4 ways to improve glaze-spraying technique

"4 วิธีปรับปรุงเทคนิคการพ่นเคลือบ" 
เทคนิคการพ้นเคลือบ มักจะไม่มีการบันทึกไว้ว่าแบบเป็นทางการ ขึ้นอยุ่กับความถนัดของตัวบุคคล ประเภทของชิ้นงาน ขนาด รูปทรง และ ประสบการณ์ทำงานพ้นเคลือบ แต่เราจะพูดถึงการใช้อุปกรณ์มาใช้ร่วมเทคนิคที่มักพบเห็นได้บ่อยและนิยมใช้ มากที่สุด 4แบบ. อุปกรณ์พื้นฐานเพิ่มเติ่มที่ช่วยให้ชิ้นงาน ออกมาดีมีอะไรบ้าง ที่นอกจากกาพ้นและ ปั้มลมและวิธีการพ้นเคลือบแบบละเอียดมีอะไรบ้าง ? เทคนิคที่ทำให้งานงานและรวดเร็ว 

วิธีการเตรียมบีสสำหรับการพ้นเคลือบ "

วิธีการเตรียมบีสก่อนพ้นเคลือบมักจะใช้ หลังจากที่เผาบีสมาเรียบร้อยแล้วแต่บีส ส่วนใหญ่มักมีเศษดินที่ไม่เรียบร้อยหรือมี ตำหนิจากการเคลือบย้าย โรงงานขนาดเล็กหรือสตูดิโอมักเจอกับปัญหานี้ซึ่งถ้าเราปล่อยโดยที่ไม่แก้ไขเมือไปถึงขั้นตอนเคลือบชิ้นงานชิ้นงานมักมีผิวไม่เรียบหรือมีหลุ่มตำหนิ ได้ ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุนี้เอง ดังนั้นจึงมักต้องขัดก่อน

 1.ขัดบีสด้วยกระดาษทราบหยาบเพื่อเปิดพื้นที่ของชิ้นงาน และประบผิวจากรอบตำหนิจากเศษซากพื้นซากสัตว์
 2.ใช้กระดาษทรายละเอียด เพื่อเก็บรายละเอียดผิวชิ้นงานให้เรียบเนียน 
3.ใช้ฟองน้ำเช็ดฝุ่นดินออกจากตัวชิ้นงาน ระวังถ้าเช็ดน้อยจนเกินไปยังมีเศษฝุ่นจะทำให้เคลือบไม่เกาะชิ้นงาน เป็นตำหนิได้ หรือถ้าเช็ดเยอะจนเกินไปทำให้น้ำในตัวชิ้นงานมากจะทำให้เคลือบไหลได้ เกิดเป็นตำหนิที่แก้ได้ยาก 
 
"อุปกรณ์เสริมสำหรับการพ้นเคลือบ+เทคนิค  "

1.แป้นหมุน มือหรือแป้นหมุนไฟฟ้าขนาดเล็ก > แป้นหมุนจะช่วยให้เราสามารถนับรอบการพ้นชิ้นงานได้อย่างเท่ากัน เนื่องจากการพ้นเคลือบเป้นวิธีทำงานที่ไม่มีการนำตัวชิ้นงานลงไปในน้ำเคลือบโดยตรง หรือการใช้น้ำเคลือบทา แต่เป็นการค่อยๆพ้นน้ำเคลือบลงบนตัวชิ้นงานที่ละชั้นซึ่งถ้าไม่ชำราญ ความหนาของเคลือบที่ไม่เท่ากันจะทำให้ชิ้นงานสีอ่อนหรือเข้มจนเกินไปได้

เมื่อเคลือบบางจะทำให้เห็นเนื้อดิน หรือสีอ่อน>เมื่อเคลือบหนา เกินไปงานจะสีเข้มและชิ้นงานอาจจะ หนักและเบี้ยวได้

วิธีการใช้งาน ใช้คุ่กับกาพ้นสีและปั้มลม โดย ขึ้นอยู่กับประเภทของชิ้นงานด้วยว่าเป็นรูปทรงแบบไหน สูงต่ำ หรือแบนแบบจาน การปรับมือมักใช้ประมาน30-45%ในการปรับ และจะใช้มือ1ข้างในการหมุน แป้นหมุนให้ไปในทางเดี่ยวกัน ไม่นิยมหมุนสลับขางเพราะจะนับรอบได้ยาก การหมุนมักขึ้นอยู่กับประเภทของสีเคลือบถ้าใช้มือหมุนมักจะ3-4รอบ ก็ถือว่าใช้ได้

