส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ สำหรับการคำนวณจุดสั่งซื้อใหม่คุณต้องมีระยะเวลารอคอยอัตราการใช้งานเฉลี่ยต่อวันหรืออัตราการขายผลิตภัณฑ์และสต็อคความปลอดภัยกับผู้ขาย
ระยะเวลารอคอยสินค้า Lead time คือ เวลาที่ซัพพลายเออร์จะส่งสินค้าเมื่อผู้ขายวางใบสั่งซื้อสินค้า
หน่วยขายเฉลี่ยต่อวันของผลิตภัณฑ์ Average Daily sold units of the product คือ จำนวนสินค้าที่ขายโดยเฉลี่ยในแต่ละวัน
สต็อกความปลอดภัย Safety stockปริมาณเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้เพื่อให้สามารถใช้ในยามฉุกเฉินหรือในช่วงที่มีสินค้าเหลืออยู่ สูตรคำนวณจุดสั่งซื้อใหม่คือ หน่วยขายเฉลี่ยต่อวัน ระยะเวลาในการขาย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.