มาทำความรู้จักกับประเภทของแอนิเมชั่นกัน!

  • by

หลังจากที่เราเคยพูดถึงต้นกำเนิดของ Animation (แอนิเมชั่น) ในบทความ ทำความรู้จักกับจุดเริ่มต้นของ Animation โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยความหมายของแอนิเมชั่น (Animation) จุดเริ่มต้น รูปแบบการนำเสนอ ให้เข้าใจกันอย่างง่าย

และอย่างที่เคยกล่าวไปว่าอนิเมชั่นเป็นการนำเสนอภาพนิ่งต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหว และในปัจจุบันมีให้พบเห็นเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นเราจะมาพูดถึง ประเภทของแอนิเมชั่น (Animation types) เป็นเจาะลึกกัน


แอนิเมชันแบบดั้งเดิม (Traditional animation)

การสร้างแอนิเมชั่นแบบดั้งเดิม เป็นการสร้างชิ้นงานขึ้นมาด้วยการวาด การระบายสีบนตัวละครและฉากลงบนแผ่นใส (Cel) หรือกระดาษ และนำมาเรียง/ลำดับการเคลื่อนไหว ขอตกตัวอย่างเป็นการ์ตูนดิสนีย์แบบดั้งเดิม

ในส่วนของขั้นตอนการเรียงนั้นจะเริ่มจากการวาดภาพตัวละครและฉากแยกกัน จากนั้นนำแผ่นใสแต่ละแผ่นมาเรียงซ้อนกัน จากนั้นถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพ เมื่อเสร็จก็นำมาเรียงต่อกันให้เป็นภาพเคลื่อนไหว

” แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าต้องเรียงภาพจำนวน 24 ภาพ จึงจะได้การเคลื่อนไหว 1 วินาทีนะ!

และด้วยเหตุนี้จึงทำให้การผลิตอนิเมชั่นประเภทนี้ใช้เวลานานและต้นทุนสูง


การถ่ายสต็อปโมชัน (Stop motion)

การถ่ายสต็อปโมชัน เป็นแอนิเมชั่นที่สร้างภาพด้วยการใช้ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิธีการวาดภาพบนแผ่นกระดาษ หรือบนแผ่นเซล(Cel) แต่วิธีการ Stop motion จะเป็นการสร้างส่วนประกอบและขยับรูปร่างท่าทางทีละนิด และใช้กล้องถ่ายไว้ทีละเฟรมซ้ำไปซ้ำมา จากนั้นนำภาพมาเรียกต่อกันเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว

ตัวอย่างการขยับส่วนประกอบ และถ่ายทีละเฟรม

โดยเทคนิคการถ่ายสต็อปโมชั่นมีหลากหลายวิธี เช่น

1.เคลย์แอนิเมชั่น (Clay animation) คือการใช้หุ่นที่ทำการดินเหนียว ขี้ผึ้ง หรือวัสดุที่ใกล้เคียงมากขึ้นรูปจากโครงเหล็กที่สามารถดัดท่าท่างได้ จากนั้นขยับเป็นท่าทางต่าง ๆ และเก็บภาพด้วยกล้อง ยกตัวอย่างภาพยนตร์อนิเมชั่นที่ใช้การถ่ายทำแบบ Clay animation

ยกตัวอย่างภาพยนตร์อนิเมชั่นที่ใช้การถ่ายทำแบบ Clay animation เช่น Pingu และ Shaun the Sheep

2. Puppet Animation เป็นรูปแบบการทำที่คล้ายกับ Clay animation เพียงแต่ใช้หุ่นกระบอก ที่มีโครงกระดูกขยับไปมา และเปลี่ยนสีหน้าออกตามอารมณ์ ยกตัวอย่างแอนิเมชั่นที่ใช้ เช่น Coraline ,The nightmare before christmas, Missing Link และ Corpse Bride