2.การใช้ กาพ้นแบบหัวละเอียด > กาพ้นก็ถือว่า เป็นการใช้อุปกรณ์มาช่วยทำเทคนิคการพ้นเคลือบให้ดีขึ้นได้ โดยกาพ้นทั่วไปจะมีความละเอียดของกาแตกต่างตาม การใช้งาน กาพ้นที่ใช้สำหรับพ้นเคลือบ จะเป็นกาพ้นสำหรับพ้นสี ทั่วไปแต่จะมีกาพ้นพิเศษบ้างรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับแบบละเอียด เหมาะสำหรับพ้นเซรามิค เพราะน้ำเคลือบบางชนิดมีความหนืดและข้น ทำให้ผ่านกาได้ยาก

เมื่อใช้พ้นงานหากตัวน้ำเคลือบมีความหนึดมากเกินไป>หัวจะตันและพ้นไม่ออกหรือไม่ก็ออกแต่นำไม่เป็นละออง

วิธีการใช้คือ เมือต้องใช้งานกับเคลือบที่มีความข้นสูงควรจะใช้กาที่มีมาตราฐานเฉพาะเพื่อทำให้ การพ้นมีประสิทธิภาพ หัวพ้นใช้ได้นาน ปั้มลมลดการทำงานหนัก โดยพ้นตามความหนา และจำนวนรอบของเคลือบ เช่นเดี่ยวกับการพ้นแป้นหมุน เพียงแต่ปรับ ลมให้พอดีไม่เเรง ถ้าแรงเกินไปเคลือบจะเป็นคลื่น ไม่เรียบ ถ้าเบาเกินไปเคลือบจะจับตัวเป็นก้อน

3.พัดลม และทิศทางของลม >ดูเหมือนว่าจริงเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริงๆแล้วพัดลมและทิศทางของลม มีความสำคัญสำหรับการพ้นเคลือบ 

เพราะทิศทางของลมจะช่วยให้การพ้นเป็นไปได้ง่าย >การพ้นเคลือบทวนกระแสลมจะทำให้เคลือบย้อนเข้าตัวชิ้นงานเกิดเป็นตำหนิเคลือบไม่เท่ากันได้

วิธีใช้คือควรหัดพัดลมไปแนวขนาดกับทิศทางของลม เพือที่จะให้การพ้นเคลือบเป็นไปได้ง่ายเคลือบจะวิ่งไปเกาะบนตัวของชิ้นงานได้ดี และ การพ้นสม่ำเสมอกัน ไม่เกิดส่วนหนาบาง วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะกับพื้นที่โล่งและต้องแน่ใจว่าตรงที่ลมพัดไปไม่มีผู้คนหรือสิ่งของอยู่เพราะจะมีเศษเคลือบละอองเป้นจำนวนมากขนาดเล็กอาจจะเป็นอันตรายได้สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้

4.การเคลือบงานโดยใช้ตู้พ้น > การใช้งานประเภทนี้มักพบเห็นในเรงงาน ขนาดกลางถึงใหญ่เนื่องจากเครื่องนี้ค่อนข้างมีราคาแพง เมื่อเทียบกับราคาแล้วจึงมักนิยมน้อยกว่าอุปกรณ์เทคนิคอื่นๆ เพียงแต่ข้อดูของตู้พ้นคือ การพ้นจะค่อนข้างเร็วเพราะตัวฐานมีแป้นหมุน ตุ้พ้นจะดูดอากาศออก ทำให้ เคลือบไม่ตีลมย้อนเข้าตัวชิ้นงาน เคลือบที่เหลือจากการพ้นจะถูกเก็บใส่ถาดและนำเอามาพ้นได้ใหม่ประหยัดเคลือบ สามารถทำงานได้ดีไม่ต้องดูทิศทางลม เพราะมีพัดลมในตัว มักใช้กับงานที่จุ่มไม่ได้เช่น แจกันทรงต่างๆ

เป็นที่นิยมสำหรับงานทั่มจุ่มไม่ได้และต้องการความละเอียดสูงเช่นงานตกแต่ง

วิธีการใช้ เหมือนกับการพ้นชิ้นงานทั่วไปเพียงแต่เครื่องหมุนสามารถหมุนได้เอง และมีการระบาย ละอองเคลือบส่วนเกินออกไป การหมุนรอบก็ขึ้นอยุ่กับความต้องการของ ผู้ทำและความหนาบาง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.