Methods of using wax with glaze

  • by
ภาพวาดแก้ว

Methods of using wax with glaze

วิธีการใช้แว็กซ์กับเคลือบ

วิธีการใช้แว็กซ์กับเคลือบ

ก่อนจะรู้จักวิธีการใช้งานแว็กซ์ร่วมกับเคลือบ เรามารู้จักหน้าที่หลักๆของแว็กซ์กัน แว็กซ์ที่เรามาใช้งานกับการเคลือบ นั้นมีหน้าที่ต้านทานของเหลว เช่น น้ำเคลือบ หรือของเหลวต่างๆแม้แต่น้ำ ไม่ให้มาเกาะติดกับตัวชิ้นงานบริเวณที่มีแว็กซ์

โดยการนำมาใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ที่จะนำมาใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้แว็กซ์เพื่อเร่งกระบวนการผลิตหรือลดเวลาการผลิตชิ้นงาน หรือการใช้แว็กซ์เพื่อตกแต่งความสวยงามของลวดลายในการเคลือบ

Methods of using wax with glaze วิธีการใช้แว็กซ์กับเคลือบ

  1. ทาแว็กซ์ลงบนชิ้นงานในบริเวณที่เราไม่ต้องที่จะเคลือบ เช่นก้นจาน ก้นถ้วย แจกัน เป็นต้น
  2. เมื้อแว็กซ์แห้งแล้ว จึงนำชิ้นงานไปทำการชุบน้ำเคลือบตามสีที่ต้องการ
  3. เมื่อเคลือบแห้งแล้วใช้ฟองน้ำเช็ดบริเวณแว็กซ์ให้สะอาด
https://www.youtube.com/watch?v=CrrT6gGrqnU

ตัวอย่างวิธีการใช้แว็กซ์สำหรับทาบริเวณที่ไม่ต้องให้ติดเคลือบ

การใช้แว็กซ์กับการตกแต่งลายเคลือบ

1.ทาแว็กซ์ลงบนพื้นผิวที่จะตกแต่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างหรือรูบริเวณที่ทาแว็กซ์

2.เมื่อแว็กซ์แห้งแล้ว ร่างแบบลวดลายที่ต้องการแบบเบาๆ

3.ใช้เครื่องมือแกะสลัก หรือมีดตัดแต่งขนาดเล็ก เพื่อตัดผ่านแว็กซ์เข้าไปให้ถึงเนื้อดินเล็กน้อย

4.ใช้แปรงทาสีรองพื้นบนพื้นผิวชิ้นงานให้ลงไปในพื้นที่แกะสลัก

5.เช็ดสีส่วนเกินที่อยู่บนผิวแว็กซ์ออก

6.นำไปเผาบิสค์ แว็กซ์ก็จะถูกเผาไหม้ออกในกระบวนการนี้

การใช้แว็กซ์บนเคลือบเพื่อลวดลายต่างสี

1.ทาแว็กซ์บริเวณฐานชิ้นงาน รอให้แว็กซ์แห้ง

2.นำชิ้นงานไปชุบเคลือบสีที่ต้องการ แล้วรอให้เคลือบแห้ง

3.ทาแว็กซ์ลงบนเคลือบตามลวดลายที่ต้องการ รอให้แห้ง

4.นำไปเคลือบสีที่ตัดกันกับเคลือบชั้นแรก รอแห้ง แล้วนำไปเผาเคลือบ

https://www.youtube.com/watch?v=4WWy-RbOwno

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.