3.คัตเอาต์แอนิเมชัน (Cutout animation) คือการใช้วิสดุที่มีลักษระแบนไม่ว่าจะกระดาษหรือเศษผ้า และตัดเป็นรูปต่าง ๆ จากนั้นำมาขยับปละถ่ายเปก็บไว้ทีละเฟรม แต่ในปัจจุบันจะใช้วิธีการสแกนลงคอมพิวเตอร์เพราะว่าง่ายกว่า

4.แอนิเมชันที่เล่นกับวัตถุอื่นๆ (Object animation) คือการเลือกใช้วัสดุอื่น ๆ นำมาขยับและเก็บภาพทีละเฟรมจนเกิดภาพเคลื่อนไหว หรืออีกแบบคือ Pixelation เป็นรูปแบบของ Stop motion ที่ใช้คนจริงและสภาพแวดล้อมจริง ๆ ในการสร้างวิดีโอ


2D animation

เป็นการสร้างแอนิเมชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต แต่ลักษณะการสร้างจะคล้ายกับวิธีการของ Traditional animation เพียงแต่การขึ้นรูปและการขยับจะทำงานบนครอบพิวเตรอ์ทั้งหมด ยกตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมก็จะมี Flash, After Effects โดยรูปแบบของแอนิเมชั่นนี้จะใช้เวคเตอร์เป็นหลัก เรามักพบเห็นทั้งในการ์ตูน วิดีโอการตลาด โฆษณา สื่อการศึกษา วิดีโอ

ตัวละครภายในการ์ตูนประเภทนี้จะถูกสร้างขึ้นแบบ 2 มิติ กล่าวคือ จะมีแค่ความกว้างและความสูงเท่านั้น


3D animation

แอนิเมชั่นนี้มีลักษณะที่แตกต่างจากแอนิเมชั่นอื่น ๆ เนื่องจาก 3D animation ต้องใช้ความเข้าใจในหลักการเคลื่อนไหนและองค์ประกอบต่าง ๆ ของตัวละคร ต้องทราบเทคนิคการจำลองสามมิติ การให้แสงและเงา การลงลายผิวภาพ การควมคุมการเคลื่อนที่

นอกจากนี้ยังมีประเภทของแอนิเมชั่นที่เรียกว่า Cel-Shading หรือ Toon Shading ซึ่งจะต่างกับ 3D Animation ทั่วไป เนื่องจากเป็นการใช้สีแรเงาให้น้อยลง เพื่อสร้างรูปลักษณ์หรือภาพรวมให้มีลักษณะคล้ายแนวราบ โดยจะสังเกตได้ว่าเงาและไฮไลท์ต่าง ๆ จะถูกเปลี่ยนเป็นเฉดสี ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนภาพ 2 มิติ ยกตัวอย่างเช่น Spider into the spider verse


Motion Capture หรือเรียกโดยย่อว่า MoCap

เป็นกระบวนการบันทึกการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือบุคคล ใช้ในทางการทหาร บันเทิง กีฬา การแพทย์ และวิทยาการหุ่นยนต์ ส่วนในการสร้างภาพยนตร์และแอนิเมชั่นนั้น และการพัฒนาวิดีโอเกม หมายถึงการบันทึกการกระทำของนักแสดงที่เป็นมนุษย์ และการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวให้กับโมเดลตัวละครดิจิทัล

นอกจากจะจับการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้ว Motion Capture ยังสามารถจับการแสดงสีหน้า การแสดงอารมณ์ได้ด้วย และส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้การภาพยนต์ แอนิเมชั่น จนไปถึงเกมส์ต่าง ๆ

ยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิค Motion Capture เช่น Avenger ในตัวละคร ธานอส คนแสดงจริงและติดเครื่องมือสำหรับการสร้างตัวละครขึ้น และ Alita: Battle Angel ในเรื่องการจับสีหน้า การแสดงอารมณ์ต่าง ๆ


ใช้ปัจจุบันมีการเลือหใช้หลากหลายเทคนิคมากใช้งาน 1 ภาพยนตร์โดยขึ้นอยู่กับว่าทางผู้จัดจะสร้างสรรค์งานออกมาอย่างไร และนีคือเทคนิคทั้งหมดที่ยังคงถูกใช้งานในปัจจุบัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.